ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseousness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseousness-, *nauseousness*, nauseousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nauseousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nauseousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseousness[N] ความน่าขยะแขยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold the rats, Your Nauseousness. Here she comes.พักเรื่องหนูไว้เลยย่ะ พ่อคนน่ารังเกียจ เธอมานั่นแล้ว Mannequin: On the Move (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}nauseousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nauseous \Nau"seous\ (?; 277), a. [L. nauseosus.]
   1. Causing, or fitted to cause, nausea; sickening; loathsome;
    disgusting; exciting abhorrence; as, a nauseous drug or
    medicine.
    [1913 Webster]
 
   2. Feeling nausea; as, nauseous from the effects of
    chemotherapy.
    [PJC] -- {Nau"seous*ly}, adv. -- {Nau"seous*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       The nauseousness of such company disgusts a
       reasonable man.            --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top