ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseously

N AO1 SH AH0 S   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseously-, *nauseously*, nauseous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nauseously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nauseously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseous[ADJ] ซึ่งรู้สึกคลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, Syn. loathsome, noisome, offensive
nauseously[ADV] น่าคลื่นไส้, See also: น่าขยะแขยง
nauseousness[N] ความน่าขยะแขยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nauseous(นอ'เช ิส,-ซีเอิส) adj. ซึ่งทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseousness n., Syn. sickening

English-Thai: Nontri Dictionary
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nauseous-คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't patronize me. I'm getting nauseous.อย่าสนับสนุนฉัน ฉันได้รับ คลื่นไส้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hold the rats, Your Nauseousness. Here she comes.พักเรื่องหนูไว้เลยย่ะ พ่อคนน่ารังเกียจ เธอมานั่นแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
- Sick. Nauseous.- เวียนหัว คลื่นไส้ As Good as It Gets (1997)
You look nauseous.ทำหน้าผะอืดผะอม Never Been Kissed (1999)
- Do you feel nauseous at all?รู้สึกคลื่นไส้รึเปล่า? Mean Girls (2004)
- Does anybody feel nauseous? - I feel nauseous.มีใครรู้สึกอยากอ้วกรึเปล่า ฉันรู้สึก Madagascar (2005)
Melman, you always feel nauseous.เมลแมน ฉันก็เห็นนายอยากอ้วกตลอดน่ะแหละ Madagascar (2005)
She is not happy unless everyone around her is panicked, nauseous or suicidal.หล่อนจะไม่มีความสสุขจนกว่าทุกคน จะประสาทเสีย เป็นลม หรือฆ่าตัวตาย The Devil Wears Prada (2006)
You've been nauseous all day from the chemo.แกอ้วกมาทั้งวันเพราะทำคีโม Now You Know (2007)
She's so nauseous,she's stopped eating,and I can't just stand by and watch her waste away.เธอมีอาการคลื่นไส้มาก,เธอไม่ยอมกินอะไร และฉัน ไม่อยากอยู่เฉย คอยดูเขาอ่อนแอลงเรื่อยๆ The Game (2007)
I think I'm gonna be nauseous.รู้สึกคลื่นไส้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I feel nauseous. Let's go have a bite.ชั้นรู้สึกคลื่นไส้น่ะ ไปหาอะไรกินกันเถอะ Flowers for My Life (2007)
Bacon-mobiles make me nauseous.รถราชการทำให้ฉันเวียนหัว Halloween (2007)
This uniform makes me nauseous, if that's what you mean.เครื่องแบบที่ใส่อยู่นี่ ทำให้หนูรู้สึกอยากอาเจียร The Haunting of Molly Hartley (2008)
If your headache gets worse or you start to feel even a little nauseous you got to let me know.ถ้าคุณปวดหัวอย่างรุนแรง หรือว่าเริ่มรู้สึกคลื่นเหียนนิดๆ คุณต้องบอกให้ผมรู้นะ Veritas (2008)
Ugh. even broken up, you guys make me nauseous.เฮ้อ ถึงจะเลิกกันแล้ว แต่พวกเธอก็ยังทำให้ฉันคลื่นไส้ได้นะ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm feeling a little nauseous!ฉันรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อย! Kung Fu Panda (2008)
- Don't forget to call, Shelley. - Say you're nauseous.อย่าลืมโทรนะ เชลลี่ บอกว่าเธอคลื่นใส้ The House Bunny (2008)
Now several weeks back, his doctors recorded that Carl was experiencing frequent nauseous, discomfort while urinating, dizziness.หลายสัปดาห์ก่อน หมอของเขา บันทึกว่าคาร์ล มีอาการคลื่นไส้บ่อยๆ รู้สึกปัสสาวะติดขัด วิงเวียน_BAR_ Pathology (2008)
Sorry, sir! She got a little nauseous.ขอโทดคะ ครูฝึก เธอจะเป็นลมคะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Is this a joke? I feel nauseous.-ล้อเล่นใช่มั้ยเนี่ย\ Carrnal Knowledge (2009)
Shinhwa High, every time I think about it I get nauseous.ชินฮวา ไฮ ตลอดเวลาฉันคิดเรื่องนี้จนฉันขยะแขยงไปหมด Episode #1.1 (2009)
HAS ME BEYOND NAUSEOUS.ทำให้ฉันคลื่นไส้เหนือคำบรรยาย Valley Girls (2009)
I was just feeling a little nauseous.จ้ะ แม่แค่คลื่นไส้นิดหน่อย Being Alive (2009)
Is the smoked salmon making you nauseous?แซลมอนรมควันนั่น ทำให้คุณคลื่นไส้หรือ The Treasure of Serena Madre (2009)
You make me more nauseous than my chemo.- หยุดบ่นซะทีเถอะ You Don't Know Jack (2010)
- I feel nauseous.- ผมรู้สึกคลื่นไส้ Buried (2010)
I'm feeling nauseous, just like I got last night when Bill was- Stop!ฉันรู้สึกรู้สึกคลื่นไส้ อย่างที่รู้สึกเมื่อคืนเลย - ตอนที่บิลอยู่-- - หยุด! Bad Blood (2010)
They make a little nauseous, actually, but I have excellent control of my gag reflex.อันที่จริงพวกมันก็ออกจะ น่าขยะแขยงไม่น้่อย แต่ฉันก็ควบคุมได้อย่างดี ตรงเส้นประสาทคอหอย The Beginning in the End (2010)
Like I get physically nauseous.เหมือนกับว่าฉันคลื่นไส้ You Can't Handle the Truth (2010)
Well, the only place I'm not nauseous is here.ที่นี้เป็นที่แห่งเดียว ที่ฉันไม่รู้สึกคลื่นไส้ The Couple in the Cave (2010)
All right, you're going to feel a little nauseous.เอาล่ะ เธอจะรู้สึกมึนหัว Britney/Brittany (2010)
I feel nauseous. And a bit dizzy. I don't know why.รู้สึกคลื่นไส้วิงเวียน ทำไมเป็นแบบนี้นะ Episode #1.14 (2010)
I envy you for feeling nauseous and dizzy.ดีจังนะ คลื่นไส้วิงเวียน Episode #1.14 (2010)
I don't feel nauseous or dizzy anymore.ไม่ป่วยแล้ว และก็ไม่เวียนหัวอีกแล้วด้วย Episode #1.14 (2010)
Every time you call me Hyung, I feel nauseous.ทุกๆครั้ง ฉันล่ะคลื่นไส้จริงๆที่ต้องเรียกนายว่าน้องชาย Episode #1.11 (2010)
- I'm getting nauseous.- ฉันจะอ้วกแล้วว่ะ 50/50 (2011)
If you feel nauseous, just say the word and I'll pull right over.คุณจะคลื่นไส้.. แค่่บอกแล้วฉันจะจอดให้เลย 50/50 (2011)
I'm so nauseous. Okay. Bye.โอเค นั้นขอผ่านละกัน Just Go with It (2011)
I feel nauseous.ฉันรู้สึกเวียนหัว She's Not There (2011)
I tried, but he gets nauseous just talking about it.ช่วยแล้ว แต่เขารู้สึกคลื่นไส้ตอนพูดถึงเรื่องนั้น Blind Dates (2011)
Because truthfully, doing charity makes me nauseous.จริงๆแล้ว การมาทำบุญทำฉันคลื่นไส้ Making the Connection (2011)
because I'm already nauseous.เพราะว่าฉันคลื่นไส้แล้ว Watch While I Revise the World (2011)
It just... the thought of it makes me nauseous.มันก็แค่... คิดว่ามันทำให้ฉันคลื่นใส้ It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
And nauseous and dizzy.และก็คลื่นไส้ และก็วิงเวียน Rubber Man (2011)
In order for this zygote to stay firmly ensconced in my uterine wall, my doctor has put me on bovine hormones that are making me extremely nauseous.ถ้าจะให้มันคงอยู่ในผนังมดลูก หมอได้ให้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตกับฉัน และมันทำให้ฉันคลื่นไส้ตลอดเวลา On My Way (2012)
The thought of a boy clinging to my insides is making me even more nauseous.ความคิดที่ว่าเด็กผู้ชายแนบติดอยู่ข้างในตัวฉัน ทำให้ฉันสะอิดสะเอียนมากขึ้นไปอีก Big Brother (2012)
Groggy... and nauseous.มึนแล้วก็คลื่นไส้ไปหมด What's to Discuss, Old Friend (2012)
If she wasn't looking straight ahead, she would get nauseous.ถ้าเธอไม่มองตรงไปข้างหน้า เธอจะคลื่นไส้ What We Have Is Worth the Pain (2012)
You'll feel very nauseous, experience hair loss.คุณจะรู้สึกคลื้นไส้อาเจียน อาการผมร่วง De Marathon (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าขยะแขยง[V] be disgusting, See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: ศพเหล่านี้น่าขยะแขยงมาก เห็นแล้วอยากจะอาเจียน
ปฏิกูล[ADJ] offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ
เหียน[V] feel nauseous, See also: feel sick, be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, Example: ระยะนี้เธอมักจะคลื่นเหียนอาเจียนบ่อยๆ จนผิดสังเกต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEOUS N AO1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nauseous (j) nˈɔːsɪəʳs (n oo1 s i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}nauseousness [Add to Longdo]
Ekel erregend; ekelerregend [alt]nauseous; nauseously [Add to Longdo]
ekelhaft {adj}nauseous [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}nauseously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nauseous \Nau"seous\ (?; 277), a. [L. nauseosus.]
   1. Causing, or fitted to cause, nausea; sickening; loathsome;
    disgusting; exciting abhorrence; as, a nauseous drug or
    medicine.
    [1913 Webster]
 
   2. Feeling nausea; as, nauseous from the effects of
    chemotherapy.
    [PJC] -- {Nau"seous*ly}, adv. -- {Nau"seous*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       The nauseousness of such company disgusts a
       reasonable man.            --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top