ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

natural language processi

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natural language processi-, *natural language processi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural language processing การประมวลภาษาธรรมชาติ [คอมพิวเตอร์]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processing (Computer science)การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Natural language processing (Computer science))การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然言語処理[しぜんげんごしょり, shizengengoshori] (n) {comp} natural language processing; NLP [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top