ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

national convention

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -national convention-, *national convention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
national convention[N] การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
national conventionการประชุมระดับชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national conventionการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, William, that's what one Hubert Humphrey said back in 1968 at the start of the Democratic National Convention.นายรู้อะไรไหม วิลล์ ฮูเบิร์ท ฮัมฟรีย์กล่าวว่า... ย้อนไปปี 1968 ที่งานประชุมแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย Britney/Brittany (2010)
Republican national conventions..."งานระดับสาธารณรัฐ ประชุม... Feud (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ = ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ [org.] (Sūn Kān Prachum Haengchāt Sirikit = Sun Prachum Haengchāt Sirikit) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)   FR: Centre national des congrés Reine Sirikit [m]
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์[org.] (Sūn Prachum Haengchāt Sirikit) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) ; Queen Sirikit Convention Center   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナショナルコンベンション[, nashonarukonbenshon] (n) national convention [Add to Longdo]
全国大会[ぜんこくたいかい, zenkokutaikai] (n) national convention; national athletic meet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top