ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nail up

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nail up-, *nail up*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nail up มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nail up*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nail up[PHRV] ยึดหรือตอกไว้ในที่สูง (เพื่อสาธารณชน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vernageln | vernagelnd | vernagelt | vernagelteto nail up | nailing up | nails up | nailed up [Add to Longdo]
zunageln | zunagelndto nail up | nailing up [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

nail up ( N EY1 L AH1 P)

 


  

 
nail up
  • ยึดหรือตอกไว้ในที่สูง (เพื่อสาธารณชน)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top