ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muscovite

M AH1 S K AH0 V AY2 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muscovite-, *muscovite*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muscovite(มัส'คะไวทฺ) n. ประชาชนในกรุงมอสโก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscoviteมัสโคไวต์, แร่กลีบหินขาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscovite มัสโคไวต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแหล่งหินแกรนิต เปกมาไทต์ทั่วประเทศ เป็นตัวแร่สำคัญที่พบเสมอในทรายทั่วไป ประโยชน์ - ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตา เศษของไมกาที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดผนัง ทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้น ใช้ผสมกับน้ำมันทำเป็นตัวหล่อลื่น เป็นตัวนำความร้อนที่เลว จึงใช้ทำวัตถุทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSCOVITE    M AH1 S K AH0 V AY2 T
MUSCOVITES    M AH1 S K AH0 V AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Muscovite    (n) mˈʌskəvaɪt (m uh1 s k @ v ai t)
Muscovites    (n) mˈʌskəvaɪts (m uh1 s k @ v ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白云母[bái yún mǔ, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ ㄇㄨˇ, ] muscovite; white mica, #97,195 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白雲母[しろうんも;はくうんも, shirounmo ; hakuunmo] (n) muscovite; white mica; talc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mica \Mi"ca\, n. [L. mica crumb, grain, particle; cf. F. mica.]
   (Min.)
   The name of a group of minerals characterized by highly
   perfect cleavage, so that they readily separate into very
   thin leaves, more or less elastic. They differ widely in
   composition, and vary in color from pale brown or yellow to
   green or black. The transparent forms are used in lanterns,
   the doors of stoves, etc., being popularly called
   {isinglass}. Formerly called also {cat-silver}, and
   {glimmer}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The important species of the mica group are:
      {muscovite}, common or potash mica, pale brown or
      green, often silvery, including {damourite} (also
      called {hydromica} and {muscovy glass}); {biotite},
      iron-magnesia mica, dark brown, green, or black;
      {lepidomelane}, iron, mica, black; {phlogopite},
      magnesia mica, colorless, yellow, brown; {lepidolite},
      lithia mica, rose-red, lilac.
      [1913 Webster] Mica (usually muscovite, also biotite)
      is an essential constituent of granite, gneiss, and
      mica slate; {biotite} is common in many eruptive rocks;
      {phlogopite} in crystalline limestone and serpentine.
      [1913 Webster]
 
   {Mica diorite} (Min.), an eruptive rock allied to diorite but
    containing mica (biotite) instead of hornblende.
 
   {Mica powder}, a kind of dynamite containing fine scales of
    mica.
 
   {Mica schist}, {Mica slate} (Geol.), a schistose rock,
    consisting of mica and quartz with, usually, some
    feldspar.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muscovite \Mus"co*vite\, n. [See {Muscovy glass}.]
   1. A native or inhabitant of Muscovy or ancient Russia;
    hence, a Russian.
    [1913 Webster]
 
   2. An inhabitant of Moscow.
    [PJC]
 
   3. (Min.) Common potash mica, essentially {KAl3Si3O10(OH)2}.
    It is used as an electrical insulator. See {Mica}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Muscovite
   adj 1: of or relating to the residents of Moscow; "Muscovite
       street dealers"
   n 1: a colorless or pale brown mica with potassium
   2: a resident of Moscow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top