ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mujahideen

M UW2 JH AH0 HH EH0 D IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mujahideen-, *mujahideen*
Possible hiragana form: むじゃひでえん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mujahideen(n) ทหารมุสสิม, Syn. mujaheddin

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It looks like a local group with some sort of a vague connection to the Mujahideen Brigade.-เหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มคนท้องถิ่น ดูเหมือนเป็นกลุ่มท้องถิ่นที่เชื่อมโยง กับกองกำลังมาจูฮีดีน Vantage Point (2008)
Mujahideen grenade fragment is lodged in my hip to this day.สะเก็ดระเบิดของมูจาไฮดีนฝังอยู่สะโพกผมจนถึงทุกวันนี้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MUJAHIDEEN M UW2 JH AH0 HH EH0 D IY1 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムジャーヒディーン[muja-hidei-n] (n) mujahideen (ara [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mujahideen
   n 1: a military force of Muslim guerilla warriors engaged in a
      jihad; "some call the mujahidin international warriors but
      others just call them terrorists" [syn: {mujahidin},
      {mujahedin}, {mujahedeen}, {mujahadeen}, {mujahadin},
      {mujahideen}, {mujahadein}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top