ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mother figure

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mother figure-, *mother figure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mother figure[N] ผู้มีคุณสมบัติเหมือนแม่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Becoming a woman with--with no mother figure.ที่ต้องเติบโตขึ้นมา โดยที่ไม่มีแม่คอยอยู่ข้างๆ Get Gellar (2011)
The nanny represents a caregiver, a mother figure.พี่เลี้ยงเด็กคนนี้เป็นผู้ดูแล เป็นเหมือนแม่ It Takes a Village (2011)
There must be a reason why you keep seeking out mother figures.มันต้องมีเหตุผลสินะ ทำไมจะต้องปิดบังด้วยละ แม่เธอ.. Game Change (2011)
But my mother figured it out.เเต่เเม่ของฉันรู้ทัน Family (2012)
His prior victims tell us a woman, likely a mother figure, is to blame.จากเหยื่อคนเก่าๆของเขา บอกว่าผู้หญิง ซึ่งน่าจะเป็นแม่ เป็นต้นเหตุ The Silencer (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mother figure
      n 1: a woman who evokes the feelings usually reserved for a
           mother

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top