ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

most of all

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -most of all-, *most of all*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
most of all[IDM] เหนือสิ่งอื่นใด, See also: ที่สำคัญที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The real reason I don't have a cell phone is because I don't have any family to contact, and, most of all, I don't have any friends.เหตุผลที่ผมไม่มีโทรศัพท์มือถือ เพราะผมไม่รู้จะเอาไว้ติดต่อ ครอบครัวหรือญาติที่ไหน และที่สำคัญที่สุดคือ ผมไม่มีเพื่อนสักคน The Mysterious Million Yen Women (2017)
Most of all, we need our queen.เราต้องการราชินีของเรา No One (2016)
Time most of all.เกือบทุกอย่างคือเวลา Book of the Stranger (2016)
And he hungers for Earth most of all.โลกคือเป้าที่มันหมายตาที่สุด Doctor Strange (2016)
Faceless men, most of all.โดยเฉพาะ คนไร้หน้า High Sparrow (2015)
I have enjoyed my time with all of them and I have enjoyed my time with you most of all.ข้าก็รื่มรมย์ดีกับเวลาที่ผ่านมา ข้าก็รื่นรมย์ดีเวลาอยู่กับเจ้า The Lion and the Rose (2014)
Silas remains mute about his years as a military surgeon, the war, and most of all, the horrific incident that had him committed to this asylum.ไซลัสยังคงไม่พูดถึง ช่วงที่เขาเป็นศัลยแพทย์ทหาร สงคราม และที่สำคัญ เหตุการณ์สยองที่ทำให้เขาถูกส่งมาที่นี่ Stonehearst Asylum (2014)
But most of all... fear his freedom!แต่ที่สำคัญที่สุด ... ... กลัวเสรีภาพของเขา! 300: Rise of an Empire (2014)
Most of all, you fight for Greece!และส่วนใหญ่ของทั้งหมดที่คุณต่อสู้เพื่อกรีซ! 300: Rise of an Empire (2014)
She hates men, and cops most of all.เธอเกลียดผู้ชาย กับตำรวจที่สุดเลย The Freelancer (No. 145) (2013)
Your heart most of all. ( gasps ) What if Bill isn't God?หัวใจของเธอมากที่สุด แล้วถ้าบิลไม่ใช่พระเจ้าละ Fuck the Pain Away (2013)
You do it for the air that will be displaced, and most of all you do it for the fucking concrete.ที่คุณทำมันสำหรับอากาศที่จะถูกย้าย และส่วนใหญ่ของทั้งหมดที่คุณทำมันสำหรับคอนกรีตร่วมเพศ Locke (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
most of allEverywhere he went, he taught love, patience, and most of all, non-violence.
most of allI'd like to visit America most of all.
most of allI want to have this dictionary most of all.
most of allThis is the pot he treasures most of all.
most of allYou need permission to put up that sort of poster, and, most of all, you're ruining the looks of the street!

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top