Search result for

morns

(375 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morns-, *morns*, morn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา morns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *morns*)
English-Thai: Longdo Dictionary
morning(n.) ตอนเช้า
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
morning glory(n) ผักบุ้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morn[N] เวลาเช้า (ทางวรรณคดี), See also: รุ่งอรุณ, รุ่งเช้า, Syn. morning, a.m.
morning[N] ตอนเช้า, See also: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า, Syn. morn, forenoon
morning[N] ระยะแรกเริ่ม, See also: ส่วนเริ่มต้น
morning[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า, See also: เกี่ยวกับเวลาเช้า
mornings[ADV] ทุกเช้า, Syn. in the mornings, every morning
good morning[N] อรุณสวัสดิ์, See also: คำทักทาย / คำบอกลาตอนเช้า
morning room[N] ห้องสำหรับนั่งตอนเช้า
morning star[N] ดาวศุกร์
morning wood[SL] การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศชายตอนตื่นนอน
morning after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning dress[N] เสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างเป็นทางการ
morning glory[N] พืชชนิดหนึ่ง
morning-after[N] อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning sickness[N] อาการคลี่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (ในช่วงตั้งครรภ์)
morning-after pill[N] ยาคุมกำเนิดซึ่งทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morn(มอร์น) n. เวลาเช้า, Syn. simpleton
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
morning starดาวประกายพรึก,ดาวศุกร์, Syn. Venus
morning-glory(มอร์'นิง กลอ'รี) n. พืชที่มีดอกเป็นรูปกรวยจำพวกหนึ่ง pl. morning-glories
mornings(มอร์'นิงซฺ) adv. ในระหว่างตอนเช้าเป็นประจำ
yesterdaymorning(เยส'เทอเดมอร์น'นิง) n. เมื่อเช้าวานนี้ adv. เมื่อเช้าวานนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sickness, morning; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morning sickness; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea gravidarum; sickness, morningอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
morning coatชุดพิธีการกลางวัน " ที่มีลักษณะเป็นเสื้อสูทกางยาวสีดำ กางเกงลาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าผูกคอ (necktie) สีเทาเงิน สีขาว หรือลายดำ-ขาว มีหมวกและถุงมือ ใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีทางการสำคัญ เช่น การ เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์น พิธีศพ หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย " [การทูต]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
morning glory spillwaymorning glory spillway, ทางระบายน้ำล้นปากแตร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Insomnia, Early Morningอาการนอนไม่หลับตอนเช้าตรู่ [การแพทย์]
Morning Sicknessการแพ้ท้องธรรมดา, แพ้ท้อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Good Morning (vt ) สวัสดีตอนเช้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perpetually in fourth place behind the "Today show", "Good Morning America" and that thing on CBS, whatever it's called.Immer auf dem vierten Platz nach der Today Show, Good Morning America und der auf CBS, wie sie auch heißt. Morning Glory (2010)
Towlen morning was the family doctor For janet and carter peak.Towlen Morning war der Arzt der Familie von Janet und Carter Peak. His Red Right Hand (2009)
I'm red john. Why do i kill morning and hicks and attack bosco's team?Warum töte ich Morning und Hicks und attackiere Boscos Team? His Red Right Hand (2009)
I'm... I work at "Good Morning, New Jersey" and...Ich bin bei Good Morning, New Jersey... Morning Glory (2010)
Forensics says cemetery guy's fingerprints belong to- Ja, werde ich machen. Die Forensiker sagen, die Finderabdrücke von dem Typ vom Friedhof... gehören zu einem Dr.Towlen Morning, 55, Stockton. His Red Right Hand (2009)
Towlen morning, age 55, stockton. Towlen morning.Towlen Morning. His Red Right Hand (2009)
"Good Morning America" got the mother of the arsonist.Good Morning America hat die Mutter des Brandlegers. Morning Glory (2010)
Stick with us here at "Good Morning, New Jersey".Gleich bei Good Morning, New Jersey. Morning Glory (2010)
Distinctive. The files we got from dr.Die Unterlagen, die wir von Dr. Mornings Büro sichergestellt haben... His Red Right Hand (2009)
Julian Morneau is definitely a suspect.Julian Morneau ist definitiv ein Verdächtiger. Pilot (2010)
They're always like hanging out with Morneau.Sie hängen öfters mit Morneau rum. Pilot (2010)
As Dr. Morneau was such a private person I am sure he would have appreciated this moment of silence.Da Dr. Morneau solch eine private Person war, bin ich sicher, er würde diese Schweigeminute sehr zu schätzen wissen. Pilot (2010)
Dr. Morneau was alone working late and he had a heart attack in his office.Dr. Morneau war alleine und hat bis spät gearbeitet und er hatte eine Herzattacke in seinem Büro. Pilot (2010)
Morneau was pierced.Morneau war gepierct. Pilot (2010)
Oakhill, Morningdale and other homes I'd never heard of.Oakhill, Morningdale und anderen Heimen, die ich nicht kannte. Never Let Me Go (2010)
My victory march The marble archMein Siegeszug Der marmorne Bogen Dog Pound (2010)
Julian Morneau, that is who.Julian Morneau, ihn kümmert's. Pilot (2010)
Civil war treasure discovered by the late Dante Morneau.Der amerikanische Bürgerkriegsschatz wurde vom verstorbenen Dante Morneau entdeckt. Pilot (2010)
Like Morningdale.Wie Morningdale. Never Let Me Go (2010)
The birdman of Smithson High, Julian Morneau.Der Vogelmann von der Smithson High, Julian Morneau. Pilot (2010)
Sarah Campbell, Dr. Morneau's assistant.Sarah Campbell, Dr. Morneaus Assistentin. Pilot (2010)
So what's the story, morning glory?Also, was ist dein Problem, Morning Glory? The Doctor in the Photo (2010)
* it is time to say good night to napoli * * though it's hard for us to whisper, buona sera * * with that old moon above the mediterranean sea * * in the morning, signorina ** it is time to say good night to napoli * * though it's hard for us to whisper, buona sera * * with that old moon above the mediterranean sea * * in the morning, signorina * Do You Know What It Means (2010)
* Mmm, in the morning, signorina * * we'll go walking * * where the mountains help the sun * * come into sight * * and by the little jewelry shop * * we'll stop and linger ** Mmm, in the morning, signorina * * we'll go walking * * where the mountains help the sun * * come into sight * * and by the little jewelry shop * * we'll stop and linger * Do You Know What It Means (2010)
♪ Gonna have some hot tea, baby, this morning!Lieber Gott, nein! # Gonna have some hot tea, baby, this morning! Viewer Mail #2 (2012)
We'd like to introduce the latest addition to "morning madness, " Kelly Campbell.Wir möchten euch unseren neusten Zugang bei "Morning Madness" vorstellen Kelly Campbell. Team Rebounded (2010)
If you're feeling the chill, get ready to heat things up with Ryan and Kelly, next, on morning madness. Hey!Falls ihr die Kälte spürt, macht euch bereit, gleich wird ordentlich eingeheizt, mit Ryan und Kelly, gleich bei "Morning Madness" Team Rebounded (2010)
# When you play me le jazz hot, baby # # You're holding my soul together # # Don't know whether it's morning or night #♪ When you play me ♪ ♪ Le Jazz Hot, baby ♪ ♪ You're holding my soul ♪ ♪ Together ♪ ♪ Don't know whether it's morning ♪ Duets (2010)
Morningside Heights west of the park, which is on another map.Morningside Heights westlich vom Park ab, was auf einer anderen Karte ist. Cats! Cats! Cats! (2011)
But Cold Denver Morning, you got it wrong.Aber in Cold Denver Morning lagen Sie daneben und in Blood Diner... Sinister (2012)
Lord Mavramorn.Lord MavramornThe Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
♪ Handa Wanda, oh mama ♪ ♪ thank God for fresh fiyo... ♪ ♪ handa Wanda, oh mama ♪# Handa Wanda, oh mama # # thank God for fresh fiyo... # # handa Wanda, oh mama # # hey, Mardi Gras morning, gonna break 'em down # # handa Wanda, oh mama # Carnival Time (2011)
It's on every morning zoo in America.Er ist aktuell in jeder amerikanischen Morning-Zoo-Sendung. The Mentalists (2011)
♪ And all the souls on earth shall sing ♪ On Christmas day in the morning# And all the souls on earth shall sing # on Christmas Day in the morning. Great Expectations (2012)
♪ but I can't let go of what's in front of me here. ♪ ♪ I know you're leaving in the morning. ♪♪ But I can't ♪ ♪ Let go of what's in front of me here ♪ ♪ I know you're leaving in the morning ♪ Britney/Brittany (2010)
[MORNING PARADE'S "UNDER THE STARS" PLAYING OVER SPEAKERS](MORNING PARADES "UNDER THE STARS" ERTÖNT) Masquerade (2010)
"son of Mr and the late Mrs Mark Carlisle of Morningside, Edinburgh. ""Sohn von Mr. und der verblichenen Mrs. Mark Carlisle, Morningside, Edinburgh." Episode #2.5 (2011)
I was driving here, and I saw this scumbag I like for a rape in Morningside Park.Als ich hierher fuhr, sah ich diesen Dreckskerl, den ich für eine Vergewaltigung im Morningside Park dran kriege. Object Impermanence (2011)
Good morning, Vietnam!Good Morning, Vietnam! Repo Man (2012)
Miss Mornie gave me a green ticket.Mornie hat mir ein grünes Ticket gegeben. Teacher and Pupils (2010)
♪ Wake up one morning You realize ♪# Wake up one morning you realize: A Little Bit of Heaven (2011)
Tumor necrosis factor syndrome ?Tumornekrosefaktor Syndrom? Recession Proof (2011)
It's morning madness with Kelly and Ryan.Hier ist "Morning Madness" mit Kelly und Ryan. Team Rebounded (2010)
It's a gruesome scene at Morningside park as the latest victim in a string of assaults... Can you turn up the volume on that one?Es ist eine grauenerweckende Stimmung hier im Morningside Park als das letzte Opfer in einer Reihe von Angriffen... Privilege (2010)
- Good morning, madam.Good morning, lady. Dark World (2010)
Morna.Morna? Death of a Superhero (2011)
- Morna.Morna? Death of a Superhero (2011)
- Morna.- Morna! Death of a Superhero (2011)
All right. We've got "Café Arabica" or "Columbia Morning."Gut, es gibt Kaffee Arabica oder Columbia Morning. A Coffee in Berlin (2012)
'Morning.- Good morning! Lesson of the Evil (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mornAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
mornAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
mornA morning appointment is better for me.
mornA morning erection: Will it last only until I take a leak? [XXX]
mornA Mr Brown came this morning.
mornAmy walks to the station every morning.
mornAnn was in a hurry this morning.
mornAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
mornA rifle shot broke the peace of the early morning.
mornAs a matter of fact, I have had nothing since this morning.
mornAs a rule, he arrives at the office about eighty-thirty in morning.
mornAs a rule, he arrives at the office about nine thirty in the morning.
mornAs a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.
mornAs a rule, I get up late, but this morning was different.
mornAs I got the train this morning, I met an old friend of mine.
mornAs is usual, Bob came to school late this morning.
mornAs usual he got up early in the morning and jogged.
mornAt one time I used to go jogging every morning.
mornA traffic accident took place this morning.
mornAt the first glance I notice that he was in his best that morning.
mornBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
mornBe sure to call me up tomorrow morning.
mornBe up early in tomorrow morning.
mornBirds sing early in the morning.
mornBirds usually wake up early in the morning.
mornBob cooks breakfast in the morning.
mornBob met her grandfather early in the morning.
mornBob went to meet her grandfather early in the morning.
mornBrian, in his pajamas, is engaged in reading in the house in the morning.
mornBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...
mornBut Tuesday morning were different, because Tuesday was music day.
mornBy tomorrow morning all the world will have been covered with snow.
mornCall a taxi in the morning, please.
mornCall me at nine tomorrow morning.
mornCall me at six tomorrow morning.
mornCall me at the office tomorrow morning.
mornCall me up at seven in the morning.
mornCarol gets up early every morning.
mornCar windows accumulate frost on winter mornings.
mornClean out the room in the morning.
mornCold this morning, isn't it?
mornCome tomorrow morning.
mornCome to the office tomorrow morning without fail.
mornCool this morning isn't it?
mornCould I have one for tomorrow morning?
mornCows give their calves milk every morning.
mornDid you feed the dog this morning.
mornDid you feel the earth quake this morning?
mornDid you have breakfast this morning?
mornDid you have to get up very early this morning?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรุณสวัสดิ์[N] Good morning, Example: อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่, Thai definition: คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า
เช้านี้[N] this morning, Syn. เช้าวันนี้, Ant. เย็นนี้, Example: จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง, Thai definition: เวลาเช้าของวันนี้
อาหารเช้า[N] breakfast, See also: morning meal, Syn. ข้าวเช้า, Ant. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น, Example: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น., Thai definition: อาหารมื้อแรกของวัน
เพรางาย[N] dawn, See also: morning, Syn. เช้า, ตอนเช้า, Thai definition: เวลาเช้า
แพ้ท้อง[V] have a morning sickness, Example: เธอแพ้ท้องมากจนทำอะไรไม่ได้เลย ต้องนอนอยู่เฉยๆ ทั้งวัน, Thai definition: มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแรกตั้งครรภ์
ผักทอดยอด[N] an aquatic morning glory, See also: Ipomoea aquatica Forssk., Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง, Example: ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้, Notes: (ราชา)
ผักบุ้ง[N] morning glory, See also: Ipomoea aquatica, Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง, Example: น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
สวัสดี[N] hello, See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night, Syn. หวัดดี, Example: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน, Thai definition: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
ตอนเช้า[N] morning, See also: early morning, Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, Ant. ตอนดึก, Example: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที, Thai definition: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
ตอนสาย[ADV] late in the morning, Syn. ตอนสายๆ, Example: เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด, Thai definition: เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง
ตอนสาย[ADV] late in the morning, Syn. ตอนสายๆ, Example: เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด, Thai definition: เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง
ตรู่[ADJ] very early, See also: morning, Syn. เวลาสาง, ยามฟ้าสาง, ยามเช้ามืด, Example: แม่ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ทุกวัน, Thai definition: เวลาที่พระอาทิตย์เริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้า, เวลาสางๆ ที่แสงเงินแสงทองขึ้น
ตี[N] an hour counting after midnight, See also: period in the early morning (1 to 6 o'clock), Example: พวกเขาต้องรีบตื่นมาท่องเพลงกันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงหกโมงเช้า แล้วไปช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา เรียกว่า ตี 1 ถึง ตี 6, แต่ตี 6 นิยมเรียกว่า ย่ำรุ่ง
ตีสอง[N] two o'clock in the morning, See also: 2 a.m., Syn. สองนาฬิกา, Example: คนมารับเขาต้องอดนอนคอยรับพวกเราถึงตีสอง, Notes: (ปาก)
ตีสาม[N] three o'clock in the morning, See also: 3 a.m., Syn. สามนาฬิกา, Example: คนผิวดำทางใต้ของตัวเมืองชิคาโกมั่วสุมสูบกัญชาจนถึงตีสามจึงจะกลับบ้านซุกหัวนอน, Notes: (ปาก)
ตีหนึ่ง[N] one o'clock in the morning, See also: 1 a.m., Syn. หนึ่งนาฬิกา, Example: ตวงไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวมีนบุรี ทำงานสายถึงตีหนึ่ง, Notes: (ปาก)
ตีห้า[N] five o'clock in the morning, See also: 5 a.m., Syn. ห้านาฬิกา, Example: อินทร์ยังคงนั่งทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้าน รอลูกค้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่โมงเย็นทุกวันด้วยราคาถูกๆ, Notes: (ปาก)
แต่เช้า[ADV] in the early morning, See also: early morning, Ant. จรดเย็น, Example: เขาอยู่ที่ตลาดเกือบทั้งวัน ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ค่ำ, Thai definition: ตั้งแต่จากเวลาเช้า
แต่เช้า[ADV] early in the morning, Syn. เช้าตรู่, Ant. จนเย็น, จรดเย็น, ยันเย็น, Example: ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ แล้ว ผมจะไม่ตื่นแต่เช้าหรอก นอกเสียจากว่าวันนั้นชีวิตมีเงื่อนไขจึงจะพยายามตื่น
โต้รุ่ง[ADV] until dawn, See also: till the morning, through the night, Example: คืนนี้เอาเหล้ามากินให้โต้รุ่งเลย, Thai definition: ลักษณะที่มี ทำ หรือเป็นอยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า, Notes: (ปาก)
ทอดยอด[N] morning glory, Syn. ผักบุ้ง, ผักทอดยอด, Count unit: ต้น, Notes: (ราชา)
ทำวัตรเช้า[V] pray in the morning, Ant. ทำวัตรเย็น, Example: เช้าวันนั้นท่านไม่ลงทำวัตรเช้า ดังที่เคยปฏิบัติมาตลอด 45 พรรษา, Thai definition: ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้า
บุ้งฝรั่ง[N] Ipomoca crassicaulis, See also: kind of morning-glory, Syn. ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้พุ่มชนิด Ipomoea crassicaulis Rob. ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน
ประกายพรึก[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง, Example: ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
ประฮาม[N] dawn, See also: sunlight, first light of day, morning twilight, Syn. แสงเงินแสงทอง, แสงอรุณ, รุ่งสว่าง
เช้า[N] morning, See also: forenoon, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน
ดาวประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, morning star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, Count unit: ดวง
ดาวรุ่ง[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์, Example: เราจะมองเห็นดาวรุ่งตอนเช้ามืด, Count unit: ดวง
เมื่อเช้านี้[N] this morning
ยามเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise, Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง, Ant. ค่ำ, พลบค่ำ, Example: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
ย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn, Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ, Ant. ย่ำค่ำ, Example: กว่าเสียงระเบิดลูกสุดท้ายจะจางหายก็ย่ำรุ่งพอดี, Thai definition: เวลาประมาณ 2 นาฬิกา
รุ่งเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn, Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ, Ant. ค่ำ, Thai definition: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อรุณรุ่ง[N] morning, See also: forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn, Syn. เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: มีแสงประหลาดล่วงหน้ามาก่อนอรุณรุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning   
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning   FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bāi yen) EN: morning, afternoon and night   
เช้าวันนี้ [X] (chāo wannī) EN: this morning   
เช้าวานนี้[X] (chāo wānnī) EN: yesterday morning   
เช้าวันรุ่งขึ้น[X] (chāo wan rung kheun) EN: next morning   
ดาวประกายพรึก[n. exp.] (dāo prakāiphreuk) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n. exp.] (dāo rung) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ฟ้าประดิษฐ์ [n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory   
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
จากเช้าจนถึงเย็น[X] (jāk chāo jontheung yen) EN: from morning till night   FR: du matin au soir
กะเช้า[n. exp.] (ka chāo) EN: morning shift   
ข่าวเช้า[n. exp.] (khāo chāo) EN: morning news   FR: informations du matin [fpl]
คืนยังรุ่ง[X] (kheūn yang rung) EN: from night till morning ; the whole night ; throughout the night   
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เมื่อเช้าวาน[X] (meūa chāo wān) EN: yesterday morning   FR: hier matin
มอนิ่ง[X] (møning) EN: good morning   FR: bonjour
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]
ผักบุ้งฝรั่ง[n. exp.] (phakbung farang) EN: Morning Glory   
ผักบุ้งจีน[n. exp.] (phakbung Jīn) EN: Chinese Water Convolvulus ; Water Convolvulus ; Swamp Morning Glory ; Water Morning Glory   
เพลาเช้า[n. exp.] (phēlā chāo) EN: morning ; in the morning   
พรุ่งนี้เช้า[X] (phrungnī chāo) EN: tomorrow morning   FR: demain matin
พุดสามสี [n. exp.] (phut sām sī) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night   
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (reūk chāo) EN: auspicious moment during the morning   
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (roēk chāo) EN: auspicious moment during the morning   
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   
สาย[X] (sāi) EN: late ; late in the morning ; later in the morning   FR: tard (dans la matinée)
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning   FR: aube [f]
สวัสดี[X] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night   FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีตอนเช้า[n. exp.] (sawatdī tønchāo) EN: good morning   FR: bonjour ; bon matin
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   
ตลาดนัด[n. exp.] (talāt nat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market   FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]
ตี ...[X] (tī ...) EN: ... o'clock (after midnight period in the early morning )   FR: ... heure(s) du matin
ตีหก[X] (tī hok) EN: six o'clock in the morning   FR: six heures (du matin)
ตีเจ็ด[X] (tī jet) EN: one o'clock in the morning   
ตีหนึ่ง[X] (tī neung) EN: one o'clock in the morning   FR: une heure (du matin)
ตีแปด[X] (tī paēt) EN: two o'clock in the morning   FR: deux heures (du matin)
ตีสาม[X] (tī sām) EN: three o'clock in the morning   FR: trois heures (du matin)
ตีสี่[X] (tī sī) EN: four o'clock in the morning   FR: quatre heures (du matin)
ตีสอง[X] (tī søng) EN: two o'clock in the morning   FR: deux heures (du matin)
ตอนเช้า[n.] (tønchāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée
ตอนสาย[adv.] (tønsāi) EN: late in the morning   FR: en fin de matinée
ตรู่[X] (trū) EN: early morning   FR: tôt le matin
เวลาเช้า[n.] (wēlā chāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning   FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
MORNA    M AO1 R N AH0
KOMORNY    K OW0 M AO1 R N IY0
MORNEAU    M ER0 N OW1
MORNING    M AO1 R N IH0 NG
MORNINGS    M AO1 R N IH0 NG Z
MORNEAULT    M ER0 N OW1
MORNING'S    M AO1 R N IH0 NG Z
MIDMORNING    M IH1 D M AO2 R N IH0 NG
MORNINGSTAR    M AO1 R N IH0 NG S T AA2 R
GOODMORNING    G UH2 D M AO1 R N IH0 NG
MORNINGSTAR'S    M AO1 R N IH0 NG S T AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morn    (n) (m oo1 n)
morns    (n) (m oo1 n z)
morning    (n) (m oo1 n i ng)
mornings    (n) (m oo1 n i ng z)
morning-room    (n) - (m oo1 n i ng - r uu m)
morning-glory    (n) - (m oo2 n i ng - g l oo1 r ii)
morning-rooms    (n) - (m oo1 n i ng - r uu m z)
morning-glories    (n) - (m oo2 n i ng - g l oo1 r i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今朝[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtreibungspille {f}morning-after pill [Add to Longdo]
Frühe {f}(early) morning [Add to Longdo]
Frühgottesdienst {m}morning service [Add to Longdo]
Frühschoppen {m}morning pint [Add to Longdo]
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen [Add to Longdo]
der Katzenjammer danachthe morning after the night before [Add to Longdo]
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
Morgenausgabe {f}morning edition [Add to Longdo]
Morgengymnastik {f}exercises in the morning [Add to Longdo]
Morgensonne {f}morning sun [Add to Longdo]
Morgenstern {m}morning star [Add to Longdo]
Morgenstunde {f}morning hour [Add to Longdo]
Morgenzeitung {f}morning paper [Add to Longdo]
Pille {f}; Medikament {n} | Pillen {pl} | die Pille nehmen | die bittere Pille schlucken [ugs.] | Pille danachpill; tablet | pills; tablets | to take (be on; go on) the pill | to bite the bullet [fig.] | morning-after pill [Add to Longdo]
frühmorgensearly in the morning [Add to Longdo]
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning [Add to Longdo]
marmorn {adj}marmoreal [Add to Longdo]
morgendlich {adj}matutinal; morning [Add to Longdo]
von {prp; +Dativ} | von der Straße | von Kindheit an | vom (= von dem) Morgen bis zum Abend | vom Anfang bis zum Ende | müde vom Arbeiten | von jetzt an | von A bis Z | von morgens bis abends | von Zeit zu Zeit | von amtlicher Seite | von außenfrom | from the street | from childhood; since childhood; from a child | from morning till night | from start to finish | tired from working | from now on | from A to Z | from morning to night | from time to time | from official quarters | from the outside [Add to Longdo]
vormittags {adv}in the morning [Add to Longdo]
Die Schlagzeile fiel mir heute Morgen auf.The headline caught my eye this morning. [Add to Longdo]
Er arbeitet von früh bis spät.He works from morning to night. [Add to Longdo]
Grüß Gott! [Süddt.] [Ös.]Greetings!; Hello!; Good morning (...)! [Add to Longdo]
Guten Morgen!Good morning! [Add to Longdo]
Guten Tag!Good morning!; Good afternoon!; Good day! [Add to Longdo]
Ich habe es heute Morgen im Radio gehört.I heard it this morning on the radio. [Add to Longdo]
Ich hole dich morgen früh ab.I'll pick you up tomorrow morning. [Add to Longdo]
Mornellregenpfeifer {m} [ornith.](Eurasian) Dotterel (Charadrius morinellus) [Add to Longdo]
Marmornachtschwalbe {f} [ornith.]Plain Nightjar [Add to Longdo]
Rätselrötel mornith.]Dappled Mountain Robin [Add to Longdo]
morgens; vormittagsa.m.; am; AM : ante meridiem (before noon, in the morning) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おは[, oha] (int) (abbr) (See お早う) Good morning!; Hi! [Add to Longdo]
おはよっす[, ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi! [Add to Longdo]
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
グーテンモルゲン[, gu-tenmorugen] (exp) good morning (ger [Add to Longdo]
グッドモーニング[, guddomo-ningu] (exp) good morning [Add to Longdo]
グッモーニン[, gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning [Add to Longdo]
モーニング[, mo-ningu] (n) morning; (P) [Add to Longdo]
モーニングアフター[, mo-ninguafuta-] (n) morning after [Add to Longdo]
モーニングアフターピル[, mo-ninguafuta-piru] (n) morning-after pill [Add to Longdo]
モーニングカップ[, mo-ningukappu] (n) morning cup [Add to Longdo]
モーニングコート[, mo-ninguko-to] (n) morning coat [Add to Longdo]
モーニングショー[, mo-ningusho-] (n) morning show [Add to Longdo]
モーニングドレス[, mo-ningudoresu] (n) morning dress; mourning dress [Add to Longdo]
悪阻[おそ;つわり, oso ; tsuwari] (n,adj-no) morning sickness [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
衣々;衣衣;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star [Add to Longdo]
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [Add to Longdo]
一朝[いっちょう, icchou] (n-adv,n-t) temporarily; short period; once; one morning [Add to Longdo]
丑の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning [Add to Longdo]
[かん, kan] (suf) publication; edition (e.g. morning, evening, special); published in (year); publication frequency (e.g. daily, monthly) [Add to Longdo]
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea) [Add to Longdo]
寄せ太鼓[よせだいこ, yosedaiko] (n) drums sounded in the morning to draw the crowds to sumo [Add to Longdo]
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P) [Add to Longdo]
暁鴉[ぎょうあ, gyoua] (n) (obsc) (See 明け烏・1) crow cawing in the morning; crows crying in the morning [Add to Longdo]
空色朝顔[そらいろあさがお;ソライロアサガオ, sorairoasagao ; sorairoasagao] (n) (uk) grannyvine (species of morning glory, Ipomoea tricolor) [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
軍配昼顔[ぐんばいひるがお;グンバイヒルガオ, gunbaihirugao ; gunbaihirugao] (n) (uk) beach morning glory (Ipomoea pes-caprae) [Add to Longdo]
経時[けいじ, keiji] (n) (obsc) sutra-reading time (in morning and evening) [Add to Longdo]
迎い酒[むかいざけ, mukaizake] (n) (See むかえざけ) morning drink to get rid of a hangover [Add to Longdo]
迎え酒[むかえざけ, mukaezake] (n) hair of the dog; another drink in the morning [Add to Longdo]
牽牛子[けんごし, kengoshi] (n) (See あさがお) morning glory seeds (medicinal use) [Add to Longdo]
元朝[げんちょう, genchou] (n) New Year's morning [Add to Longdo]
午前[ごぜん, gozen] (n-adv,n-t) morning; a.m.; (P) [Add to Longdo]
午前中[ごぜんちゅう, gozenchuu] (n) this morning; in the morning; throughout the morning [Add to Longdo]
後の朝[のちのあした;のちのあさ, nochinoashita ; nochinoasa] (n) (arch) the morning after (having slept together) [Add to Longdo]
後夜[ごや, goya] (n) (1) period from midnight until the early morning; (2) (See 寅の刻) around 4 in the morning [Add to Longdo]
今暁[こんぎょう, kongyou] (n-adv,n-t) this morning (at dawn) [Add to Longdo]
今朝[けさ(P);こんちょう, kesa (P); konchou] (n-t) this morning; (P) [Add to Longdo]
今朝方[けさがた, kesagata] (n-t) this morning [Add to Longdo]
斎食[さいじき, saijiki] (n) (1) {Buddh} morning meal (for priests, monks, etc.); (2) food offering at a Buddhist ceremony [Add to Longdo]
昨暁[さくぎょう, sakugyou] (n-t) early yesterday morning [Add to Longdo]
昨朝[さくちょう, sakuchou] (n-adv,n-t) yesterday morning [Add to Longdo]
残月[ざんげつ, zangetsu] (n) moon visible in the morning [Add to Longdo]
夙夜[しゅくや, shukuya] (n-t) from morning till night; day and night; always [Add to Longdo]
初空[はつそら;はつぞら, hatsusora ; hatsuzora] (n) sky on New Year's morning [Add to Longdo]
初景色[はつげしき, hatsugeshiki] (n) scenery seen on the morning of the first day of the year [Add to Longdo]
初鳩[はつばと, hatsubato] (n) pigeon seen on the morning of the New Year (e.g. as one is going to the shrine or temple for the New Year prayers) [Add to Longdo]
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一清早[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
上午[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning [Add to Longdo]
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
今晨[jīn chén, ㄐㄧㄣ ㄔㄣˊ, ] this morning [Add to Longdo]
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning [Add to Longdo]
前半天[qián bàn tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半天儿[qián bàn tiān r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半天, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌[qián bàn shǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌儿[qián bàn shǎng r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半晌, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
北京晨报[Běi jīng chén bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing morning post, www.morningpost.com.cn [Add to Longdo]
午前[wǔ qián, ˇ ㄑㄧㄢˊ, ] morning; a.m. [Add to Longdo]
南华早报[nán huá zǎo bào, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˊ ㄗㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] South China Morning Post (newspaper in Hong Kong) [Add to Longdo]
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, ] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day [Add to Longdo]
叫醒服务[jiào xǐng fú wù, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ ㄈㄨˊ ˋ, / ] morning call; wake-up call (hotel service) [Add to Longdo]
喇叭花[lǎ ba huā, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙ ㄏㄨㄚ, ] morning glory [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] morning; early; long-held; long-cherished [Add to Longdo]
夙夜[sù yè, ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ, ] morning and night; always; at all times [Add to Longdo]
夙夜匪懈[sù yè fěi xiè, ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ ㄈㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, ] to work from morning to night (成语 saw) [Add to Longdo]
大清早[dà qīng zǎo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright) [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] planet Venus in the morning [Add to Longdo]
孕吐[yùn tù, ㄩㄣˋ ㄊㄨˋ, ] morning sickness (during pregnancy) [Add to Longdo]
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ, ] morning sickness during pregnancy; to be pregnant [Add to Longdo]
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, ] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy) [Add to Longdo]
害月子[hài yuè zi, ㄏㄞˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, ] morning sickness (in pregnancy) [Add to Longdo]
断袖之癖[duàn xiù zhī pǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ ㄓ ㄆㄧˇ, / ] lit. cut sleeve (成语 saw); fig. euphemism for homosexuality, originating from History of Western Han 漢書|汉书: emperor Han Aidi (real name Liu Xin) was in bed with his lover Dong Xian, and had to attend a court audience that morning. Not wishing to awaken Don [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dawn; morning; day-break; day [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] early; morning [Add to Longdo]
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning [Add to Longdo]
早上好[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ, ] good morning [Add to Longdo]
早场[zǎo chǎng, ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] morning show (at theater); matinee [Add to Longdo]
早安[zǎo ān, ㄗㄠˇ ㄢ, ] Good morning! [Add to Longdo]
早市[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] morning market [Add to Longdo]
早操[zǎo cāo, ㄗㄠˇ ㄘㄠ, ] morning exercises (physical exercises commonly performed en masse at schools and workplaces in East Asian countries) [Add to Longdo]
早晚[zǎo wǎn, ㄗㄠˇ ㄨㄢˇ, ] morning and evening; sooner or later [Add to Longdo]
早晨[zǎo chén, ㄗㄠˇ ㄔㄣˊ, ] early morning [Add to Longdo]
早班[zǎo bān, ㄗㄠˇ ㄅㄢ, ] early shift; morning work shift [Add to Longdo]
早班儿[zǎo bān r, ㄗㄠˇ ㄅㄢ ㄖ˙, / ] early shift; morning work shift [Add to Longdo]
早茶[zǎo chá, ㄗㄠˇ ㄔㄚˊ, ] morning tea [Add to Longdo]
早课[zǎo kè, ㄗㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] matins; morning service (in Catholic church); morning chorus (of birds) [Add to Longdo]
早车[zǎo chē, ㄗㄠˇ ㄔㄜ, / ] morning bus; early train [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] morning sun, sunrise [Add to Longdo]
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, ] tomorrow morning; the following morning [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] morning; dawn; daybreak [Add to Longdo]
晨报[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Morning Post (newspaper); Aamulehti (Finnish newspaper) [Add to Longdo]
晨星[chén xīng, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] morning stars [Add to Longdo]
晨歌[chén gē, ㄔㄣˊ ㄍㄜ, ] morning chorus (birdsong) [Add to Longdo]
晨祷[chén dǎo, ㄔㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] matins; morning service (in Catholic church) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top