ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morning wood

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morning wood-, *morning wood*, morning woo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา morning wood มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *morning wood*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morning wood[SL] การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศชายตอนตื่นนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had, you know, "morning wood".คือเขามี, คุณก็รู้, "น้องชายตื่นตัวนะ". Goldicop and the Three Bears (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝立ち[あさだち, asadachi] (n,vs) (1) nocturnal penile tumescence; erection when waking in the morning; morning glory; morning wood; (2) early morning departure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top