ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

models

M AA1 D AH0 L Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -models-, *models*, model
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelsแบบจำลอง [TU Subject Heading]
Modelsหุ่นจำลอง, รูปจำลอง, ตัวแบบ, รูปธรรม, แบบจำลอง, รูปแบบ+B2961 [การแพทย์]
Models (Persons)นางแบบ [TU Subject Heading]
Models and modelmakingแบบจำลองและการสร้าง [TU Subject Heading]
Models, Anatomicแบบจำลองทางกายวิภาค [TU Subject Heading]
Models, Inventoryตัวแบบของคงคลัง [การแพทย์]
Models, Jurisprudentialรูปแบบเชิงนิติธรรม [การแพทย์]
Models, Multi-Compartment, Openแบบหลายห้อง [การแพทย์]
Models, nursingระบบการพยาบาล [TU Subject Heading]
Models, One-Compartmentแบบห้องเดี่ยว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร Deep Throat (1993)
like a model aeroplane. We used that thing for models or a...เราเคยใช้พวกนี้สำหรับปืนครก แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ The Jackal (1997)
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น Bicentennial Man (1999)
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้... The Day After Tomorrow (2004)
All our grid models are worthless.โปรแกรมพยากรณ์ของเราใช้ไม่ได้ The Day After Tomorrow (2004)
I don't think grid models are gonna be a lot of help here.โปรแกรมช่วยอะไรไม่ได้มากนักหรอก The Day After Tomorrow (2004)
Sharona, she's one of the top five wallet models in the world, thank you very much.ชาโรน่า เธอเป็นนางแบบชื่อดัง ให้กับยี่ห้อกระเป๋าเงินติดอันดับ 5 ของโลกเชียวนะ ขอบคุณมาก Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
The list of designers, photographers, editors, writers, models all of whom were found by me, nurtured by me and have promised me they will follow me whenever and if ever I chose to leave Runway.รายชื่อดีไซเนอร์ ช่างภาพ บ.ก. นักเขียน นางแบบ... ที่ถูกค้นพบและฟูมฟักโดยฉัน... ที่สัญญาว่าจะตามฉันไป The Devil Wears Prada (2006)
Uh, one of our models didn't show up.เอ่อ หนึ่งในนางแบบนี้ไม่มาหนึ่งคน Pilot (2006)
Uh, did you want to approve the, uh, uh, models and images beforehand?เอ่อ งั้นคุณก็ต้องอนุมัติแบบและภาพก่อน Pilot (2006)
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase.นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้ An Inconvenient Truth (2006)
You didn't request two models for today?คุณไม่ได้เรียกมาสองคนเหรอครับ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modelsAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
modelsGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
modelsIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
modelsNew models of Japanese cars usually come out in the spring.
modelsPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
modelsThe Greeks made theoretical models of geometry.
modelsThe Mexican government announced the banning of all imports of second-hand cars, except for 1998 models.
modelsThere are many smart designs among the compact models, aren't there?
modelsUp to now he had made nine humanoid robots but they were all demonstration models.

CMU English Pronouncing Dictionary
MODELS M AA1 D AH0 L Z
MODELS' M AA1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
models (v) mˈɒdlz (m o1 d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
フィギュア[, figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) [Add to Longdo]
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.) [Add to Longdo]
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult [Add to Longdo]
律令[りつりょう;りつれい, ritsuryou ; ritsurei] (n) (See 律,令・りょう) criminal, administrative and civil codes (forming the basis of ancient East Asian law; orig. Chinese); legal codes of the Nara and Heian eras based on Chinese models [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top