ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modelers

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modelers-, *modelers*, modeler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา modelers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *modelers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modeler[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mold ; sculpture   FR: modeler ; sculpter ; mouler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modeler (n) mˈɒdlər (m o1 d l @ r)
modelers (n) mˈɒdləz (m o1 d l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modellierer {m}modeler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top