ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miscellaneously

M IH2 S AH0 L EY1 N IY0 AH0 S   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miscellaneously-, *miscellaneously*, miscellaneous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา miscellaneously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *miscellaneously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscellaneous[ADJ] เบ็ดเตล็ด, See also: ผสมปนเปกัน, คละเคล้ากัน, ต่างๆ นานา, Syn. various, mixed, varied, Ant. unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled

English-Thai: Nontri Dictionary
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additives, Miscellaneousสารปรุงแต่งอื่นๆ [การแพทย์]
Base, Miscellaneousยาพื้นชนิดเบ็ดเตล็ด [การแพทย์]
Lipids, Miscellaneousไขมันเบ็ดเตล็ด [การแพทย์]
Miscellaneousอื่นๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miscellaneous provisions (n) ข้อกำหนดทั่วไป ,ข้อกำหนดอื่นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And by then, we need to steal ion fuel cells, a Protoid Laser, and a Ruby, plus a few miscellaneous knickknacks.และตอนนั้นเราต้องขโมย... เซลล์พลังงาน เลเซอร์โปรตอย... และทับทิม... Inspector Gadget 2 (2003)
Even if its covered in coffee grounds and miscellaneous DNA.ไม่ว่าจะเปื้อนกาแฟ หรือดีเอ็นเอของใครก็ตาม Chuck Versus the Marlin (2008)
When there are vampires and miscellaneous undead out and about.ตอกมีพวกผีดูดเลือด และผีลืมหลุมพวกนั้นน่ะ The Gothowitz Deviation (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อยแปด[ADJ] miscellaneous, See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เด็กต้องหอบตำรากันกระเป๋าโตๆ เสียเงินทำกิจกรรมร้อยแปด, Thai definition: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด, Notes: (ปาก)
พลความ[N] unimportant matter, See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities, Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, Example: ครูให้นักเรียนย่อเอาแต่หัวใจของเรื่อง เพื่อไม่ให้เสียเวลาจำข้อความที่เป็นพลความ, Thai definition: ข้อความที่ไม่มีสาระสำคัญ
สัพเพเหระ[ADJ] miscellaneous, See also: trivial, trifling, insignificant, Example: พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ที่ไม่เห็นจะได้สาระอะไรขึ้นมาเลย, Thai definition: ที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ
ติปาถะ[ADJ] miscellaneous, See also: diversified, sundry, Syn. สารพัด, จิปาถะ, ทุกสิ่งทุกอย่าง, Example: ผู้คนทยอยกันเข้ามาขอแบบคำร้องซักถามเรื่องราวต่างๆ จิปาถะ, Thai definition: ปนเปกันหลายอย่าง, ไม่เลือกว่าอะไร
นานัปการ[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ประโยชน์นานัปการของแสงอาทิตย์มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง
นานัปการ[ADV] variously, See also: miscellaneously, differently, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: โครงการฝนหลวงมีประโยชน์นานัปการแก่การเกษตร, Thai definition: มีมากมายหลายอย่าง
มากมาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง
หลากหลาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ผลงานของเขาผสมผสานศิลปะหลากหลาย จึงทำให้ผลงานออกมาเด่นกว่าคนอื่น, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง
เบญจพรรณ[ADJ] miscellaneous, Thai definition: หลายอย่างคละกันไม่เป็นสำรับ
ปกิณกะ[ADJ] miscellaneous, See also: various, Syn. เบ็ดเตล็ด, Example: เขาเขียนข่าวปกิณกะได้ดีมาก
กระจุบกระจิบ[ADV] miscellaneously, See also: daintily, betweentimes, Syn. จุบจิบ, Example: เด็กผู้หญิงชอบกินกระจุบกระจิบตลอดเวลา, Thai definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อทีละเล็กละน้อย
จับฉ่าย[ADJ] miscellaneous, Syn. ปะปน, Example: บริษัทกำลังพยายามยกระดับความสามรถของตัวเอง ในการส่งข้อมูลจับฉ่ายสารพัดไปยังโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น, Thai definition: ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด, Notes: (จีน)
จิปาถะ[ADJ] trivial, See also: miscellaneous, Syn. สารพัด, ทุกสิ่งทุกอย่าง, Example: สายตาของลุงย้อยวันนี้มองออกไปเรื่อยเปื่อย ในสมองครุ่นคิดถึงเรื่องจิปาถะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
จิปาถะ[adj.] (jipātha) EN: all sorts ; miscellaneous ; sundry   FR: divers ; de toutes sortes ; variés
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
ร้อยแปด[num.] (røi-paēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one   FR: mille et un/une

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCELLANEOUS    M IH2 S AH0 L EY1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miscellaneous    (j) mˌɪsəlˈɛɪnɪəʴs (m i2 s @ l ei1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zá, ㄗㄚˊ, / ] mixed; miscellaneous; various; to mix, #5,267 [Add to Longdo]
杂货[zá huò, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] groceries; miscellaneous goods, #34,716 [Add to Longdo]
杂项[zá xiàng, ㄗㄚˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] miscellaneous, #73,294 [Add to Longdo]
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, / ] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦, #78,198 [Add to Longdo]
杂件[zá jiàn, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] miscellaneous goods, #119,999 [Add to Longdo]
杂税[zá shuì, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] miscellaneous duties; various taxes, #121,871 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
杂件儿[zá jiàn r, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] miscellaneous goods [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemischtheit {f}miscellaneousness [Add to Longdo]
Sonstiges; Verschiedenesmiscellaneous; other [Add to Longdo]
divers {adj}various; miscellaneous; diverse [Add to Longdo]
gemischt; verschiedenartig; vielseitig {adj}miscellaneous [Add to Longdo]
gemischt {adv}miscellaneously [Add to Longdo]
verschiedenmiscellaneous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref,adj-no,n) (2) miscellaneous; (P) [Add to Longdo]
雑歌[ぞうか, zouka] (n) miscellaneous poems [Add to Longdo]
雑貨[ざっか, zakka] (n) miscellaneous goods; general goods; sundries; (P) [Add to Longdo]
雑学[ざつがく, zatsugaku] (n) miscellaneous knowledge [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] (n) miscellaneous impressions [Add to Longdo]
雑記[ざっき, zakki] (n) miscellaneous notes [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]
雑纂[ざっさん, zassan] (n) miscellaneous collection [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
雑事[ざつじ, zatsuji] (n) miscellaneous matters [Add to Longdo]
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] (n) {comp} miscellaneous time; incidental time [Add to Longdo]
雑酒[ざっしゅ, zasshu] (n) miscellaneous liquors; alcohol other than sake, shochu, mirin, beer, etc. (alcohol tax category) [Add to Longdo]
雑収入[ざつしゅうにゅう;ざっしゅうにゅう, zatsushuunyuu ; zasshuunyuu] (n) miscellaneous income [Add to Longdo]
雑所得[ざつしょとく, zatsushotoku] (n) miscellaneous (sundry) incomes [Add to Longdo]
雑税[ざつぜい, zatsuzei] (n) miscellaneous taxes [Add to Longdo]
雑則[ざっそく, zassoku] (n) miscellaneous rules [Add to Longdo]
雑損[ざっそん, zasson] (n) miscellaneous losses [Add to Longdo]
雑多[ざった, zatta] (adj-na,n,adj-no) miscellaneous; mixed [Add to Longdo]
雑題[ざつだい, zatsudai] (n) miscellaneous problems; miscellaneous subjects (themes) [Add to Longdo]
雑費[ざっぴ, zappi] (n) miscellaneous expenses [Add to Longdo]
雑物[ざつぶつ, zatsubutsu] (n) miscellaneous things [Add to Longdo]
雑文家[ざつぶんか, zatsubunka] (n) miscellanist; miscellaneous writer [Add to Longdo]
雑報[ざっぽう, zappou] (n) general news; miscellaneous news [Add to Longdo]
雑用[ざつよう, zatsuyou] (n,adj-no) odd jobs; miscellaneous; other; etc. [Add to Longdo]
雑録[ざつろく, zatsuroku] (n) miscellaneous records [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
諸口[しょくち, shokuchi] (n) sundries; miscellaneous (objects) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
随想録[ずいそうろく, zuisouroku] (n) essays; collection of miscellaneous thoughts [Add to Longdo]
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P) [Add to Longdo]
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscellaneous \Mis`cel*la"ne*ous\, a. [L. miscellaneus mixed,
   miscellaneous, fr. miscellus mixed, fr. miscere to mix. See
   {Mix}, and cf. {Miscellany}.]
   Mixed; mingled; consisting of several things; of diverse
   sorts; promiscuous; heterogeneous; as, a miscellaneous
   collection. "A miscellaneous rabble." --Milton. --
   {Mis`cel*la"ne*ous*ly}, adv. -- {Mis`cel*la"ne*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top