ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mercerized

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercerized-, *mercerized*, merceriz, mercerize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mercerized มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mercerized*)
English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercerize[VT] ใส่ด่างเพื่อให้ผ้าติดสีย้อม เป็นเงาและคงทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน

English-Thai: Nontri Dictionary
mercerize(vt) ทำให้สีไม่ตก,ทำให้เป็นแพรเทียม,ชุบด้วยด่าง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercerize (v) mˈɜːʳsəraɪz (m @@1 s @ r ai z)
mercerized (v) mˈɜːʳsəraɪzd (m @@1 s @ r ai z d)
mercerizes (v) mˈɜːʳsəraɪzɪz (m @@1 s @ r ai z i z)
mercerizing (v) mˈɜːʳsəraɪzɪŋ (m @@1 s @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merzerisierung {f}; Mercerisierung {f} [textil.] | Foulard-Mercerisierung {f}mercerization; mercerizing | Padder mercerizing [Add to Longdo]
merzerisieren; veredeln; Glanz geben; glänzend machen (Baumwolle) | merzerisierend | merzerisiert | er/sie merzerisiert | ich/er/sie merzerisierte | er/sie hat/hatte merzerisiertto mercerize | mercerizing | mercerized | he/she mercerizes | I/he/she mercerized | he/she has/had mercerized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercerized
   adj 1: of cotton thread that has been treated with sodium
       hydroxide to shrink it and increase its luster and
       affinity for dye; "mercerized cotton" [syn: {mercerized},
       {mercerised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top