ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maui wowie

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maui wowie-, *maui wowie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา maui wowie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *maui wowie*)
English-Thai: Longdo Dictionary
maui wowie(n slang) กัญชา, S. Marijuana from Hawaii,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maui wowie the human population?วางยา ประชากรมนุษย์ There Will Be Blood (2012)
Mostly Maui Wowie, man.Hauptsächlich Maui Wowie, Mann. Up in Smoke (1978)
"Maui Wowie!""Maui Wowie." Half Baked (1998)
Maui wowie!Maui wowie! (Marihuanasorte Kleidungsmarke) And the High Holidays (2012)
And when that doesn't work, I have another brand called "maui wowie."Und wenn das nicht hilft, habe ich eine weitere Marke, die nennt sich: "Maui Wowie". And the Married Man Sleepover (2014)
"...which leads one to wonder what kind of licensed therapist provides a joint of Green Dragon's Breath to a 70-year-old patient whose last experience was Maui Wowie?""...was uns nunmehr zu der Frage führt, welcher lizensierte Therapeut... einen Joint der Sorte "Green Dragon's Breath" an einen 70-jährigen Patienten verabreicht, dessen letztes Erlebnis in diesem Bezug... "Maui WowieCharlie Tests His Will Power (2014)
JOE: "Maui Wowie."JOE: "Maui Wowie". Going in Style (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top