ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malice aforethought

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malice aforethought-, *malice aforethought*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malice aforethought(n) การปองร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน The Agreement Dissection (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malice \mal"ice\ (m[a^]l"[i^]s), n. [F. malice, fr. L. malitia,
   from malus bad, ill, evil, prob. orig., dirty, black; cf. Gr.
   me`las black, Skr. mala dirt. Cf. {Mauger}.]
   1. Enmity of heart; malevolence; ill will; a spirit
    delighting in harm or misfortune to another; a disposition
    to injure another; a malignant design of evil. "Nor set
    down aught in malice." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Envy, hatred, and malice are three distinct passions
       of the mind.             --Ld. Holt.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Any wicked or mischievous intention of the mind; a
    depraved inclination to mischief; an intention to vex,
    annoy, or injure another person, or to do a wrongful act
    without just cause or cause or excuse; a wanton disregard
    of the rights or safety of others; willfulness.
    [1913 Webster]
 
   {Malice aforethought} or {Malice prepense}, malice previously
    and deliberately entertained.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Spite; ill will; malevolence; grudge; pique; bitterness;
     animosity; malignity; maliciousness; rancor; virulence.
 
   Usage: See {Spite}. -- {Malevolence}, {Malignity},
      {Malignancy}. Malice is a stronger word than
      malevolence, which may imply only a desire that evil
      may befall another, while malice desires, and perhaps
      intends, to bring it about. Malignity is intense and
      deepseated malice. It implies a natural delight in
      hating and wronging others. One who is malignant must
      be both malevolent and malicious; but a man may be
      malicious without being malignant.
      [1913 Webster]
 
         Proud tyrants who maliciously destroy
         And ride o'er ruins with malignant joy.
                          --Somerville.
      [1913 Webster]
 
         in some connections, malignity seems rather more
         pertinently applied to a radical depravity of
         nature, and malignancy to indications of this
         depravity, in temper and conduct in particular
         instances.            --Cogan.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malice aforethought
   n 1: (law) criminal intent; the thoughts and intentions behind a
      wrongful act (including knowledge that the act is illegal);
      often at issue in murder trials [syn: {mens rea}, {malice
      aforethought}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top