ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make much of

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make much of-, *make much of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make much of[IDM] เข้าใจ, See also: หยั่งถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I don't input those numbers, it doesn't make much of a difference.ถ้าฉันไม่คีย์ข้อมูลเข้าไป มันก็ไม่แตกต่างนักหรอก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I didn't make much of an impression on her.เธอไม่ได้ชอบผมมากขนาดนั้นหรอก.. The Great Raid (2005)
Right. Well, I'll bet you $20 your dad didn't make much of you, either.ผมต้องนำรูปวาดนั่น ไปให้คนที่ลาสเวกัส Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
24 hours doesn't make much of a difference, for such a long-term commitment, will it?และจากนี้ไปอีก24ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่เรื่องแตกต่างไปหรอกนะ เราจะคอยเวลาที่เราจะได้ตกลงกัน ท่านว่าไหม Transporter 3 (2008)
Whoever chucked these didn't make much of an effort to hide them.คนที่จับพวกนี้มาไม่ได้ใช้ความพยายามมาก เพื่อซ่อนพวกมันไว้ Danse Macabre (2011)
I didn't make much of it, thought he'd gone out on a bender.ฉันก็ไม่ได้อะไรมาก นึกว่าเขาออกไปดื่มเหล้าแค่นั้น August: Osage County (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make much ofHe wasn't the kind of father to make much of such matters.
make much ofI do not make much of that discovery.
make much ofI don't make much of his opinion.
make much ofMost women make much of fashion.
make much ofSome make much of money in life.
make much ofWe make much of the changing of the seasons in Japan.
make much ofYou must make much of time.

Japanese-English: EDICT Dictionary
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s,vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top