ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetic drum

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetic drum-, *magnetic drum*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetic drumดรัมแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ drum ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic drum storageหน่วยเก็บแบบดรัมแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic drum unitหน่วยดรัมแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
磁気ドラム[じきドラム, jiki doramu] (n) {comp} magnetic drum [Add to Longdo]
磁気ドラム記憶装置[じきドラムきおくそうち, jiki doramu kiokusouchi] (n) {comp} magnetic drum storage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁気ドラム[じきどらむ, jikidoramu] magnetic drum [Add to Longdo]
磁気ドラム記憶装置[じきどらむきおくそうち, jikidoramukiokusouchi] magnetic drum storage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top