Search result for

lushes

(399 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lushes-, *lushes*, lushe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lushes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lushes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lush[ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: เขียวขจี, Syn. rich, abundant, prolific, Ant. barren, sparse, withered, stale
lush[ADJ] นุ่มและฉ่ำ (รสชาติ), Syn. sweet, juicy, succulent, Ant. withered, stale
lush[ADJ] หรูหรา, See also: ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า, Syn. luxurious
lush[N] คนขี้เมา (คำสแลง), See also: ขี้เมา, Syn. drunkard, alcoholic, sot
lush[VT] ดื่มสุรา
lush[VI] ดื่มสุรา
lush[SL] เหล้า, See also: สุรา
blush[N] การหน้าแดงเพราะเขินอาย, Syn. redden, flush
blush[VI] อาการหน้าแดงเพราะเขินอาย, See also: เขินอาย, ละอาย, Syn. flush
flush[VT] ทำให้หน้าแดง, Syn. redden, blush, go red
flush[N] หน้าแดง, Syn. blush, redness
flush[VT] กดชักโครก
flush[N] การกดชักโครก
flush[VT] สาดหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด, Syn. wash out, hose down
flush[N] อารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นฉับพลัน
flush[N] ความกระปรี้กระเปร่า, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. vigor, vitality, Ant. feebleness
flush[ADJ] ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มั่งมี, มั่งคั่ง, Syn. wealthy, rich, well-off, Ant. poor
flush[ADJ] ราบเป็นระดับเดียวกัน, See also: ราบเรียบเป็นระดับเดียวกัน, Syn. level, even, flat, Ant. rough, uneven
flush[VT] ทำให้ตื่นตกใจจนบินหนี (การล่าสัตว์)
flush[N] ฝูงนกที่บินหนีเพราะตื่นตกใจ
plush[N] สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว, See also: กางเกงผ้ากำมะหยี่ขนยาว, Syn. velvet, plushette
plush[ADJ] หรูหรา, See also: ตระการตา, Syn. elegant, luxurious
slush[N] หิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย, Syn. ooze, slime
slush[N] โคลน, See also: ขี้เลน, Syn. mud
slush[N] น้ำโสโครกจากห้องครัวในเรือ
slush[N] สารหล่อลื่น, See also: น้ำมันหล่อลื่น
slush[N] คำพูดแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป, See also: เรื่องสั้นภาพยนตร์ ละคร งานเขียนที่ไร้คุณค่า, เรื่องน้ำเน่า
slush[VT] หยอดน้ำมันหล่อลื่น, See also: ใช้น้ำมันหล่อลื่น
slush[VT] โปะด้วยซีเมนต์, See also: โปะด้วยปูนฉาบ
slush[VT] ทำให้เปื้อนด้วยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า, See also: ทำให้เปรอะด้วยโคลน
slush[VT] เดินลุยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า, See also: เดินลุยโคลน
flush4[N] ไพ่ชุดเดียวกัน
slushy[ADJ] เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย, See also: ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย, Syn. half-frozen, half-melted, mushy
slushy[ADJ] ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป
blusher[N] ครีมหรือแป้งสีทาแก้ม
flush up[PHRV] เขินจนหน้าแดง, See also: อายจนหน้าแดง, Syn. colour up, flame up
blush for[PHRV] ละอายในเรื่อง
flush off[PHRV] ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก, Syn. swill down
flush out[PHRV] ฉีดน้ำล้างเพื่อทำความสะอาด
flush out[PHRV] ทำให้ (คนหรือสัตว์) ออกจากที่ซ่อน, Syn. flush from
flush out[PHRV] ทำให้คนหรือสัตว์ออกมาจากที่หลบซ่อน
flush away[PHRV] ล้างออก, See also: ฉีดน้ำล้าง
flush from[PHRV] (กลายเป็น) หน้าแดงเพราะอาย, See also: อายจนหน้าแดง
flush from[PHRV] ทำให้ (คนหรือสัตว์) ออกจากที่ซ่อน, See also: ไล่ต้อนออกมา, กวาดล้างออก, Syn. flush out
flush with[PHRV] หน้าแดงด้วยความภูมิใจ
unblushing[ADJ] ไร้ยางอาย, See also: ไม่ละอายใจ, ไม่กระดาก, ไม่อาย, หน้าด้าน, Syn. unashamed, shameless, Ant. ashamed
four-flusher[SL] คนฉ้อโกง, See also: คนหลอกลวง, คนขี้โกง
unblushingly[ADV] อย่างไร้ยางอาย, See also: อย่างไม่ละอายใจ, ไม่กระดาก, ไม่อาย, หน้าด้าน, Syn. shamelessly
put someone to the blush[IDM] ทำให้อับอาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blush(บลัช') {blushed,blushing,blushes} vi. หน้าแดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้าแดง -n. หน้าแดง,สีแดง,สีชมพู,การมองแวบเดียว, See also: blusher n. ดูblush blushfulness n. ดูblush
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant ###A. sparse,arid
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
unblushing(อันบลัช'ชิง) adj. ไม่ละอายใจ,ไม่กระดาก,ไม่อาย,หน้าด้าน,หน้าไม่แดง., See also: unblushingly adv. unblushingness n., Syn. shameless

English-Thai: Nontri Dictionary
blush(n) เลือดขึ้นหน้า,หน้าแดง
blush(vi,vt) หน้าแดง,ขวยอาย
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
plush(n) ผ้ากำมะหยี่ชนิดหนึ่ง
slush(n) โคลน,ดินเลน,ตม,ปลัก,น้ำโสโครก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverse flushingการล้างสวนทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slush fundเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast flushภาวะนมคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brake flushingการล้างระบบน้ำมันเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flushอาการหน้าแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flushช่วงโตเร็ว, ช่วงทะลึ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flush weldรอยเชื่อมเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flush, breastภาวะนมคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flushing oilน้ำมันล้างภายในเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, slushเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fast flushingการล้างอย่างเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessive dressing; underflushingการแต่งเข้าเนื้อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
underflushing; excessive dressingการแต่งเข้าเนื้อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flushing การชักโครก, การโครก
การระบายออกอย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Flush Tank ถังชักโครก, หม้อชักโครก
ถังหรือหม้อเก็บน้ำสำหรับโครกไล่สิ่งสกปรกจาก โถส้วม [สิ่งแวดล้อม]
Blood Pressure, Flush Method for Measurementการวัดความดันโดยวิธีสังเกตสีเลือดฝาด [การแพทย์]
Cyanotic Flushing of Skinคล้ำตามผิวหนัง [การแพทย์]
Flushร้อนแดง [การแพทย์]
Flush Methodวิธีสังเกตเลือดฝาดที่มือ [การแพทย์]
Flushedผิวหนังแดงฝาด [การแพทย์]
Flushesอาการร้อนวูบวาบ [การแพทย์]
Flushingผิวหนังแดง,หน้าแดง,มีสีแดงเป็นๆหายๆ,สีชมพู,น้ำไหลพุ่ง,ผิวหนังสีแดง [การแพทย์]
Flushing, Facialหน้าแดง [การแพทย์]
slush groutingslush grouting, การอัดฉีดฉาบผิว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flush.กดน้ำ Pineapple Express (2008)
I want you to go in there and flush it out.ข้าต้องการให้เจ้าทำให้มันตกใจ The Labyrinth of Gedref (2008)
Aim well and flush.เล็งให้แม่น แล้วก็เขย่า 3 ที Scandal Makers (2008)
Your friend the district attorney, or his blushing bride-to-be.เพื่อนของนาย อัยการเขต หรือว่าว่าที่เจ้าสาวของเขา The Dark Knight (2008)
The most beautiful blushing bride in all of Brooklyn.การถ่ายภาพเป็นทุกอย่างของผม Shutter (2008)
I'm flushing your toilet.ฉันล้างห้องน้ำให้แล้ว The Ramen Girl (2008)
[Toilet flushes][เสียงกดชักโครก] New York, I Love You (2008)
Flush those scums out.มันช่วยล้างของเสียนะ The Forbidden Kingdom (2008)
You'll make me blush. And this is the moment. I've just remembered.แม่หยุดเถอะ ทำผมอาย และช่วงนี้ ฉันจำได้ดี Made of Honor (2008)
I'm about to go get some celebratory Slushees.ฉันจะไปซื้อสเลอปี้มาดื่ม Pineapple Express (2008)
I can't see! The Slushee!ฉันมองไม่เห็น Pineapple Express (2008)
I was, like, stoned when I saved you with those Slushees.แต่ฉันคงเมายาตอนที่ ช่วยนายด้วยสเลอปี้ Pineapple Express (2008)
How do I know you didn't try to flush our entire fucking familyผมไม่ทราบว่าคุณไม่ได้พยายามที่จะล้างครอบครัวร่วมเพศของเราทั้งหมด Revolutionary Road (2008)
Who are those fitties? - They're well beyond fit, they're lush.พวกนั่นใคร หล่อสุดๆไปเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Quality lushness! Oh, I wishคุณภาพสุดยอด อยาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm just hot. - You're not flushed.อากาศมันร้อน เลือดเลยสูบฉีดน่ะ.. The Ruins (2008)
- No, I'm flushed.ไม่หรอก.. The Ruins (2008)
I'm trying to buy some jerky and a slushee, and suddenly you're standing there over by the ho hos........... ............. The Beginning of the End (2008)
I have a bank account in Dubai left over from a slush fund from Cobra II.ฉันมีบัญชีที่ธนาคารในดูไบ เหลือจาก COBRA II มันเป็นของคุณ Scylla (2008)
Playing catch in a lush,กำลังเล่นไล่จับกัน Shut Down (2008)
To flush me out.เพื่อที่จะขจัดฉันออกไป Shut Down (2008)
You want to flush it down the toilet because you made a bad move?คุณอยากกดมันลงชักโครก เพราะคุณทำงานพลาดเหรอ Blow Out (2008)
Do you want to flush it down the toilet because you made a bad move?นายจะกดมันทิ้งลงชักโครก เพียงเพราะว่านายรู้สึกอย่างนั้นเหรอ Five the Hard Way (2008)
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
This entire project was about to be flushed, and I helped us both out, Petrelli.โปรเจคนี้ทั้งหมดกำลังจะถูกกดลงโถ และฉันก็ช่วยเราทั้งคู่ออกมา พีเทรลลี่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
- The best thing is no more flushing, epic.- ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกดชักโครก ยอดที่สุด Zombieland (2009)
okay, so the lush gives us six.ตกลง งั้นสาวขี้เมานั่นทำให้เรามีหกคน Rose's Turn (2009)
Now can i borrow some blush?แล้วทีนี้ขอยืมทีปัดแก้มหน่อยได้หรือยัง Bargaining (2009)
I'm talking about creating a temporary problem that allows you to flush out the permanent one.ผมพูดเกี่ยวกับการสร้างปัญหาชั่วคราว นั่นช่วยให้คุณล้าง คนพวกนั้นออกไปอย่างมั่นคงถาวร Fix (2009)
Dumped him like a blushing bride at the altar. Doc Simmons and the boys have a dangerous job, protecting these bull-riding cowboys. That's a lot of bull, and that ain't no bull.Dumped him like a blushing bride at the altar. protecting these bull-riding cowboys. and that ain't no bull. Did You Hear About the Morgans? (2009)
- Lush. Good lush.โอ้ว ชั้นรัก แดนนี่ จีเลอโม่ Everyone (2009)
If I suddenly get a bit flushed and short of breath,ถ้าชั้นหน้ามืด หายใจขัดๆ Everyone (2009)
- take over, would you, Doug? - Why would you get flushed?เข้ามาแทนทีนะ, ดั๊ก Everyone (2009)
Flushed. Right you are.ได้สิ หน้ามืดนะ ได้เลย Everyone (2009)
You are looking a little flushed. Do you want me to...?สีหน้าคุณดูไม่ค่อยดีแล้วนะ คุณจะให้ผม... Everyone (2009)
- He's well lush.จะได้คุยกัน เธอก็รู้... Everyone (2009)
You want to go running after him, flush your life down the toilet once and for all?ทิ้งชีวิตตัวเองลงชักโครก ตลอดไป? เชิญเลย S.O.B. (2009)
Flush your mates down the toilet. Eat grapes off each other.จะจับเพื่อนยัดโถส้วม เล่นพิเรนให้พอ Cook (2009)
Isn't it lush?แบบนี้ไหวไหม? Cook (2009)
Time to flush out your system, dude.ได้เวลาทำความสะอาดระบบนายแล้ว,เพื่อน Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Got to flush my stash.ฉันต้องไปล้างหนวด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
We'll flush him out, torture the location out of him.เราจะกดดันให้เขาออกมา ทรมานจนเขาต้องเปิดเผยตัว Chuck Versus the First Kill (2009)
Now you could flush the toilet and try to get him out of there.เธอเลิกพูดวกวน และเรียกเขามาได้แล้ว Everybody Says Don't (2009)
We have all felt the cold Humiliation of a slushie in the face.เราทุกคนเคยโดนสาดด้วยน้ำปั่น Mattress (2009)
I'm still getting my lipstick flushed down the toilet. I still don't have a boyfriend.หนูยังโดนทิ้งลิปสติกลงโถส้วม หนูยังคงไม่มีแฟน Preggers (2009)
The slushy war has commenced. And if finn and quinn got nailed, None of us are safe.ถ้าฟินน์กับควินน์แพ้ พวกเราซวยแน่ Mash-Up (2009)
We were, until we joined glee club. That's why he got a slushy facial, I'm sure of it.ใช่ค่ะ จนเราเข้าชมรมร้องเพลง นั่นเป็นสาเหตุให้เขาโดนสาด หนูแน่ใจ Mash-Up (2009)
It's not the burning in your eyes or the way The slushie drips all the way into your underpants.ไม่ใช่ที่แสบตา หรือตอนน้ำแข็ง ไหลเข้าไปในกางเกงใน Mash-Up (2009)
I mean, choosing us over the team means You might get a slushie in your face every day.ถ้าเธอเลือกเรา เธออาจต้องโดน สาดน้ำปั่นใส่หน้าทุกวัน Mash-Up (2009)
You are not going to slushie on my man, kurt.ห้ามสาดน้ำปั่นใส่คนของฉัน Mash-Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lushThe Japanese World Cup champion team came back home flushed with victory.
lushI blush to think of what a fool I was then.
lushDon't forget to flush the toilet.
lushWhen we made fun of her, she blushed.
lushHelen blushed at their praise.
lushShe blushed seeing it.
lushThe man blushed.
lushThey were flushed with success.
lushThe mountains are a lush green in summer.
lushHe blushed at his folly.
lushThe toilet doesn't flush.
lushHe was flushed with excitement.
lushExpectation caused her to be flushed with excitement.
lushThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.
lushHis pale face showed a flush of excitement.
lushThe setting sun flushed the high roof.
lushHe flushed into rage.
lushShe blushed red.
lushThe toilet doesn't flush properly.
lushPaul blushed and turned away.
lushWhat with joy and shame, she blushed to the ears.
lushThe shy boy blushed at her compliment.
lushHe blushed at his foolish mistake.
lushHe blushed when the girls whistled at him in the street.
lushHe blushed with shame.
lushShe became pale and flushed by turns.
lushShe turned away to hide her blushes.
lushI blush for you.
lushThe naive man blushed with shame.
lushThose boys are in the flush of youth.
lushTom is flush with money since he got paid today.
lushSome of the college students who are caught cheating on the exams do not even blush.
lushHe saw her and blushed.
lushI blush to think of such conduct.
lushI blush for your mistake.
lushThe man blushed like a boy.
lushThe governor took the money out of a slush fund.
lushPull the string and the water flushes.
lushBob is very timid and blushes when chatting with girls.
lushShe blushed with shame.
lushShe immediately blushes in his presence.
lushHer cheeks were faintly flushed.
lushA blush came over her face.
lushNow talking about sex is no blushing affair.
lushI blushed with shame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าแตก[V] blush at, Syn. ขายหน้า, Example: เมื่อพบว่าเรื่องที่เขาพูดทุกคนรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำให้เขาหน้าแตกพอสมควร
เปี่ยม[V] be fraught, See also: be replete, be full be flush with (the deck), (of a glass) to be brimful, to fill to the b, Syn. ปริ่ม, เต็ม, เต็มที่, เอ่อ, ปรี่, เจิ่ง, เต็มขอบ, เต็มฝั่ง, บริบูรณ์, Ant. เหือด, แห้ง, Example: ความรู้สึกของเขาช่างเปี่ยมด้วยความสุขเหลือคณา
เปี่ยม[V] flush, See also: fill the brim, to be full, Syn. เต็ม, เต็มที่, Ant. ไม่มี, Example: ใบหน้าของเขาเปี่ยมด้วยความสุขทุกครั้งเวลาได้เห็นหน้าเธอ, Thai definition: มีเต็มที่, มีบริบูรณ์
แดงก่ำ[V] be red, See also: be flushed, be bright red, be intense red, be ruddy, Example: ตาเขาแดงก่ำและแสบจนไม่ได้มองค้อนกับสิ่วที่ตกลงไป
ปริ่ม[V] be flush with, See also: (be) brim with, be almost full, Syn. เปี่ยม, เต็ม, เสมอขอบ, เสมอพื้น, Example: อย่ารินน้ำใส่ชามจนปริ่มเพราะจะหก, Thai definition: ในลักษณะอย่างน้ำที่ขึ้นเสมอขอบตลิ่งหรือดอกบัวที่โผล่ขึ้นเสมอพื้นน้ำเป็นต้น
แฉะ[V] wet, See also: muddy, slushy, Syn. เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ฝนตกทำให้ถนนแฉะ
เฉอะแฉะ[V] be wet, See also: be muddy, be slimy, be slushy, Syn. แฉะ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง ฝนตกลงมาทีก็เฉอะแฉะไปหมด
ขจี[V] be verdant, See also: be lush, be grassy, be green, be fresh, Syn. งามสดใส, Example: ต้นข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง
ชอุ่ม[V] verdant, See also: lush, grassy, Syn. ชุ่ม, สดชื่น
ไหลบ่า[V] flush, See also: flow rapidly, Syn. ไหลทะลัก, Example: น้ำทะเลไหลบ่าเข้าสู่ลำคลองซึ่งตื้นเขินขึ้นทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำดื่มอาบได้ดั่งเช่นเคย, Thai definition: อาการที่น้ำไหลล้นเข้ามาอย่างรวดเร็ว
หน้าแดง[V] blush, See also: turn red, go red, redden, Example: หญิงสาวหน้าแดงขึ้นมาทันทีเมื่อชายหนุ่มจ้องมองเธออย่างไม่วางตา, Thai definition: อายหรือเขินอายทำให้เลือดฝาดสูบฉีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy   FR: boueux
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy   FR: détrempé ; boueux
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy   
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
ไหลบ่า[v. exp.] (lai bā) EN: flush   
ไหลทะลัก[v. exp.] (lai thalak) EN: flush   
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
หน้าแดง[v.] (nādaēng) EN: blush ; turn red ; go red ; redden   FR: rougir ; piquer un fard (fam.) ; devenir écarlate
น้ำมันล้างเครื่อง[n. exp.] (nāmman lāng khreūang) EN: flushing oil   FR: huile de vidange [f]
หน้าแตก[v.] (nā taēk) EN: blush at   
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim   FR: déborder de
ปริ่ม[v.] (prim) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim   FR: déborder de

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSH    L AH1 SH
BLUSH    B L AH1 SH
SLUSH    S L AH1 SH
PLUSH    P L AH1 SH
FLUSH    F L AH1 SH
LUSHLY    L AH1 SH L IY0
LUSHER    L AH1 SH ER0
BELUSHI    B EH0 L UW1 SH IY0
GALUSHA    G AE1 L IH0 SH AH0
SLUSHER    S L AH1 SH ER0
FLUSHES    F L AH1 SH AH0 Z
FLUSHED    F L AH1 SH T
BLUSHES    B L AH1 SH AH0 Z
BLUSHED    B L AH1 SH T
LUSHLIFE    L AH1 SH L AY0 F
BLUSHING    B L AH1 SH IH0 NG
FLUSHING    F L AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lush    (n) (l uh1 sh)
blush    (v) (b l uh1 sh)
flush    (v) (f l uh1 sh)
plush    (n) (p l uh1 sh)
slush    (n) (s l uh1 sh)
lusher    (j) (l uh1 sh @ r)
lushes    (n) (l uh1 sh i z)
plushy    (j) (p l uh1 sh ii)
slushy    (j) (s l uh1 sh ii)
blushed    (v) (b l uh1 sh t)
blushes    (v) (b l uh1 sh i z)
flushed    (v) (f l uh1 sh t)
flushes    (v) (f l uh1 sh i z)
lushest    (j) (l uh1 sh i s t)
plusher    (j) (p l uh1 sh @ r)
blushing    (v) (b l uh1 sh i ng)
flushing    (v) (f l uh1 sh i ng)
plushest    (j) (p l uh1 sh i s t)
plushier    (j) (p l uh1 sh i@ r)
slushier    (j) (s l uh1 sh i@ r)
plushiest    (j) (p l uh1 sh i i s t)
slushiest    (j) (s l uh1 sh i i s t)
blushingly    (a) (b l uh1 sh i ng l ii)
unblushing    (j) (uh2 n b l uh1 sh i ng)
unblushingly    (a) (uh2 n b l uh1 sh i ng l ii)
unblushingly    (a) (uh1 n b l uh1 sh i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besoffene {m,f}; Besoffener | Besoffenen {pl}; Besoffenelush | lushes [Add to Longdo]
auf den ersten Blickat first blush; at first sight [Add to Longdo]
Erröten {n}; Röte {f}flush [Add to Longdo]
Fieberanfall {m}; Wallung {f}flush [Add to Longdo]
gut bei Kasse sein [übtr.]to be flush [Add to Longdo]
Matsch {m}; Morast {m}slush [Add to Longdo]
Plüsch {m}plush [Add to Longdo]
Schamlosigkeit {f}unblushingness [Add to Longdo]
Schamröte {f}blush [Add to Longdo]
Schmiergelder {pl}slush fund [Add to Longdo]
Schneematsch {m}; Matsch {m}slush [Add to Longdo]
Siegestaumel {m}flush of victory [Add to Longdo]
Spülung {f}flushing [Add to Longdo]
Spülhebel {m}flushing lever [Add to Longdo]
Triumphgefühl {n}flush of success [Add to Longdo]
Üppigkeit {f}lushness [Add to Longdo]
Wasserschwall {m}; Schwall {m}; Strom {m}flush [Add to Longdo]
Wasserspülung {f}flush [Add to Longdo]
Wutanfall {m}flush of anger [Add to Longdo]
abspritzento flush [Add to Longdo]
(aufgeregt) auffliegento flush [Add to Longdo]
Vögel aufscheuchen | aufscheuchendto flush | flushing [Add to Longdo]
bündig; eben (mit) {adj}flush (with) [Add to Longdo]
durchflutendflushing [Add to Longdo]
durchflutetflushed [Add to Longdo]
erröten; rot werdento flush [Add to Longdo]
erröten; rot werden; sich schämen | errötend | errötet | errötete | errötetto blush | blushing | blushes | blushed | blushed [Add to Longdo]
hinunterspülento flush down [Add to Longdo]
leerento flush [Add to Longdo]
leitetflushes [Add to Longdo]
luxuriös; üppig; feudal {adj}lush [Add to Longdo]
matschig {adj} | matschiger | am matschigstenslushy | slushier | slushiest [Add to Longdo]
plüschartig; plüschig {adj} | plüschartiger | am plüschartigstenplushy | plushier | plushiest [Add to Longdo]
reichlichflush [Add to Longdo]
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth [Add to Longdo]
saftig {adv}lushly [Add to Longdo]
schamhaft erröten; schamrot werdento blush with shame [Add to Longdo]
schamlosunblushing [Add to Longdo]
schamlos {adv}unblushingly [Add to Longdo]
scheuchte aufflushed [Add to Longdo]
in Geld schwimmento be flush with money [Add to Longdo]
spülen; ausspülen | die Toilette spülento flush (out) | to flush the toilet [Add to Longdo]
versenkbarflush [Add to Longdo]
vornehmplush [Add to Longdo]
vornehm {adv}plushly [Add to Longdo]
züchtig {adj}blushing; decent [Add to Longdo]
Bringen Sie ihn doch nicht in Verlegenheit!Spare his blushes! [Add to Longdo]
Papier ist geduldig.Paper doesn't blush. [Add to Longdo]
Goldschlüpfer {m} [ornith.]Orange-fronted Plushcrown [Add to Longdo]
Plüschkopftangare {f} [ornith.]Plush-capped Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]
ほお紅;頬紅[ほおべに, hoobeni] (n) rouge; blusher [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced [Add to Longdo]
ストレートフラッシュ[, sutore-tofurasshu] (n) straight flush [Add to Longdo]
フラッシュ[, furasshu] (n) (1) flash; (2) flush; (P) [Add to Longdo]
フラッシュバルブ[, furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve [Add to Longdo]
プラッシュ[, purasshu] (n) plush [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
モヘアプラッシュ[, moheapurasshu] (n) mohair plush [Add to Longdo]
ローヤルストレートフラッシュ[, ro-yarusutore-tofurasshu] (n) royal straight flush [Add to Longdo]
安史の乱[あんしのらん, anshinoran] (n) An-Shi Rebellion (755-763 CE); An Lushan Rebellion [Add to Longdo]
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
火照る[ほてる, hoteru] (v5r,vi) to feel hot; to flush; to burn [Add to Longdo]
花も恥じらう[はなもはじらう, hanamohajirau] (exp,v5u) (girl) who outblooms even a flower; even the flower will blush (before her beauty) [Add to Longdo]
懐が暖かい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag [Add to Longdo]
顔に紅葉を散らす[かおにもみじをちらす, kaonimomijiwochirasu] (exp,v5s) (for a woman) to blush [Add to Longdo]
顔を赤らめる[かおをあからめる, kaowoakarameru] (exp,v1) to change color; to change colour; to blush [Add to Longdo]
顔面紅潮[がんめんこうちょう, ganmenkouchou] (n) one's face turning red; with a flush on one's face [Add to Longdo]
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel [Add to Longdo]
紅潮[こうちょう, kouchou] (n,vs) flush; blush; (P) [Add to Longdo]
朱を注ぐ;朱をそそぐ[しゅをそそぐ, shuwososogu] (exp,v5g) to flush bright red (e.g. of someone's face) [Add to Longdo]
朱顔[しゅがん, shugan] (n) flushed face [Add to Longdo]
狩り出す;駆り出す;狩出す;駆出す[かりだす, karidasu] (v5s,vt) (1) to hunt out; to flush out; to round up; (2) to impress; to recruit [Add to Longdo]
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush [Add to Longdo]
真っ赤(P);真赤(io)[まっか, makka] (adj-na,n) (1) bright red; deep red; flushed (of face); (adj-na) (2) downright (e.g. lie); complete; utter; (P) [Add to Longdo]
水洗[すいせん, suisen] (n,vs) rinsing with water; flushing; (P) [Add to Longdo]
水洗トイレ[すいせんトイレ, suisen toire] (n) flush toilet [Add to Longdo]
水洗便所[すいせんべんじょ, suisenbenjo] (n) flush toilet [Add to Longdo]
青々;青青;蒼蒼(oK);碧碧(oK);蒼々(oK);碧々(oK)[あおあお, aoao] (adv,adv-to) (often 青々として) verdant; fresh and green; bright green; lush [Add to Longdo]
赤み;赤味[あかみ, akami] (n,adj-no) (See 赤む) reddish tinge; tinge of red; slight redness; blush [Add to Longdo]
赤む[あかむ, akamu] (v5m) (obsc) (See 赤み) to blush; to redden [Add to Longdo]
赤める[あかめる, akameru] (v1,vt) to blush; to redden [Add to Longdo]
赤らむ[あからむ, akaramu] (v5m,vi) to become red; to redden; to blush [Add to Longdo]
赤らめる;赧らめる[あからめる, akarameru] (v1,vt) to blush; to redden [Add to Longdo]
赤面[せきめん, sekimen] (n,vs) (1) blushing; getting red in the face; (2) embarassment; (P) [Add to Longdo]
赤面恐怖症[せきめんきょうふしょう, sekimenkyoufushou] (n) erythrophobia; fear of blushing [Add to Longdo]
雪泥[せつでい, setsudei] (n) slush; slush ice; snow slush [Add to Longdo]
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u,vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P) [Add to Longdo]
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush [Add to Longdo]
潮紅[ちょうこう, choukou] (n,adj-no) blushing [Add to Longdo]
泥濘[ぬかるみ;でいねい, nukarumi ; deinei] (n) (uk) quagmire; sludge; mud; slush; mire [Add to Longdo]
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy [Add to Longdo]
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy [Add to Longdo]
内心忸怩;内心じくじ[ないしんじくじ, naishinjikuji] (adj-t,adv-to) ashamed deep down in one's heart; blushing with shame when one remembers something [Add to Longdo]
被り[かぶり, kaburi] (n) headdress; crown; covering; fogging (photography); blushing [Add to Longdo]
縫いぐるみ;縫い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy [Add to Longdo]
頬を染める[ほおをそめる, hoowosomeru] (exp,v1) to blush [Add to Longdo]
頬染める[ほほそめる, hohosomeru] (v1) to blush [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作色[zuò sè, ㄗㄨㄛˋ ㄙㄜˋ, ] to show signs of anger; to flush with annoyance [Add to Longdo]
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, ] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino [Add to Longdo]
史思明[shǐ sī míng, ㄕˇ ㄙ ㄇㄧㄥˊ, ] Shi Siming (703-761), non-Han military man and colleague of An Lushan 安禄山, eventually conspirator with him in the 755-763 Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 against the Tang dynasty [Add to Longdo]
安史之乱[Ān Shǐ zhī luàn, ㄢ ㄕˇ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] An Shi rebellion (755-763) of An Lushan 安禄山 and Shi Siming 史思明, a catastrophic setback for Tang dynasty [Add to Longdo]
安禄山[Ān Lù shān, ㄢ ㄌㄨˋ ㄕㄢ, / 祿] An Lushan (703-757), famous general and favorite of Tang emperor Xuanzong 玄宗, eventually precipitated catastrophic An Shi rebellion 安史之亂|安史之乱 (755-763) [Add to Longdo]
害羞[hài xiū, ㄏㄞˋ ㄒㄧㄡ, ] blush; shy [Add to Longdo]
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, / ] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot [Add to Longdo]
庐山区[Lú shān qū, ㄌㄨˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, ] accustomed to; blush; be shy [Add to Longdo]
愧赧[kuì nǎn, ㄎㄨㄟˋ ㄋㄢˇ, ] to blush in shame; red-faced [Add to Longdo]
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] flush toilet [Add to Longdo]
排律[pái lǜ, ㄆㄞˊ ㄌㄩˋ, ] long poem in lüshi form 律詩|律诗 [Add to Longdo]
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905 [Add to Longdo]
旅顺口[Lǚ shùn kǒu, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning [Add to Longdo]
旅顺口区[Lǚ shùn kǒu qū, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, / ] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning [Add to Longdo]
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, / ] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning [Add to Longdo]
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, / ] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch [Add to Longdo]
[sēn, ㄙㄣ, / ] lush growth (trees); fishing using bundled wood (archaic) [Add to Longdo]
冲走[chōng zǒu, ㄔㄨㄥ ㄗㄡˇ, / ] to flush away [Add to Longdo]
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, ] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, ] surname Nao; slush; mud [Add to Longdo]
淹没[yān mò, ㄧㄢ ㄇㄛˋ, / ] flush; submerge [Add to Longdo]
涨红[zhāng hóng, ㄓㄤ ㄏㄨㄥˊ, / ] to turn red (in the face); to flush (with embarassment or anger) [Add to Longdo]
潮红[cháo hóng, ㄔㄠˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] flush [Add to Longdo]
泸水[Lú shuǐ, ㄌㄨˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] (N) Lushui (place in Yunnan) [Add to Longdo]
发红[fā hóng, ㄈㄚ ㄏㄨㄥˊ, / ] flush (face) [Add to Longdo]
卢氏[Lú shì, ㄌㄨˊ ㄕˋ, / ] (N) Lushi (place in Henan) [Add to Longdo]
红晕[hóng yùn, ㄏㄨㄥˊ ㄩㄣˋ, / ] to blush; to flush red [Add to Longdo]
红脸[hóng liǎn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] to blush; to turn red [Add to Longdo]
绿油油[lǜ yóu yóu, ㄌㄩˋ ㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, 绿 / ] lush green; verdant [Add to Longdo]
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, ] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth [Add to Longdo]
脸红[liǎn hóng, ㄌㄧㄢˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] red-faced; blushing [Add to Longdo]
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, ] dense (of plant growth); lush [Add to Longdo]
茂盛[mào shèng, ㄇㄠˋ ㄕㄥˋ, ] lush [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] Polygala japonica; lush (grass) [Add to Longdo]
蓬茸[péng róng, ㄆㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] lush; luxuriant (of grass or hair); soft lush hair [Add to Longdo]
葱茏[cōng lóng, ㄘㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] verdant and lush [Add to Longdo]
葱郁[cōng yù, ㄘㄨㄥ ㄩˋ, / ] verdant; lush green and full of life [Add to Longdo]
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, ] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face) [Add to Longdo]
芦山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, / ] (N) Lushan (place in Sichuan) [Add to Longdo]
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, / ] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes [Add to Longdo]
[nǎn, ㄋㄢˇ, ] blush [Add to Longdo]
通红[tōng hóng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄥˊ, / ] very red; red through and through; to blush (deep red) [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] flushed (from drinking) [Add to Longdo]
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, / ] flushed with anger (or excitement) [Add to Longdo]
飞红[fēi hóng, ㄈㄟ ㄏㄨㄥˊ, / ] to blush [Add to Longdo]
郁郁葱葱[yù yù cōng cōng, ㄩˋ ㄩˋ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and lush (成语 saw) [Add to Longdo]
鲁山[Lǔ shān, ㄌㄨˇ ㄕㄢ, / ] (N) Lushan (place in Henan) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top