ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lunges

L AH1 N JH IH0 Z   
497 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lunges-, *lunges*, lunge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lunges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lunges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lung[N] ปอด
clung[VI] กริยาช่องที่สองและสามของ cling
flung[VT] ขว้าง (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ fling)
lunge[N] การแทง, See also: การทิ่ม, การเสียบ, Syn. stab, thrust
lunge[N] การพุ่งเข้าใส่, See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. rush, charge, lurch
lunge[VI] แทง, See also: ทิ่ม, เสียบ, Syn. stab, thrust
lunge[VT] พุ่งไปข้างหน้า, See also: พุ่งใส่, Syn. plunge
slung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sling
clunge[SL] ตูด
lungan[N] ลำไย, Syn. longan
plunge[VI] พุ่งไปข้างหน้า, See also: ตกลงอย่างแรง, Syn. fall, Ant. rise
plunge[VT] พุ่งไปข้างหน้า, See also: ตกลงอย่างแรง, Syn. fall, Ant. rise
plunge[VI] ลดลงอย่างเร็ว (เช่น ราคา, อุณหภูมิ), Syn. plummet
plunge[VI] ลาดชันลงไป
plunge[N] การพุ่งลงไปในน้ำ, Syn. dive
plunge[N] การตกอย่างรวดเร็ว, See also: การลดลงอย่างรวดเร็ว, Syn. fall
plunge[N] สถานที่ว่ายน้ำ
plunger[N] ผู้กระโดดน้ำ
plunger[N] เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper
lunge at[PHRV] ทิ่มแทง, See also: แทง
lungfish[N] ปลาที่มีปอดและเหงือกเป็นอวัยะหายใจ
far-flung[ADJ] กว้างไกล, See also: กว้างใหญ่, Syn. distant, vast, wide
plunge in[PHRV] พรวดพราดเข้าไป, Syn. press in, push in, thrust in
underslung[ADJ] ที่แขวนจากข้างบน, See also: ที่ค้ำจากข้างบน
underslung[ADJ] แขวนจากเบื้องบน, See also: ค้ำจากเบื้องบน
muskellunge[N] ปลาชนิดหนึ่ง, Syn. muskie
Phatthalung[N] พัทลุง
Phatthalung[N] จังหวัดพัทลุง
plunge down[PHRV] กระโจนพรวดลงไป
plunge into[PHRV] พรวดพราดเข้าไป, Syn. plunge in, thrust into
plunge into[PHRV] รีบเข้าสู่ (กิจกรรม,สภาพ), Syn. precipitate into, thrust into
plunge into[PHRV] ทำให้รู้สึก (บางอย่าง) ทันที
be plunged in thought[IDM] คิดหมกมุ่นกับ, See also: จมอยู่กับ (ความคิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
clung(คลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cling
flung(ฟลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3ของfling
lung(ลัง) n. ปอด. -Phr. (at the top of one's lungs ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้,ดังสุดกู่)
lungan(ลัง'เกิน) n. ลำไย, Syn. longan
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab,plunge
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
slung(สลัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sling

English-Thai: Nontri Dictionary
clung(vi) pt และ pp ของ cling
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง
flung(vt) pt และ pp ของ fling
lung(n) ปอด
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi,vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
slung(vt) pt และ pp ของ sling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulmolith; calculus, lungนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungeพลันจ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungerพลันเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunger cuspปุ่มกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lungปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lungปอด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lung calculus; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupational lung diseaseโรคปอดเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apparent plungeแนวแกนเทปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calculus, lung; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacity, total lungความจุทั้งปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, occupational lungโรคปอดเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total lung capacityความจุทั้งปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heart-lung machineเครื่องปอด-หัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bremsstrahlungเบรมส์ชตราลุง, รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมา เมื่ออนุภาคที่มีประจุถูกเร่งให้เร็วขึ้น หรือถูกหน่วงให้ช้าลง รังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปก็เป็นรังสีชนิดนี้ [นิวเคลียร์]
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุง [TU Subject Heading]
Lung diseasesโรคปอด [TU Subject Heading]
Lung diseases, Obstructiveโรคปอดอุดตันเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Lung neoplasmsเนื้องอกปอด [TU Subject Heading]
Lung volume measurementการวัดปริมาตรปอด [TU Subject Heading]
Lungsปอด [TU Subject Heading]
Nang Talungหนังตะลุง [TU Subject Heading]
Nang Talung playsบทหนังตะลุง [TU Subject Heading]
Plunging Folds ชั้นหินคดโค้งพลับจิง
ชั้นหินคดโค้งที่แกนเอียงเทไปจากแนวนอน โดยทั่วไปชั้นไินคดโค้งจะมีแกนอยู่ในแนวนอน และจะเอียงเทไปทางปลายข้างใดข้างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Biopsy, Lungการตรวจชิ้นเนื้อปอด [การแพทย์]
Cystic Disease of Lung, Congenitalถุงเป็นแต่กำเนิดของปอด [การแพทย์]
Farmer's Lungฟาร์เมอร์สลัง,โรค,ฟาร์มเมอรสลังก์,โรคปอดชาวนา [การแพทย์]
Flukes, Lungลังฟลุค [การแพทย์]
Lungปอด [การแพทย์]
Lung Abscessฝีในปอด, โพรงหนองในปอด, ปอดเป็นฝี, หนองฝีในปอด [การแพทย์]
Lung Abscess, Carcinomatousฝีมะเร็งในปอด [การแพทย์]
Lung Apicesบริเวณยอดของปอด, ยอดของปอด [การแพทย์]
Lung Aspiration Biopsyเนื้อปอดที่ตัดมาตรวจ [การแพทย์]
Lung Basesฐานของปอด [การแพทย์]
Lung Bathบริเวณทรวงอก [การแพทย์]
Lung Budsปุ่มปอด [การแพทย์]
Lung Buds, Accessoryหน่อปอดส่วนเกิน [การแพทย์]
Lung Cancer, Secondaryมะเร็งปอดทุติยภูมิ [การแพทย์]
Lung Capacityความจุของเนื้อที่ในปอด [การแพทย์]
Lung Capacity, Totalความจุของปอด, ความจุปอดรวม [การแพทย์]
Lung Cells, Human Embryonicเซลล์ของปอดของทารก [การแพทย์]
Lung Channel of Handเส้นปอดของมือ [การแพทย์]
Lung Collapesปอดแฟบ [การแพทย์]
Lung Complianceความยืดหยุ่นของเนื้อปอด, ความยืดหยุ่นของปอด, การผ่อนตามของปอด [การแพทย์]
Lung Diseasesปอด, โรค [การแพทย์]
Lung Diseases, Chronicโรคปอดเรื้อรัง [การแพทย์]
Lung Diseases, Chronic Non-Specificโรคปอดไม่จำเพาะชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Lung Diseases, Fungalปอด, โรคจากเชื้อรา; ปอด, โรคเกิดจากเชื้อรา [การแพทย์]
Lung Diseases, Obstructiveปอด, โรคจากการอุดตัน; โรคปอดแบบมีการอุดกั้น; โรคที่เกิดจากการอุดกั้นทางหายใจ [การแพทย์]
Lung Diseases, Obstructive Generalizedโรคปอดอุดกั้นโดยทั่วไป [การแพทย์]
Lung Diseases, Obstructive, Chronicโรคการอุดกั้นเรื้อรังของปอด, โรคปอดอุดตันเรื้อรัง [การแพทย์]
Lung Diseases, Parasiticปอด, โรคเกิดจากปรสิต; ปอด, โรคจากปรสิต [การแพทย์]
Lung Disorders, Restrictiveความผิดปกติในการยุบหดตัวและการขยายตัวของปอด [การแพทย์]
Lung Expansionการขยายตัวของปอด [การแพทย์]
Lung Expansion, Imperfectปอดขยายตัวได้ไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Lung Flukeพยาธิใบไม้ปอด [การแพทย์]
Lung Function Testการทดสอบสมรรถภาพของปอด [การแพทย์]
Lung Humidityความชื้นในปอด [การแพทย์]
Lung Lavageการล้างปอด [การแพทย์]
Lung Lobules, Primaryกลีบฝอยปฐมภูมิของปอด [การแพทย์]
Lung Markingsเส้นลายปอด [การแพทย์]
Lung Masses, Peripheral Upper Medialก้อนทูมของปอดที่อยู่ด้านในของกลีบปอดบน [การแพทย์]
Lung Maturationการเจริญเติบโตของปอด [การแพทย์]
Lung Maturityการเจริญของปอด, ความเจริญของปอด, ความเจริญสมบูรณ์ของปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heidi.Das ist die AnzahlungHeidi (1952)
Come on!BeeilungCold Lazarus (1997)
Exhale.-Stellung gehen. The Next Best Thing (2000)
Hurry!BeeilungMillennium Actress (2001)
Count!ZählungMedium Rare (2001)
Lungs?Lunge? John Q (2002)
Hurry it up.- BeeilungHarbor Lights (2002)
Hurry.BeeilungPan's Labyrinth (2006)
Yeah.Wiederholungstäter? Keepers (2007)
Order!BestellungStuff (2007)
Hurry up.BeeilungRising Malevolence (2008)
Hurry!BeeilungX-Men Origins: Wolverine (2009)
Hurry UP-BeeilungLegend of the Fist: The Return of Chen Zhen (2010)
Hurry!BeeilungMachete (2010)
- Deposit?EinzahlungNatural Born Wesen (2013)
- Hurry.BeeilungNew Birthday (2013)
_Notfallabriegelung Luther Braxton (No. 21) (2015)
Hurry!- BeeilungKill the Queen (2016)
Quick!BeeilungRaees (2017)
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา 12 Angry Men (1957)
You keep shouting at the top of your lungs...คุณให้ตะโกนที่ด้านบนของปอดของคุณ ... 12 Angry Men (1957)
Fahrblunged!Fahrblunged! Blazing Saddles (1974)
Multiple traumas, spleen, liver, lung, flail chest, left neck of femur, renal shutdown.หลายชอกช้ำ, ม้าม, ตับ, ปอด ไม้ตีพริก หน้าอกลำคอด้านซ้ายของ กระดูกปิดการทำงานของไต Mad Max (1979)
Lungs, kidneys, liver, intestines.ไตทั้งสองข้าง ลำไส้ The Thing (1982)
The heart, the lungs, everything pales by comparison because man is motivated in everything he does by hunger.หัวใจหรือปอดดูไร้ค่าไปเลย เพราะคน... ...ถูกกระตุ้น... ...โดยความหิว Punchline (1988)
I got $6 for a lung, I got $2.50 for a pound of my liver.ปอด 6 เหรียญ ตับปอนด์ละ 2 เหรียญ 50 Punchline (1988)
What do you like, the leg or the wing? Or you still go for the hearts and lungs?ชอบอันไหน ขาหรือปีก หรือจะเอาหัวใจกับปอด Goodfellas (1990)
Along with the other stuff in his blood, it paralyzed his lungs.กับสารอย่างอื่นที่เราพบในตัวเขา มันเป็นผลทำให้ปอดเขาอ่อนแอ Basic Instinct (1992)
Well, she slung eight of 'em. I drowned four right off.มันออกลูกมาแปดตัว ฉันกดน้ำตายไปสี่ตัวหลังคลอด Of Mice and Men (1992)
Aim for the heart and lungs.เล็งที่หัวใจหรือปอด Léon: The Professional (1994)
Once you do that, you p-press down on the p-plunger.เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณพีกดลงบน P-ลูกสูบ Pulp Fiction (1994)
Advance. Lunge.ข้างหน้า แทง Don Juan DeMarco (1994)
Oh, God, it hurts. I want you to huff and puff and blow all the air out of your lungs. Do you hear me?สูดหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกให้หมด เร็วเข้า Event Horizon (1997)
What's with the plungers, Lamar? You open up a blood bank?ต้องใช้หลอดดูดเลยหรอ เลอมาร์ คุณจะเปิดธนาคารเลือดหรือยังไง Gattaca (1997)
And the inertia of my life... plunging ahead, and me, powerless to stop it.มันเป็นแรงเฉื่อยของชีวิต พุ่งไปข้างหน้า ฉันไม่มีอำนาจหยุดมันไว้ Titanic (1997)
I'm standing in the middle of a crowded room... screaming at the top of my lungs, and no one even looks up.ยืนอยู่ในห้องแออัด กรีดร้องสุดเสียง โดยไม่มีใครหันมาดูแม้แต่คนเดียว Titanic (1997)
I got air in my lungs and a few blank sheets of paper.มีอากาศให้ปอด มีกระดาษเปล่า Titanic (1997)
She's coughing her lungs out... and you're blowing this in her face all day.แม่ไอมากเลยนะ... แล้วแกยังพ่นควัน / ใส่หน้าแม่ทุกวัน American History X (1998)
You take the plunge, the tumble, the dive.คุณกระโดดลงไป / ล้มลุกคลุกคลาน กระโจนลงไปในน้ำ City of Angels (1998)
-My father is dead and my mother has--A sickness of the lungs.พ่อตาย แม่ก็... The Man in the Iron Mask (1998)
I ordered him placed far from the fighting, but... he plunged in against my wishes.ข้าสั่งย้ายเขาจากแนวหน้าแล้ว แต่ เขาหุนหัน จนข้าช่วยไม่ทัน The Man in the Iron Mask (1998)
Ifthat's all you think about you'll be end up plunged into eternal darkness.เธอจะตกอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์ Street Fighter Alpha (1999)
We get some in our lungs, we drown.ถ้าน้ำเข้าปอด... เราก็จม Unbreakable (2000)
No wonder, the way you clung to themไม่น่าแปลก ก็ลูกกอดไว้แน่นอย่างนั้น Spirited Away (2001)
I'll make sure maintenance gets up there with a plunger.I'll have maintenance get there with a plunger. Maid in Manhattan (2002)
Together. The air is going in our lungs.หายใจพร้อมกัน ให้ลมเข้าปอด Signs (2002)
His lungs were closed.ปอดเขาปิดแล้ว ปอดเขาปิดแล้ว Signs (2002)
His lungs were closed.ปอดเขาปิดแล้ว ปอดเขาปิดแล้ว Signs (2002)
Those Thais at Lung Koo Bay are freezing to deathมันว่าพวกมันที่ท่าเรือหลงกู่ กำลังจะหนาวตายกันอยู่แล้ว Infernal Affairs (2002)
Goods to be delivered at Lung Koo Bayรับของที่ท่าเรือหลงกู่ Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lungIt may cause lung cancer, too.
lungEverybody sang at the top of their lungs.
lungMy wet clothes clung to my body.
lungThe Dow plunged 35 points and then bottomed out.
lungHe died of lung cancer.
lungThe cat clung to her dress.
lungSue and John decided to take the plunge.
lungIt was time to part, but still the couple clung together.
lungThe robber tried to plunge the knife into the boy.
lungWe plunged into the river.
lungAs he was studying, the door was suddenly flung open.
lungSmokers are far more likely to develop lung cancer than non-smokers are.
lungMy father died of lung cancer.
lungHe clung to the hope that he could be a lawyer.
lungThe brain was not like the liver or the lungs.
lungHe is afraid of getting lung cancer.
lungThat man died of lung cancer a week ago.
lungParks are to the city what lungs are to the animal.
lungThe mud clung to his shoes.
lungA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
lungDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
lungIt was so cold I clung to the blanket all day.
lungIf George doesn't stop smoking, he will run the risk of developing lung cancer.
lungThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
lungHe flung a stream of abuse at me.
lungShe flung her clothes on.
lungLeaves are to plants what lungs are to animals.
lungHe's got cancer in his lung.
lungWet clothes clung to her body.
lungThere is a connection between smoking and lung cancer.
lungMy uncle died of lung cancer.
lungSmoking has affected his lungs.
lungFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
lungIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
lungMany people were plunged into distress by the news.
lungThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
lungOxygen is taken into our lungs when we breathe.
lungSmoking does damage your lungs.
lungThe surgeon operated on her for lung cancer.
lungSmog is the enemy of healthy lungs.
lungSmoking is responsible for many cases of lung cancer.
lungShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
lungThe girl flung her arms around him.
lungThe boy slung a stone at the dog.
lungIs there a link between smoking and lung cancer?
lungThis flung him into a passion.
lungHe was operated on for lung cancer.
lungShe flung her coat on the chair and stormed into the room.
lungHe'd had no experience of teaching but he plunged in nonetheless.
lungThe little girl clung to her father's arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประดาน้ำ[N] diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
ปอดเหล็ก[N] iron lung, Example: ี้เด็กบางรายต้องผ่าตัดเปลี่ยนปอดเป็นปอดเหล็กตั้งแต่เด็กเนื่องจากโรคโปลีโอ, Count unit: ข้าง, Thai definition: เครื่องกลไกสร้างด้วยโลหะ ใช้ทำให้เกิดการบีบ และขยายของทรวงอกในการหายใจแทนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เมื่อมีการอัมพาตของกล้ามเนื้อ เช่น ในโรคโปลีโอ
ปอด[N] lung, Example: การร้องไห้ครั้งแรกของเด็กไม่ได้เกิดมาจากความเสียใจแต่เพื่อเป็นการให้ปอดทำงาน, Count unit: ข้าง, Thai definition: อวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ อยู่ภายในร่างกายของคนหรอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนมาก
ปอดชื้น[N] disease of lung, Example: อาการของโรคในระยะที่ 2 ของแอนแทร็กซ์จะมีอาการรุนแรงขึ้น อาจเกิดการช็อค ปอดชื้น เหงื่อออกมาก, Thai definition: ภาวะการอักเสบของหลอดลม มีเสมหะอยู่ด้วย ทางแพทย์หมายถึงการคั่งของเลือดในปอดเนื่องจากการอักเสบ เป็นช่องทางให้เกิดปอดบวมได้
ปัก[V] stick, See also: plunge down, stab down, put in, pitch, Example: เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน, Thai definition: ฝังลงให้ติดอยู่
พัทลุง[N] Phatthalung, Syn. จังหวัดพัทลุง, Example: อาทิตย์หน้าฉันจะไปดูนกที่ตำบลทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
อังกะลุง[N] ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
เอิกเกริก[ADJ] widespread, See also: far-flung, extensive, Syn. แพร่หลาย, Example: เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
ต่ำ[V] go down, See also: fall, drop, plunge, sink, dive, Syn. ตกลง, Ant. สูง, Example: วันนี้ราคาน้ำมันต่ำลงกว่าเมื่อวาน 20 สตางค์, Thai definition: มีปริมาณหรือมีระดับลดน้อยลงกว่าเดิม
ตะลุง[N] the town of Patalung in southern Thailand, See also: name of a province, Syn. จังหวัดพัทลุง, Notes: (กลอน)
ถา[V] swoop down, See also: rush, hurtle, dash, fly, lurch, lunge, plunge, Syn. ถลา, โผลง, Example: ทันทีที่ผมแง้มบานมุ้งลวดออก เงาดำของมันก็ถาพรวดเดียวถึงตัวผม
กระโดด[V] plunge in/into, See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip, Syn. โดด, กระโจน, Example: เธอร้อนมากจนอยากกระโดดลงไปในน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังเท้าทั้งคู่ถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น
จิ้ม[V] dip, See also: plunge, dunk, Syn. จุ่ม, จุ้ม, Example: เราใช้ผลอ่อน ใบอ่อนของมะม่วงเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก
ปัก[V] stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai definition: เอาหัวดิ่งลง
ปัก[V] stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai definition: เอาหัวดิ่งลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพัทลุง[n. prop.] (Jangwat Phatthalung) EN: Phatthalung province   FR: province de Phatthalung [f]
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
พัทลุง[n. prop.] (Phatthalung) EN: Phatthalung   FR: Phatthalung
ปอด[n.] (pøt) EN: lung   FR: poumon [m]
ปอดขวา[n. exp.] (pøt khwā) EN: right lung   FR: poumon droit [m]
ปอดซ้าย[n. exp.] (pøt sāi) EN: left lung   FR: poumon gauche [m]
โรคปอด[n. exp.] (rōk pøt) EN: lung trouble ; pulmonary disease   FR: maladie pulmonaire [f]
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive   FR: plonger

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNG L AH1 NG
SLUNG S L AH1 NG
LUNGS L AH1 NG Z
LUNGE L AH1 N JH
FLUNG F L AH1 NG
CLUNG K L AH1 NG
LUNGER L AH1 NG ER0
LUNGES L AH1 N JH IH0 Z
PLUNGE P L AH1 N JH
LUNGED L AH1 N JH D
PLUNGES P L AH1 N JH IH0 Z
PLUNGER P L AH1 N JH ER0
PLUNGED P L AH1 N JH D
MCCLUNG M AH0 K L AH1 NG
LUNGREN L AH1 NG R EH0 N
LUNGING L AH1 N JH IH0 NG
COLUNGA K OW0 L UW1 NG G AH0
LUNGFISH L AH1 NG F IH2 SH
PLUNGING P L AH1 N JH IH0 NG
AQUALUNG AE1 K W AH0 L AH0 NG
PLUNGER'S P L AH1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lung (n) lˈʌŋ (l uh1 ng)
clung (v) klˈʌŋ (k l uh1 ng)
flung (v) flˈʌŋ (f l uh1 ng)
lunge (v) lˈʌnʤ (l uh1 n jh)
lungs (n) lˈʌŋz (l uh1 ng z)
slung (v) slˈʌŋ (s l uh1 ng)
lunged (v) lˈʌnʤd (l uh1 n jh d)
lunges (v) lˈʌnʤɪz (l uh1 n jh i z)
plunge (v) plˈʌnʤ (p l uh1 n jh)
lunging (v) lˈʌnʤɪŋ (l uh1 n jh i ng)
plunged (v) plˈʌnʤd (p l uh1 n jh d)
plunger (n) plˈʌnʤər (p l uh1 n jh @ r)
plunges (v) plˈʌnʤɪz (p l uh1 n jh i z)
aqualung (n) ˈækwəlʌŋ (a1 k w @ l uh ng)
plungers (n) plˈʌnʤəz (p l uh1 n jh @ z)
plunging (v) plˈʌnʤɪŋ (p l uh1 n jh i ng)
aqualungs (n) ˈækwəlʌŋz (a1 k w @ l uh ng z)
far-flung (j) fˈaː-flˈʌŋ (f aa1 - f l uh1 ng)
lung-power (n) lˈʌŋ-pauər (l uh1 ng - p au @ r)
underslung (j) ˌʌndəslˈʌŋ (uh2 n d @ s l uh1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] lung, #3,004 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
肺癌[fèi ái, ㄈㄟˋ ㄞˊ, ] lung cancer, #9,312 [Add to Longdo]
黑龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs, #10,981 [Add to Longdo]
乾隆[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
珠峰[Zhū fēng, ㄓㄨ ㄈㄥ, ] abbr. for 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha, #17,107 [Add to Longdo]
跳进[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] plunge; jump into, #21,869 [Add to Longdo]
[kuà, ㄎㄨㄚˋ, ] to carry (esp. slung over the arm, shoulder or side), #22,742 [Add to Longdo]
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ, ] pleural cavity (part of thorax containing lungs), #27,830 [Add to Longdo]
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, / ] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma, #34,166 [Add to Longdo]
李洪志[Lǐ Hóng zhì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄥˊ ㄓˋ, ] Li Hongzhi, founder of the Falunggong 法輪功|法轮功 spiritual movement, #34,821 [Add to Longdo]
珠穆朗玛峰[Zhū mù lǎng mǎ fēng, ㄓㄨ ㄇㄨˋ ㄌㄤˇ ㄇㄚˇ ㄈㄥ, / ] Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha, #36,584 [Add to Longdo]
肺病[fèi bìng, ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] lung disease, #43,593 [Add to Longdo]
雅鲁藏布江[Yǎ lǔ Zàng bù jiāng, ㄧㄚˇ ㄌㄨˇ ㄗㄤˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄤ, / ] Yarlung Tsangpo river of Tibet; the Brahmaputra River of Assam and Bangladesh, #53,864 [Add to Longdo]
基隆[Jī lóng, ㄐㄧ ㄌㄨㄥˊ, ] Chilung or Keelung, city and major port in north Taiwan, #54,195 [Add to Longdo]
乌伦古河[Wū lún gǔ hé, ㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] Ulungur river in Xinjiang, #147,795 [Add to Longdo]
乌伦古湖[Wū lún gǔ hú, ㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨˇ ㄏㄨˊ, / ] Lake Ulungur in Xinjiang, #152,040 [Add to Longdo]
龙井乡[Lóng jǐng xiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Lungching (village in Taiwan), #216,144 [Add to Longdo]
龙潭乡[Lóng tán xiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Lungtan (village in Taiwan), #228,200 [Add to Longdo]
后龙镇[Hòu lóng zhèn, ㄏㄡˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Houlung (town in Taiwan), #339,969 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] spear; to plunge (with spear), #422,224 [Add to Longdo]
崩龙族[Bēng lóng zú, ㄅㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, / ] the Benglong (Penglung) nationality; living in Yunnan, #530,744 [Add to Longdo]
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, ] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆 [Add to Longdo]
吊斗[diào dǒu, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, ] (a container) carried suspended or underlung; cable car bucket [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙, ] plunger (for clearing drains) [Add to Longdo]
法轮功组织[Fǎ lún gōng zǔ zhī, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] the Falung Gong organization [Add to Longdo]
珠山[Zhū shān, ㄓㄨ ㄕㄢ, ] Mt Everest; abbr. for 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha; Mt Pearl (place name); Zhushan district of Jingdezhen city 景德鎮市|景德镇市, Jiangxi [Add to Longdo]
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, / ] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs) [Add to Longdo]
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, / ] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest [Add to Longdo]
肺刺激性毒剂[fèi cì jī xìng dú jì, ㄈㄟˋ ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lung irritant [Add to Longdo]
隆格尔[Lóng gé ěr, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] (N) Lunggar (place in Tibet) [Add to Longdo]
雅鲁藏布大峡谷[Yǎ lǔ zàng bù Dà xiá gǔ, ㄧㄚˇ ㄌㄨˇ ㄗㄤˋ ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] Great Canyon of Yarlung Tsangpo-Brahmaputra (through the southeast Himalayas, from Tibet to Assam and Bangladesh) [Add to Longdo]
额菲尔士[É fēi ěr shì, ㄜˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Everest (name); Colonel Sir George Everest (1790-1866), British Surveyor-General of India 1830-1843; transliteration refers to Mt Everest 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
额菲尔士峰[é fēi ěr shì fēng, ㄜˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄈㄥ, / ] Mt Everest (transliteration), Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, / ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]
龙崎乡[Lóng qí xiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Lungchi (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] Thai: สอดเข้ามา English: to plunge into

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
Buchhandlung(n) |die, pl. Buchhandlungen| ร้านหนังสือ
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
Umwandlung(n) |die, pl. Umwandlungen| การเปลี่ยนรูป, การแปรรูป, การปฎิรูป, การเปลี่ยนสภาพ
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
Rückabwicklung(n) |die, pl. Rückabwicklungen| การกลับคืนสู่สถานะเดิม
Entwicklungsland(n) |das, pl. Entwicklungsländer| ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น „Deutschland ist im Hinblick auf die psychotraumatologische Forschung und Versorgung ein Entwicklungsland“, sagen die Experten.
Vorbehandlung(n ) |die, pl. Vorbehandlungen| ขั้นตอนก่อนการทดลอง, ขั้นตอนก่อนการรักษา เช่น Transplantation von Tumoren nach Vorbehandlung der Wirtstiere mit radio-aktiven Isotopen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
empfehlung (n ) คำแนะนำ
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschlungenslung [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abdunkelungsvorrichtung {f} | Abdunkelungsvorrichtungen {pl}dimmer | dimmers [Add to Longdo]
Abdunklung {f} | Abdunklungen {pl}dimout | dimouts [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abfüllung {f}filling [Add to Longdo]
Abgeordnetenversammlung {f}diet [Add to Longdo]
Abhandlung {f}disquisition [Add to Longdo]
Abhandlung {f} | Abhandlungen {pl}treatise | treatises [Add to Longdo]
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection [Add to Longdo]
Abkühlung {f}cooling down; cool-off [Add to Longdo]
Abkühlung {f}; Kühlung {f}cooling [Add to Longdo]
Abkühlungsart {f}type of cooling [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen {pl}subscription performance | subscription performances [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Behauptung {f}; Darstellung {f}statement [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}payment on account [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}; Teilzahlung {f}instalment; installment [Am.] [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}; Teilzahlung {f}part payment [Add to Longdo]
Abschlusszahlung {f}payoff; final payment [Add to Longdo]
Abseitsstellung {f}; Abseitsposition {f}; Abseits {n} [sport] | Abseitsstellungen {pl} | im abseits stehenoffside | offsides | to be offside [Add to Longdo]
Abstellung {f} [mil.]secondment [Add to Longdo]
Abstrahlung {f} [phys.]radiation [Add to Longdo]
Abstrahlung {f} [electr.]emission [Add to Longdo]
Abstufung {f}; Einteilung {f} | Abstufungen {pl}graduation; gradation | gradations [Add to Longdo]
Abtastregelung {f}sampling control [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Division {f}division [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Abteilung {f}detachment [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Sektor {n} (eines Schiffes) | Abteilungen {pl}compartment (of a ship) | compartments [Add to Longdo]
Abteilung {f}fraction [Add to Longdo]
Abteilung {f}section [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)subdivision [Add to Longdo]
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m} | Abteilungsleiter {pl}floorwalker | floorwalkers [Add to Longdo]
Abteilungs...departmental [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Abwandlung {f}variation; modification [Add to Longdo]
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung {f}cogeneration system; cogeneration of heat and electricity [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Abwasserbehandlung {f}waste water treatment [Add to Longdo]
Abwechslung {f} | Abwechslungen {pl} | zur Abwechslungchange | changes | for a change [Add to Longdo]
Abwechslung {f}; Vielfalt {f}; Veränderung {f}diversification [Add to Longdo]
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[, puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
ルンゲ[, runge] (n) lung (ger [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
逆落し;逆落とし[さかおとし, sakaotoshi] (n) plunging or dropping an object headfirst (down a precipice) [Add to Longdo]
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
書肺[しょはい, shohai] (n) book lung (arachnid respiratory organ) [Add to Longdo]
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
振り分け荷物[ふりわけにもつ, furiwakenimotsu] (n) pair of bundles slung over a shoulder [Add to Longdo]
人工心肺[じんこうしんぱい, jinkoushinpai] (n) heart-lung machine [Add to Longdo]
人工肺[じんこうはい, jinkouhai] (n) artificial lung [Add to Longdo]
塵肺;じん肺[じんはい;じんぱい, jinhai ; jinpai] (n) pneumoconiosis (lung disease caused by dust inhalation) [Add to Longdo]
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
炭肺[たんはい, tanhai] (n) black lung [Add to Longdo]
鳥飼病[とりかいびょう, torikaibyou] (n) bird fancier's lung; bird breeder's disease [Add to Longdo]
鉄の肺[てつのはい, tetsunohai] (n) iron lung [Add to Longdo]
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness [Add to Longdo]
転落死[てんらくし, tenrakushi] (n,vs) plunging to one's death; death from a fall [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
突き[つき, tsuki] (n) a thrust; a pass; a lunge; a stab; (P) [Add to Longdo]
突き進む[つきすすむ, tsukisusumu] (v5m,vi) to push on; to plunge forward; to push one's way to [Add to Longdo]
突っ掛かる;突っかかる[つっかかる, tsukkakaru] (v5r,vi) to charge; to lunge; to rush [Add to Longdo]
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) lung; (P) [Add to Longdo]
肺がん;肺癌;肺ガン[はいがん(肺がん;肺癌);はいガン(肺ガン), haigan ( hai gan ; haigan ); hai gan ( haigan )] (n) lung cancer [Add to Longdo]
肺活量[はいかつりょう, haikatsuryou] (n) lung capacity [Add to Longdo]
肺患[はいかん, haikan] (n) (See 肺病) lung disease; pulmonary illness [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart [Add to Longdo]
肺吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]
肺魚[はいぎょ, haigyo] (n) lungfish [Add to Longdo]
肺実質[はいじっしつ, haijisshitsu] (n) lung substance; lung parenchyma [Add to Longdo]
肺書[はいしょ, haisho] (n) (obsc) (See 書肺) book lung (arachnid respiratory organ) [Add to Longdo]
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs [Add to Longdo]
肺尖[はいせん, haisen] (n) pulmonary apex; apex of a lung [Add to Longdo]
肺臓[はいぞう, haizou] (n) lungs [Add to Longdo]
肺臓ジストマ[はいぞうジストマ, haizou jisutoma] (n) (obsc) (See 肺吸虫) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]
肺病[はいびょう, haibyou] (n,adj-no) lung disease; chest trouble; pulmonary tuberculosis [Add to Longdo]
肺胞[はいほう, haihou] (n,adj-no) pulmonary alveolus; alveoli; lung cavity; air cell [Add to Longdo]
肺葉[はいよう, haiyou] (n,adj-no) pulmonary lobe; lobe of the lung [Add to Longdo]
肺腑[はいふ, haifu] (n) lungs; bottom of one's heart; vital point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
上演[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
交渉[こうしょう, koushou] Verhandlung [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] Verwicklung, Verflechtung [Add to Longdo]
人事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
他薦[たせん, tasen] Empfehlung (durch andere) [Add to Longdo]
仲介[ちゅうかい, chuukai] Vermittlung [Add to Longdo]
仲裁[ちゅうさい, chuusai] Vermittlung, Beilegung, Versoehnung [Add to Longdo]
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
休養[きゅうよう, kyuuyou] Erholung [Add to Longdo]
[くらい, kurai] Rang, Stellung [Add to Longdo]
位置[いち, ichi] -Lage, Stelle, Stellung [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
修練[しゅうれん, shuuren] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
修行[しゅぎょう, shugyou] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
倍加[ばいか, baika] Verdoppelung [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] freundliche_Aufnahme, freundliche_Behandlung [Add to Longdo]
公判[こうはん, kouhan] (oeffentliche) Gerichtsverhandlung [Add to Longdo]
冷遇[れいぐう, reiguu] kuehler_Empfang, kalte_Behandlung [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] Teilung, Einteilung [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] Abzweigung, Gabelung [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] Trennung, Teilung, Isolierung [Add to Longdo]
分類[ぶんるい, bunrui] Einteilung, Klassifizierung [Add to Longdo]
切り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
制御[せいぎょ, seigyo] Baendigung, Zuegelung, Kontrolle [Add to Longdo]
前払い[まえばらい, maebarai] Vorauszahlung [Add to Longdo]
割り勘[わりかん, warikan] Kostenteilung [Add to Longdo]
募金[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] -Rat, Ratschlag, Empfehlung [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] Einteilung, Teilung, Gliederung [Add to Longdo]
医療[いりょう, iryou] aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
博覧会[はくらんかい, hakurankai] Ausstellung [Add to Longdo]
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
叙述[じょじゅつ, jojutsu] Darstellung, Schilderung [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]
周旋[しゅうせん, shuusen] Vermittlung, Beschaffung [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] Wiederherstellung, Genesung [Add to Longdo]
団地[だんち, danchi] Wohnsiedlung [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] Diagramm, Tafel, graphische Darstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top