ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

low-minded

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -low-minded-, *low-minded*, low-mind, low-minde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา low-minded มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *low-minded*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
low-minded[ADJ] มีจิตใจต่ำ, See also: หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are your feelings that shallow-minded!สมองพวกนายตันขนาดนั้นเลยรึ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
道聴塗説[どうちょうとせつ, douchoutosetsu] (n) shallow-minded mouthing of secondhand information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low-minded \Low"-mind`ed\, a.
   Inclined in mind to low or unworthy things; showing a base
   mind.
   [1913 Webster]
 
      Low-minded and immoral.         --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      All old religious jealousies were condemned as
      low-minded infirmities.         --Bancroft.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top