Search result for

lovings

(630 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lovings-, *lovings*, loving
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lovings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lovings*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
I’d love one[ไอ วุด เลิฟ วัน] (Expression ) ผม/ดิฉันอยากจะได้สักอัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
love[รัก] รัก

English-Thai: Longdo Dictionary
lovely(adj) น่ารัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
love[N] ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love[N] ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
love[N] คู่รัก, See also: ยอดรัก, คนรัก, Syn. sweetheart
love[VT] ชอบ, See also: โปรด, พอใจ, รัก, Syn. like, Ant. detest, hate
love[N] แต้มศูนย์ (เทนนิส)
love[VT] หลงรัก, See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา, Syn. adore, adulate, worship, Ant. detest, hate
clove[N] กานพลู, See also: พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งใช้ในการปรุงอาหาร
clove[N] กลีบของหัวหอมหรือกระเทียม, Syn. garlic clove
clove[VI] แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
clove[VT] แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
glove[N] ถุงมือ, See also: นวม, ถุงมือ, Syn. gaunlet
glove[VT] สวมถุงมือ
lover[N] คนรัก, See also: แฟน, คู่รัก
clover[N] พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก, Syn. trefoil
lovely[N] คนที่น่ารัก
lovely[ADJ] น่ารัก, See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม, Syn. charming, attractive, pretty
lovely[ADJ] เป็นที่เบิกบานใจ, Syn. delightful, plesant
loving[ADJ] แสดงความรัก, See also: รู้สึกรัก, ชอบ, Syn. affectionate, adoring, passionate, fond
plover[N] นกชนิดหนึ่ง
Slovak[N] สาธารณรัฐสโลวาเกีย, See also: ประเทศสโลวาเกีย
Slovak[N] ภาษาสโลวาเกีย
Slovak[N] ชาวสโลวาเกีย, See also: ชาวสลาฟใน Slovakia
Slovak[N] ภาษาสโลวาเกีย
sloven[N] คนประมาท, See also: คนสะเพร่า, คนไม่เอาไหน, Syn. slattern, slut
sloven[N] คนสกปรก, See also: คนไม่เป็นระเบียบ, Syn. drab, slattern
allover[ADV] เต็มไปหมด, See also: ทั่วไปหมด
allover[ADJ] เต็มไปหมด, See also: ทั่วไปหมด
beloved[ADJ] เป็นที่รัก, See also: ที่รักมาก
beloved[N] ที่รัก, See also: ขวัญใจ, Syn. dear
lovable[ADJ] น่ารัก, See also: น่าชื่นชม, Syn. pleasant
foxglove[N] ดอกไม้สีขาวกับชมพูม่วงและรูปร่างคล้ายระฆัง, See also: ดอกไม้ที่มีชื่อในภาษาละตินคือ Digitalis purpurea
ladylove[N] หญิงคนรัก, Syn. girlfriend, lover
loveable[ADJ] น่ารัก, See also: น่าชื่นชม, Syn. pleasant
lovebird[N] นกแก้วตัวเล็ก ๆ
loveless[ADJ] ที่ปราศจากความรัก
lovelorn[ADJ] อกหัก, See also: พลาดรัก
lovesick[ADJ] เป็นไข้ใจ, See also: ป่วยด้วยโรครัก, Syn. lovelorn, desiring, longing
pullover[N] เสื้อที่ถอดออกทางศรีษะ, Syn. slipover
rollover[N] รางวัลในการแข่งขัน
slovenly[ADV] อย่างประมาท
unlovely[ADJ] ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. ugly, tasteless
calf love[N] ความรักแบบเด็กๆ, Syn. puppy love
in clover[IDM] มีชีวิตที่ดี (โดยเฉพาะทางการเงิน)
love-hate[ADJ] ที่ทั้งรักทั้งเกลียด
spillover[N] การล้น, See also: การทะลัก, Syn. overflow
love match[N] การแต่งงานด้วยความรัก
loveliness[N] ความสวยงาม, See also: ความน่ารัก, ความดีงาม, Syn. beauty, niceness
loving cup[N] ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ
oven glove[N] ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ, Syn. oven mitt
puppy love[N] ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
boxing gloven. นวมชกมวย
clove(โคลฟว) n. กานพลู,ต้นกานพลู v.กริยาช่อง 2 ของ cleave
cloven(โคล'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ cleave. adj. เป็นรอยแยก,เป็นร่อง
cloven-hoofedadj. เกี่ยวกับกีบเท้าที่แยก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
glover(กลัฟ'เวอะ) n. คนขายถุงมือ,คนทำถุงมือ
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
plover(พลัฟ'เวอะ,โพล'เวอะ) n. นกตัวสั้น ๆ ในตระกูล Charadriidae
pullover(พลู'โอเวอะ) n. เสื้อคลุม (โดยเฉพาะที่ใช้ถอดออกทางศีรษะ), Syn. slipover
slovak(สโล'แวค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ชนชาติสลาฟที่อาศัยอยู่ในสโลวาเกีย,ภาษาสโลวาเกีย
sloven(สลัฟ'เวิน) n. คนที่ไม่เอาไหน,คนสะเพร่า,คนที่ประมาทเลินเล่อ,คนที่สกปรก,คนที่ไม่เห็นระเบียบ., Syn. slob,slattern,drab
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
beloved(n) ผู้เป็นที่รัก
clove(n) กานพูล
cloven(adj) แตก,แยกออก
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
love(vt) รัก,ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมสู่
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก
lovesick(adj) เป็นไข้ใจ
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenliness(n) ความสะเพร่า,ความสกปรก,ความเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papulovesicular-ผื่นนูนและตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Love waveคลื่นเลิฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clove; caryophyllusกานพลู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caryophyllus; cloveกานพลู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtly loveรักเทิดทูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
glove compartmentช่องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
welding glovesถุงมือเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clove (Spice)กานพลู [TU Subject Heading]
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Cytomegalovirus retinitisจอตาอักเสบจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส [TU Subject Heading]
Glovesถุงมือ [TU Subject Heading]
Gloves, Surgicalถุงมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]
iloveLibrary (Computer program)ไอเลิฟไลบารี่ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Love in adolescenceความรักในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Love in literatureความรักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Love in motion picturesความรักในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Love poetryกวีนิพนธ์รัก [TU Subject Heading]
Love poetry, Americanกวีนิพนธ์รักอเมริกัน [TU Subject Heading]
Love songsเพลงรัก [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Love-lettersจดหมายรัก [TU Subject Heading]
Lovebirdsนกเลิฟเบิร์ด [TU Subject Heading]
Acyclovirอะซัยคลอวีร์ [การแพทย์]
Allovitalใส่หรือปะอวัยวะเพื่อให้ทำงานได้ดีตลอดไป [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Cloveกานพลู [การแพทย์]
Cloverleaf Type Structureโครงสร้างคล้ายใบถั่ว [การแพทย์]
Clovers, Undergroundถอบแถบ [การแพทย์]
Cloves, Lavender Rosemaryน้ำมันกานพลู [การแพทย์]
Cytomegalovirusไซโตเมกาโลไวรัส;ซัยโตเมกาโลไวรัส;ซัยโตเมกะโลไวรัส;ไซโตเมกาโลไวรัส,เชื้อ [การแพทย์]
Cytomegalovirus Infectionsการติดเชื้อซัยโตเมกาโลไวรัส [การแพทย์]
Cytomegalovirusesซัยโตเมกะโลไวรัส,ไซโตเมกาโลไวรัส,ซัยโตเมกาโลไวรัส [การแพทย์]
Deglovingเนื้อเยื่อขาดหลุดจากกระดูกไปทางปลาย [การแพทย์]
Glovesถุงมือผ่าตัด, [การแพทย์]
Gloves, Asbestosถุงมือกันร้อน [การแพทย์]
Gloves, Sterilizedถุงมือที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Gloves, Surgicalถุงมือผ่าตัด [การแพทย์]
Injuries, Deglovingถลกผิวหนังหลุด, การบาดเจ็บแบบเนื้อถลกออก [การแพทย์]
Kilovoltage Measurementการวัดค่ากิโลโวลเตจ [การแพทย์]
Loveรัก, ความรัก [การแพทย์]
Love and Beloved Needsความต้องการให้เป็นที่รักของคนอื่น [การแพทย์]
Love Hungerขาดความรัก [การแพทย์]
Love Needsความต้องการความรัก, ความต้องการในด้านความรัก [การแพทย์]
Love, Romanticอารมณ์รัก [การแพทย์]
Loved Objectedของรัก [การแพทย์]
Mechanical Hand Covering with Cosmetic Gloveมือเทียมชนิดสวยงามและใช้งานได้ [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boxing gloves (n ) นวมสำหรับชกมวย
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover
I love youI love you
I love youI love you
I love you[ไอ เลิฟ ยู] ฉันรักคุณ
Love[เลิฟ] (n vi vt modal ver) รัก
Love[เลิฟ] รัก
Loveรัก
love[เลิฟ] (n ) ความรัก
love[รัก] (vi vt adj adv conj pron. ) รัก
love[รัก] (vi vt adj adv conj pron. ) รัก
love
love at first sight (n phrase ) รักแรกพบ
love child (n ) ลูกนอกสมรส
lovegrass (n ) หญ้าไข่ปู
risk lover[ริสค เลิฟเว่อร์] (phrase) ผู้หลงรักความเสี่ยง
่้่i love you[fdf] fdfdf
้lover (n) กลอยใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Glover Junior, B.Glover Junior, B. Heaven's Gate (1980)
Sandy, I knitted this sweater for you myself.Sandy, ich habe Ihnen den Pullover gestrickt. Stardust Memories (1980)
Art Director N. Orlova Operators T. Bunimovich S. KasheevaArt Director N. Orlova Studio T. Bunimovich S. Kasheeva The Mystery of the Third Planet (1981)
Animators O. Orlova A. Panov M. Rouva V. ShevchenkoAnimators O. Orlova A. Panov M. Rouva V. Shevchenko The Mystery of the Third Planet (1981)
I'll get you your sweater.Ich hol dir deinen Pullover. Absence of Malice (1981)
And I want 14 of these sweaters, all green.Und ich möchte 14 von diesen Pullovern. Arthur (1981)
- I don't wear sweaters.- Ich trage keine Pullover. Arthur (1981)
And they kidnapped a girl named Pamela Glover, just like it was the goddamn Red Brigade or something.Sie entführten ein Mädchen namens Pamela Glover. Sicher Terroristen. The Cannonball Run (1981)
Did General Cork send you to be my latin lover?General Cork hat Sie als Latin Lover engagiert, stimmt es? The Skin (1981)
Give me your sweater.Gib mir deinen Pullover. Possession (1981)
Be sure and tell me about tonight, lover boy.sicher und erzähl mir über heute Abend, lover boy. Private Lessons (1981)
- That's a new sweater.- Ein neuer Pullover. Thief (1981)
The Supremes hit the top of the charts with this really big one, Baby Love.Die Supremes führen die Hitparaden an mit ihrem supergroßen Hit "Baby Love". Airplane II: The Sequel (1982)
I've returned after 3. Was it a "Love Story" ? More like "Singing in The Rain".Lovestory oder Pyjamagame? The Party 2 (1982)
Love me?- So you love me? The Party 2 (1982)
Only me? Only you?You love me und niemand anders? The Party 2 (1982)
Well, that's the lie that will kill your lover.Diese Lüge wird deinen Lover töten. Cat People (1982)
"I'm Stickin' With You." Flip side is "Ever Lovin' Fingers.""I'm Stickin' With You". B-Seite ist "Ever Lovin' Fingers". Diner (1982)
Natalia and Semelovsky will refuel and load the missiles.Natalia und Semelovsky werden tanken und die Raketen aufladen. Firefox (1982)
Dr. Baranovich and Semelovsky are amongst the most brilliant minds in Soviet science.Dr. Baranovich und Semelovsky sind die brillantesten sowjetischen Wissenschaftler. Firefox (1982)
Semelovsky was at the gas station in Kazan.Semelovsky war an der Tankstelle in Kazan. Firefox (1982)
- Dr. Semelovsky?- Dr. Semelovsky? Firefox (1982)
I've got a sweater for you.- Ja, einen Pullover. Wenn er dir zu wenig The Troops & Troop-ettes (1982)
I should have bought a guitar, instead of a sweater.Hätte ich das gewusst, hätte ich dir statt des Pullovers... lieber 'ne Gitarre geschenkt, damit du ihr einen jodeln kannst wie Romeo! The Troops & Troop-ettes (1982)
You better put on your sweater.Ziehen Sie Ihren Pullover über. Missing (1982)
- Maybe another sweater.- Noch ein Pullover? Rocky III (1982)
It's a downer about a couple that move back to Love Canal.Es geht um ein Paar, das nach Love Canal zurückgeht. Deprimierend. Tootsie (1982)
I was known as the Pavlova of the parallels.Man nannte mich die Pavlova des Barrens. Trail of the Pink Panther (1982)
Will you take it off, please?Zieh ihm bitte den Pullover aus. The King of Comedy (1982)
I don't think he works for Love Cabs.Er scheint für Love Cabs zu arbeiten. The Taxicab Wars (1983)
All Love Cabs, this is Strike.An alle Love-Taxis, hier spricht Strike. The Taxicab Wars (1983)
HAL: This is Love 20, I'm at the Plaza.Hier Love 20, ich bin an der Plaza. The Taxicab Wars (1983)
Three Love Cabs in pursuit.3 Love-Taxis verfolgen ihn. The Taxicab Wars (1983)
dispatcher: Love Cab Company dispatch.Zentrale des Love-Taxiunternehmens. The Taxicab Wars (1983)
- What kind of a service does the Lover's Fund provide? - Quite simple.Welche Dienstleistungen bietet denn der "Lover's Fund" an? My Fair Steele (1983)
And finally, a frowning face to that Connie Beth girl who was heard saying that our competition, Lovely Lady, is icky.Leider gibt es ein trauriges Gesicht für die Connie-Beth-Dame, die gesagt hat, dass unsere Konkurrenz, Lovely Lady, eklig ist. There Goes the Neighborhood (1983)
My friends, Lovely Lady is not icky.Freundinnen, Lovely Lady ist nicht eklig. There Goes the Neighborhood (1983)
I'm a Lovely Lady lady.Ich bin eine Lovely-Lady-Dame. There Goes the Neighborhood (1983)
- I can't walk out - Because I love you too much..."I can't walk out." - "Because I love you too much ..." Breathless (1983)
Because I love you too much, baby"Because I love you too much, baby!" Breathless (1983)
Because I love you too much, baby"Because I love you too much, baby!" Breathless (1983)
If you're gonna love me, lover, please don't tease"If you're gonna love me, lover, please don't tease." Breathless (1983)
My head goes round and round And my love comes tumblin' down"My head goes round and round and my love comes tumblin' down." Breathless (1983)
What about Clovis?Was ist mit Clovis? Garçon! (1983)
I love a paradeI love a parade Vacation (1983)
The trampling of feet I love every beat I hear of a drumThe trampling of feet I love every beat I hear of a drum Vacation (1983)
I love a paradeI love a parade Vacation (1983)
All, surprisingly enough, Connected with our old friend, Mr. Kgb himself, Andre mikalovich.Überraschenderweise stehen alle drei... in Verbindung mit unserem alten Freund Andrej Mikalovich vom KGB. The Osterman Weekend (1983)
Probably the highest below Their kgb control, Our good friend Mr. Mikalovich.Vermutlich die hochrangigsten... nach lhrem KGB-Verbindungsmann, unserem guten Freund Mikalovich. The Osterman Weekend (1983)
Andre mikalovich, kgb.Andrej Mikalovich. Vom KGB. The Osterman Weekend (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovAbove all, children need love.
lovAccept a person's love.
lovA child is very sensitive to its mother's love.
lovA child needs love.
lovA fence between makes love more keen.
lovAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
lovA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
lovA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
lovAll is fair in love and war.
lovAll is fair in love and war. [Proverb]
lovAll love and sadness melt in my heart.
lovAll's fair in love and war. [Proverb]
lovAll teachers were young and loved teaching.
lovAll the boys fell in love with Julia.
lovAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
lovA love-hate relationship.
lovA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
lovA man has free choice to begin love but not to end it.
lovAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
lovAnd if I lose thy love, I lose my all.
lovAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
lovAnd the boy loved the tree...very much.
lovA pair of gloves.
lovA pair of gloves is a nice gift.
lovA pair of gloves was left in the taxi.
lovA pair of leather gloves is a must when you work with these machines.
lovA poet whom you love, this very hour, thinks of you, and loves you from far away. [M]
lovA red rose means love.
lovAre you conscious how much she loves you?
lovArt is loved by everybody.
lovAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
lovAs he is honest, he is loved by everybody.
lovAs I love her, so she loved me.
lovAs is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.
lovAs long as we love each other, we'll be all right.
lovAs lovely as a rose.
lovAs soon as he took a look at her, he fell in love.
lovAs to his daily life, he is very slovenly.
lovAt first he hated her but gradually came to love her.
lovAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
lovBecause you're a sweet and lovely girl.
lovBeing kind, he is loved by everyone.
lovBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
lovBill was much loved by the other children in his school.
lovBlake loved to walk in the country round London.
lovBoth of my parents love each other.
lovBurn with love.
lovBut love can break your heart.
lovBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
lovBut then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักสามเส้า[N] love triangle, Example: รักสามเส้าเป็นเพียงปรากฎการณ์ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้, Thai definition: ความรักระหว่างบุคคล 3 คน
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ปิ๊ง[V] like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ตกหลุมรัก[V] fall in love, Syn. หลงรัก, หลงเสน่ห์, Example: พระเอกตกหลุมรักนางเอกเร็วเกินไป ทำให้เรื่องไม่ค่อยสมจริง, Thai definition: รู้สึกพอใจหรือเกิดความรักใคร่
ส่วนเกิน[N] paramour, See also: lover, second wife, Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ, Ant. เมียหลวง
สวาท[N] loveliness
ลูกไม่มีพ่อ[N] illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
หลับนอน[V] make love, See also: have sex, Syn. ร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์, Example: ข่าวรายงานว่าฝ่ายชายมักจะทำร้ายร่างกายก่อนหลับนอนกับฝ่ายหญิง
คนรักสนุก[N] pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
รักสวยรักงาม[ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ทูนหัว[N] beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
สองใจ[ADJ] having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
เสน่หา[N] love, See also: affection, Syn. ความรัก, ความชอบพอ, Ant. ความเกลียดชัง, Example: เขาซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านเป็นของขวัญให้ภรรยาน้อยด้วยเสน่หา
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี
สวยงาม[ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สะสวย[V] be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
สาวงาม[N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
สุดที่รัก[N] sweetheart, See also: dear, darling, honey, beloved, love, Syn. ที่รัก, คนรัก, Example: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว, Count unit: คน
เอ็นดู[V] be loving, See also: be kind, be merciful, Syn. ปรานี, เมตตา, รักใคร่, Example: คุณยายเอ็นดูหลานๆ เพราะสงสารที่พ่อแม่ทิ้งไป, Thai definition: มีใจรักใคร่
มอซอ[ADJ] shabby, See also: dowdy, slovenly, dirty, Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, Example: เขาเป็นขอทาน ดังนั้นเขาจึงต้องทนนอนในที่มอซอ
น่ารักน่าเอ็นดู[V] be sweet, See also: be lovely, be cute, Ant. น่าเกลียด, Example: จริตกิริยาของเธอน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริง
กระหนุงกระหนิง[ADV] (talk) sweetly, See also: (talk) love, (talk) in whisper, Syn. กะหนุงกะหนิง, Example: ชายหนุ่มหญิงสาวคุยกันกระหนุงกระหนิงจนคนอื่นๆ อิจฉา, Thai definition: อาการพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
ความน่ารัก[N] loveliness, Syn. ความน่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ความน่าเกลียด, Example: เด็กๆ ชอบตุ๊กตาเพราะตุ๊กตามีความน่ารัก
ยอดรัก[N] sweetheart, See also: dear, darling, beloved, love, Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ, Example: ผมไม่ยอมให้ยอดรักของผมต้องไปตกระกำลำบากที่นั่น, Thai definition: คำเรียกหญิงหรือชายผู้เป็นที่รักหรือเป็นที่ชอบพอรักใคร่
ไข้ใจ[N] love sickness, See also: heartbreak, heartsickness, Example: เขาคงพักรักษาไข้ใจอยู่ที่ทะเลสักอาทิตย์แล้วค่อยกลับมา, Thai definition: ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรัก
ความอัปลักษณ์[N] ugliness, See also: unloveliness, unbecomingness, Syn. ความงดงาม, Example: เขาเป็นคนป่าเถื่อนที่มีความอัปลักษณ์ทั้งหน้าตาและจิตใจ, Thai definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่เป็นมงคล, ลักษณะที่ไม่ดี, ชั่ว, เลวทราม
คบชู้สู่ชาย[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, มีชู้, Example: ใครๆ ก็พากันลือทั้งตลาดว่า เธอชอบคบชู้สู่ชาย
ความเสน่หา[N] affection, See also: love, Syn. ความรัก, Example: นักธุรกิจซื้อรถเก๋งราคาเก้าล้านเป็นของขวัญให้นักการเมืองด้วยความเสน่หา, Thai definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
แฟน[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ขา[N] lover, See also: sweetheart, love, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่นอน, Notes: (ปาก)
คู่ควง[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน, Example: ถ้าหญิงใดเปลี่ยนคู่ควงเป็นประจำหรือชอบไปเที่ยวกับชายมากหน้าหลายตาจะถูกติฉินนินทา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ใจ[N] lover, See also: trusted couple, partner, mate, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง, Example: สาเหตุของการหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงเจอคู่ใจตัวจริง, Count unit: คน
คู่รัก[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน, Example: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่นอน[N] lover, See also: sexual partner, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่ขา, Example: หนุ่มเพลย์บอยอย่างเขาเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำหน้า
งาม[V] be beautiful, See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful, Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ, ต้องตาต้องใจ, Ant. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, Example: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย, Thai definition: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevole, Syn. แผ่ส่วนบุญ, Example: เราควรฝึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วชีวิตจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all cre, Example: เราควรฝึกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จักเสียสละ แผ่เมตตา แล้วจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
แฝด[N] love potion, See also: love philter, Syn. ยาแฝด, ยาเสน่ห์, Example: จนถึงปัจจุบัน ผู้หญิงบางคนก็ยังหาทางออกเกี่ยวกับชีวิตคู่ด้วยการใช้ยาแฝดอยู่, Thai definition: เรียกยาหรือสิ่งที่ผู้หญิงให้ผัวกินเพื่อให้หลงรักตัวคนเดียว
พนิต[ADJ] beloved, See also: loved, Syn. ที่รัก, Thai definition: เป็นที่รัก, ที่ชอบพอ, Notes: (สันสกฤต)
พร่ำพลอด[V] be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
พริ้งเพริศ[V] be charming, See also: be lovely, be enchanting, be graceful, be splendid, Syn. เพริศพริ้ง, พริ้ง, Example: งานราตรีในค่ำคืนนี้ สาวๆ พริ้งเพริศกันทุกคน, Thai definition: งามเฉิดฉาย
พริ้ม[V] be pretty, See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: ถึงจะบ่ายมากแล้วหน้าตาของสาวๆ ที่ที่ทำงานนี้ยังพริ้มกันทุกคน, Thai definition: งามอย่างยิ้มแย้ม, ยิ้มอยู่ในหน้า
พริ้มเพรา[V] be pretty, See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking, Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: หน้าตาของเธอพริ้มเพราขึ้น เมื่อมีชายหนุ่มกล่าวชมความงาม, Thai definition: งามแฉล้ม
พลอดรัก[V] bill and coo, See also: exchange kisses and loving whisper, Example: นักศึกษาหนุ่มสาวแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: พูดจาอ่อนหวานต่อกันในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
พิศวาส[V] love, Syn. รักใคร่, หลงใหล, สิเนหา, Example: คุณครูคงจะพิศวาสเขาเป็นพิเศษ เพราะเขาเป็นลูกชายของคนดัง, Thai definition: รักใคร่ชอบพออย่างมาก
พิสมัย[V] admire, See also: adore, love, pleasure, Syn. ชื่นชม, ชื่นชอบ, Example: เขาไม่พิสมัยสาวอวบ แต่ชอบสาวร่างบางโปร่งมากกว่า, Thai definition: รู้สึกพึงพอใจหรือชอบใจ
เพลงยาว[N] love letter, See also: love poem, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือ เพราะกลัวจะเล่นเพลงยาว แต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: บท, ฉบับ, Thai definition: หนังสือหรือจดหมายถึงคู่รัก แต่งเป็นกลอนแสดงข้อความรักหรือตัดพ้อ
มีชู้[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย, Example: สามีจับได้ว่าภรรยาตัวเองมีชู้, Thai definition: ร่วมประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful   FR: beau
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak khun) EN: I love you (m., f.)   FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak thoē) EN: I love you ; I am in love with you   FR: je t'aime
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely   FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully   FR: gracieusement
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
ดิฉันรักคุณ[xp] (dichan rak khun) EN: I love you   FR: je vous aime
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover   
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully   FR: adorablement
จดหมายรัก[n. exp.] (jotmāi rak) EN: love letter   FR: lettre d'amour [f]
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément
จุ๋มจิ๋ม [adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty   
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love   FR: Cupidon
กานพลู[n.] (kānphlū) EN: clove ; clove tree   FR: clou de girofle [m]
เก๊ะรถ[n. exp.] (kē rot) EN: glove compartment   
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
คนรัก[n.] (khonrak) EN: lover ; darling   FR: amant [m] ; amoureux [m]
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love   FR: amoureux [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend   FR: amants [mpl]
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion   FR: désir (sexuel) [m] ; libido [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness   FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkhrai) EN: affection ; love   FR: affection [f]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: lovely sight   
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; beloved   
กีบผา[n. exp.] (kīp phā) EN: cloven hoof   
กระเทียม[n.] (krathīem) EN: garlic ; garlic clove   FR: ail [m] ; gousse d'ail [f]
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem phao) EN: broiled garlic gloves   
หลับนอน[n.] (lapnøn) EN: make love ; have sex   FR: coucher avec qqn (fam.)
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
มโนช[n.] (manōt) EN: love ; affection   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVE    L AH1 V
LOVES    L AH1 V Z
GLOVE    G L AH1 V
SLOVO    S L OW1 V OW0
LOVEN    L AH1 V AH0 N
LOVAN    L OW1 V AH0 N
LOVER    L AH1 V ER0
LOVAS    L OW1 V AH0 Z
LOVIN    L OW1 V IH2 N
OLOVO    AH0 L AO1 V OW0
LOVIE    L AH1 V IY0
BELOV    B EH1 L AA0 V
LOVED    L AH1 V D
LLOVIO    L OW1 V IY0 OW0
SLOVAK    S L OW1 V AE0 K
LOVAAS    L AA1 V AA0 Z
PAVLOV    P AE1 V L AA0 V
LOVAGE    L AH1 V AH0 JH
SLOVAK    S L OW1 V AA0 K
LOVLER    L AH1 V L ER0
LOVITZ    L OW1 V IH2 T S
LOVELL    L AH1 V AH0 L
LOVING    L AH1 V IH0 NG
LOVATO    L OW0 V AA1 T OW0
LOVE'S    L AH1 V Z
VASLOV    V AE1 S L AA2 V
CLOVIS    K L OW1 V IH2 S
BULOVA    B Y UW0 L OW1 V AH0
CLOVER    K L OW1 V ER0
LOVERS    L AH1 V ER0 Z
CLOVES    K L OW1 V Z
SLOVES    S L OW1 V Z
LOVERN    L AH1 V ER0 N
SLOVER    S L OW1 V ER0
LOVELY    L AH1 V L IY0
LOVICK    L AA1 V IH0 K
BELOVE    B AH0 L AH1 V
GLOVES    G L AH1 V Z
GLOVER    G L AH1 V ER0
GLOVED    G L AH1 V D
LOVINS    L OW1 V IH2 N Z
LOVITT    L AA1 V IH2 T
LOVETT    L AH1 V IH2 T
LOVEJOY    L AH1 V JH OY2
BELOVED    B AH0 L AH1 V D
LOVGREN    L AA1 V G R EH0 N
GODLOVE    G AA1 D L AH2 V
LOVER'S    L AH1 V ER0 Z
GOLOVEN    G OW1 L AH0 V AH0 N
LOVEDAY    L AH1 V D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
love    (v) (l uh1 v)
clove    (v) (k l ou1 v)
glove    (n) (g l uh1 v)
loved    (v) (l uh1 v d)
lover    (n) (l uh1 v @ r)
loves    (v) (l uh1 v z)
Kloves    (n) (k l ou1 v z)
Slovak    (n) (s l ou1 v a k)
cloven    (v) (k l ou1 v n)
clover    (n) (k l ou1 v @ r)
cloves    (n) (k l ou1 v z)
gloved    (j) (g l uh1 v d)
gloves    (n) (g l uh1 v z)
lovely    (j) (l uh1 v l ii)
lovers    (n) (l uh1 v @ z)
loving    (v) (l uh1 v i ng)
plover    (n) (p l uh1 v @ r)
sloven    (n) (s l uh1 v n)
beloved    (n) (b i1 l uh1 v i d)
lovable    (j) (l uh1 v @ b l)
plovers    (n) (p l uh1 v @ z)
slovens    (n) (s l uh1 v n z)
unloved    (j) (uh1 ng l uh1 v d)
Slovenia    (n) (s l @ v ii1 n i @)
beloveds    (n) (b i1 l uh1 v i d z)
foxglove    (n) (f o1 k s g l uh v)
lovebird    (n) (l uh1 v b @@ d)
loveless    (j) (l uh1 v l @ s)
lovelier    (j) (l uh1 v l i@ r)
lovelorn    (j) (l uh1 v l oo n)
lovesick    (j) (l uh1 v s i k)
lovingly    (a) (l uh1 v i ng l ii)
pullover    (n) (p u1 l ou v @ r)
slovenly    (j) (s l uh1 v @ n l ii)
truelove    (n) (t r uu1 l uh1 v)
unlovely    (j) (uh1 n l uh1 v l ii)
Slovenian    (n) (s l @1 v ii1 n i@ n)
calf-love    (n) - (k aa1 f - l uh v)
foxgloves    (n) (f o1 k s g l uh v z)
love-knot    (n) - (l uh1 v - n o t)
love-seat    (n) - (l uh1 v - s ii t)
love-song    (n) - (l uh1 v - s o ng)
lovebirds    (n) (l uh1 v b @@ d z)
loveliest    (j) (l uh1 v l i i s t)
loverlike    (j) (l uh1 v @ l ai k)
pullovers    (n) (p u1 l ou v @ z)
spillover    (n) (s p i1 l ou v @ r)
trueloves    (n) (t r uu1 l uh1 v z)
unbeloved    (j) (uh2 n b i l uh1 v d)
unlovable    (j) (uh1 n l uh1 v @ b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
惚れる[ほれる, horeru] Thai: ตกหลุมรัก English: to fall in love

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenliebe {f}doting love [Add to Longdo]
Ausfallsicherung {f}failover [Add to Longdo]
Bandage {f} | Bandagen {pl} | mit harten Bandagen kämpfenbandage | bandages | to fight with the gloves off [fig.] [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}lovingness [Add to Longdo]
Boxhandschuh {m} | Boxhandschuhe {pl}boxing glove | boxing gloves [Add to Longdo]
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan [Add to Longdo]
Eigenliebe {f}; Selbstliebe {f}self-love [Add to Longdo]
Einmalhandschuhe {pl}disposable gloves [Add to Longdo]
Fingerhut {m} [bot.]foxglove [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Geliebte {m,f}; Geliebterlover [Add to Longdo]
Geliebte {f}lady-love [Add to Longdo]
Geliebte {m,f}; Geliebtertruelove [Add to Longdo]
Geliebten {pl}beloved [Add to Longdo]
Gewürznelke {f} | Gewürznelken {pl}clove | cloves [Add to Longdo]
herzliche Grüßelove; with love; best wishes [Add to Longdo]
Handschuh {m} | Handschuhe {pl} | ohne Handschuheglove | gloves | ungloved [Add to Longdo]
Handschuhfach {n}glove compartment [Add to Longdo]
Handschuhfach {m}glove locker [Add to Longdo]
Hundenarr {m}fanatic dog lover [Add to Longdo]
Jugendliebe {f}puppy love; early love [Add to Longdo]
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve [Add to Longdo]
Kiebitz {m}; Kibitz {m} [ornith.]lapwing; peewit; plover [Add to Longdo]
Klee {m} [bot.] | Kleearten {pl}clover | clovers [Add to Longdo]
Kleeblatt {n} | Kleeblätter {pl}clover leaf; trefoil | clover leaves [Add to Longdo]
Knoblauchzehe {f}garlic clove; clove of garlic [Add to Longdo]
Knutschfleck {m}love bite [Add to Longdo]
Kunstliebhaber {m}; Mäzen {m}lover of art; art lover [Add to Longdo]
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}lovableness [Add to Longdo]
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}love letter [Add to Longdo]
Liebeserklärung {f}declaration of love [Add to Longdo]
Liebeskrankheit {f}lovesickness [Add to Longdo]
Liebeskummer {m}lovelorn [Add to Longdo]
Liebesleben {n}love life [Add to Longdo]
Liebeslied {n}love song [Add to Longdo]
Liebespaar {n}lovers {pl} [Add to Longdo]
vergebliche Liebesmüh {f}love's labour's lost [Add to Longdo]
Liebhaber {m}lover [Add to Longdo]
Lieblichkeit {f}loveliness; charm; sweetness [Add to Longdo]
Lieblosigkeit {f}lovelessness [Add to Longdo]
Liebschaft {f}(love) affair; flirtation [Add to Longdo]
Liebstöckel {m,n}lovage [Add to Longdo]
Liederjan {m}; Schlamper {m}; Schmutzfink {m}sloven [Add to Longdo]
Mutterliebe {f}motherly love [Add to Longdo]
Naturfreund {m}nature lover [Add to Longdo]
Nelke {f} (Gewürz) [cook.] | Nelken {pl}clove | cloves [Add to Longdo]
Pullover {m}; Pulli {m} | Pullover {pl}sweater [Am.]; pullover; jumper | sweaters; pullovers; jumpers [Add to Longdo]
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly [Add to Longdo]
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
しどけない[, shidokenai] (adj-i) slovenly [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ぞろっぺい[, zoroppei] (adj-na) slovenly [Add to Longdo]
ぞんざい[, zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
はめ倒す[はめたおす, hametaosu] (v5s) (col) to make love [Add to Longdo]
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
ほの字[ほのじ, honoji] (n) (See 惚れる) the L-word (i.e. love) [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
アシクロビル[, ashikurobiru] (n) aciclovir [Add to Longdo]
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre [Add to Longdo]
アマン[, aman] (n) lover (fre [Add to Longdo]
アムール[, amu-ru] (n) love (fre [Add to Longdo]
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ガンシクロビル[, ganshikurobiru] (n) ganciclovir [Add to Longdo]
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
クローバー[, kuro-ba-] (n) clover [Add to Longdo]
クローブ[, kuro-bu] (n) clove [Add to Longdo]
グラブ[, gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P) [Add to Longdo]
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
グローブボックス[, guro-bubokkusu] (n) glove box; glove compartment [Add to Longdo]
グローヴ[, guro-vu] (n) glove [Add to Longdo]
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]
ゴム手[ゴムて, gomu te] (n) rubber gloves [Add to Longdo]
サイトメガロウイルス[, saitomegarouirusu] (n) cytomegalovirus (CMV) [Add to Longdo]
スイミンググローブ[, suiminguguro-bu] (n) swimming glove [Add to Longdo]
スピルオーバー[, supiruo-ba-] (n) spillover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一见倾心[yī jiàn qīng xīn, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica) [Add to Longdo]
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, / ] clover; trefoil [Add to Longdo]
三角恋爱[sān jiǎo liàn ài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] love triangle [Add to Longdo]
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] triangle relationship; a love triangle [Add to Longdo]
不修边幅[bù xiū biān fú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ ㄅㄧㄢ ㄈㄨˊ, / ] not care about one's appearance (成语 saw); slovenly in dress and manner [Add to Longdo]
二奶[èr nǎi, ㄦˋ ㄋㄞˇ, ] mistress; second wife; lover [Add to Longdo]
仁爱[rén ài, ㄖㄣˊ ㄞˋ, / ] love for one another [Add to Longdo]
伏罗希洛夫[Fú luó xī luò fū, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander [Add to Longdo]
伯拉第斯拉瓦[Bó lā dì sī lā wǎ, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄉㄧˋ ㄙ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Bratislava (capital of Slovakia) [Add to Longdo]
作爱[zuò ài, ㄗㄨㄛˋ ㄞˋ, / ] to make love [Add to Longdo]
做爱[zuò ài, ㄗㄨㄛˋ ㄞˋ, / ] to make love; sexual intercourse [Add to Longdo]
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, / ] lover; partner [Add to Longdo]
传情[chuán qíng, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to pass on amorous feelings; to send one's love to sb [Add to Longdo]
倾心[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] to admire whole-heartedly; to fall in love with [Add to Longdo]
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, ] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love [Add to Longdo]
初恋[chū liàn, ㄔㄨ ㄌㄧㄢˋ, / ] first love [Add to Longdo]
别赫捷列夫[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, / ] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist [Add to Longdo]
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals) [Add to Longdo]
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, ] one-sided lovesickness; unrequited longing [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love [Add to Longdo]
卿卿我我[qīng qīng wǒ wǒ, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄨㄛˇ ㄨㄛˇ, ] to bill and coo (成语 saw); to whisper sweet nothings to one another; to be very much in love [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love [Add to Longdo]
叫床[jiào chuáng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
叫床声[jiào chuáng shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄥ, / ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] amiable; cute; lovely [Add to Longdo]
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company [Add to Longdo]
喜好[xǐ hào, ㄒㄧˇ ㄏㄠˋ, ] to like; fond of; to prefer; to love; one's tastes; preference [Add to Longdo]
喜爱[xǐ ài, ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] to like; to love; to be fond of; favorite [Add to Longdo]
嘿咻[hēi xiū, ㄏㄟ ㄒㄧㄡ, ] (colloquial) to make love [Add to Longdo]
地黄[dì huáng, ㄉㄧˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), its rhizome used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
天伦之乐[tiān lún zhī lè, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄓ ㄌㄜˋ, / ] (成语 saw) family love and joy; domestic bliss [Add to Longdo]
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, ] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young [Add to Longdo]
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad) [Add to Longdo]
失恋[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love [Add to Longdo]
契诃夫[Qì hē fū, ㄑㄧˋ ㄏㄜ ㄈㄨ, / ] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), Russian writer famous for his short stories and plays [Add to Longdo]
套衫[tào shān, ㄊㄠˋ ㄕㄢ, ] a pullover [Add to Longdo]
套衫儿[tào shān r, ㄊㄠˋ ㄕㄢ ㄖ˙, / ] a pullover [Add to Longdo]
好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇[hào xué jìn hu zhī, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙ ㄓ, li4 xing2 jin4 hu5 ren2 , zhi1 chi3 jin4 hu5 yong3, / ] to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius) [Add to Longdo]
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, / ] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip [Add to Longdo]
[pīn, ㄆㄧㄣ, ] be a mistress or lover [Add to Longdo]
婚恋[hūn liàn, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ, / ] love and marriage [Add to Longdo]
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, / ] lovely; charming [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail [Add to Longdo]
嬿[yàn, ㄧㄢˋ, 嬿] lovely [Add to Longdo]
[chǒng, ㄔㄨㄥˇ, / ] to love; to pamper; to spoil; to favor [Add to Longdo]
尊贤爱物[zūn xián ài wù, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ ㄞˋ ˋ, / ] to honor the wise and love the people; respecting noble talent while protecting the common people [Add to Longdo]
山盟海誓[shān méng hǎi shì, ㄕㄢ ㄇㄥˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] (set phrase) to pledge undying love; oath of eternal love [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR) [Add to Longdo]
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独吟[どくぎん, dokugin] Sologesang, Solovortrag [Add to Longdo]
独演[どくえん, dokuen] Solo, Solovortrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top