ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

louts

L AW1 T S   
193 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -louts-, *louts*, lout
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา louts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *louts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lout[N] คนที่มีมารยาททราม, See also: คนบัดซบ, Syn. oaf, boor, clown
lout[VT] ดูถูก, See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า, Syn. flout, scorn
lout[VI] โค้งคำนับ, See also: แสดงความเคารพ, Syn. bend, stoop, bow
clout[N] การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout[VT] ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
clout[VT] ตี, See also: ตบ, ต่อย, Syn. hit, cuff
clout[N] เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout[VT] พันผ้า, Syn. bandage
clout[N] เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
clout[N] อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
clout[SL] ช่องคลอด
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout[VT] แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
flout[VT] ไม่เคารพกฎหมาย, Syn. defy, oppose, disobey, Ant. obey
clouted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
fallout[N] ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียร์ระเบิด
fallout[N] ผลร้ายที่ตามมา, See also: ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ, Syn. aftermath, effect
fallout[SL] ผลที่ออกมา
pullout[N] การลากออกมา, See also: การดึงออกมา
sellout[SL] คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
sellout[N] การขายหมดแล้ว, See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด, Syn. smash hit, triumphant success
sellout[N] คนทรยศ (คำสแลง), See also: การทรยศหักหลัง, Syn. betrayal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout

English-Thai: Nontri Dictionary
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
lout(n) คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนบ้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีโทรโพสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Stratospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีสตราโทสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี
[นิวเคลียร์]
Radioactive falloutฝุ่นกัมมันตรังสี, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Local falloutฝุ่นกัมมันตรังสีเฉพาะที่, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bailout (n ) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
rollout (n) (เครื่องบิน)การนำออกแสดงเป็นครั้งแรก, การนำ(สินค้า ฯลฯ) ออกส่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรก อจจะด้วยการจัดนิทรรศการ/การโฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม Beneath the Planet of the Apes (1970)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Don't talk back to me, you big blue lout!อย่าบังอาจย้อนข้า เจ้ายักษ์โง่สีฟ้า Aladdin (1992)
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout.เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is a fallout shelter for VIPs.ที่นี่คือหลุมหลบภัยสำหรับบุคคลสำคัญ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It's a good number considering the fallout from...นับว่าสูงแล้ว หลังจากการเหตุ... Fantastic Four (2005)
I'm on the line, so if you bully Dexter in any way, if you even look at him wrong, I won't be responsible for the fallout.ฉันเสี่ยงนะ เพราะฉะนั้น ถ้าเธอข่มขู่เด็กซ์เตอร์อีกไม่ว่าแบบไหน แค่เธอส่งสายตาหาเรื่องหรืออะไรก็ตาม ฉันคงรับผิดชอบผลที่จะออกมาไม่ได้ That Night, a Forest Grew (2007)
Bowler's end! Move yourself, you lout!จะถึงแล้ว วิ่งเร็วๆ นายออกแล้ว Becoming Jane (2007)
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก Becoming Jane (2007)
–To flout speed limits specifically put in place to save lives.- โดยเฉพาะกฎหมายที่มีเพื่อรักษาชีวิต Hot Fuzz (2007)
You're quite the sellout, Mark.เหมือนทรยศเพลงร็อคเลยนี่! Juno (2007)
-You'll be in this play or you'll get a clout.-พวกเธอต้องเล่นไม่งั้นเจอดีแน่ Atonement (2007)
-You're not allowed to clout us.-พี่ไม่มีสิทธิ์มาขู่พวกเรานะ Atonement (2007)
Young man, the future is full of uncharted waters, and this family has real clout, so I suggest you take the ride.นี่ อนาคตหนะ เป็นอะไรที่ไม่อาจคาดเดาได้ และคนในตระกูลนี้ก็เส้นใหญซะด้วย แนะนำให้คว้ามันไว้ซะ High School Musical 2 (2007)
If I knew that, I'd have a hell of a lot more clout.ถ้าฉันรู้ฉันก็ได้เลื่อนขั้นไปแล้วล่ะ Resident Evil: Degeneration (2008)
Yeah,I know. shockshe helelout of me,too.อ่อ ฉันรู้ เธอก็ทำให้ฉันช็อคเหมือนกัน Complications (2008)
BAILOUT MY KIDS WE NEED FOODบริจาคเงินช่วยเหลือลูกๆของฉันพวกเราต้องการอาหาร The Sleep of Babies (2008)
Hi,guys The callout was a 419 Where's the body?หวัดดี พวก หมายเลขที่ให้บริการคือ 419 ศพอยู่ไหน? Art Imitates Life (2008)
It's fashion week, and I'm the only constance girl with clout.นี่มันช่วงแฟชั่นวีคนะ และฉันก็คือหญิงสาวผู้มีอิทธิพลหนึ่งเดียว The Serena Also Rises (2008)
... thatwearewillingtosellout a democratic ally to a war criminal.ว่าเรากำลังขายพันธมิตรประชาธิปไตยของเรา ให้กับอาชญากรสงคราม 24: Redemption (2008)
So whatever clout you had with the Company,ดังนั้น เยื่อใยอะไรที่แกยังคงมีเหลือให้กับ Company The Price (2008)
So as long as we get Bauer in custody, we should be able to keep the fallout contained.ดังนั้นถ้าเมื่อไรที่เราได้ตัวบาวเออร์ เราน่าจะหยุดการรั่วไหลข้อมูลได้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
What about the bailout?สั่งให้ฉันเหมือน ๆ คุณล่ะกัน The Girlfriend Experience (2009)
She's fallout from the frobisher case.เธอเหลือมาจากคดีโฟรบิเช่อร์ London. Of Course (2009)
Until you had the fallout during the IBC Global case?จนคุณตกลงรับทำคดี IBC เหรอคะ? I Knew You Were a Pig (2009)
He's been using his clout on city council.เขาใช้อำนาจของเขา บีบคณะเทศมนตรี Potlatch (2009)
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน Cowboys and Indians (2009)
I think these fellout of his pocket.ฉันว่านี่มันร่วงมาจากกระเป๋าเขา Seep (2009)
I don't think the bailout's gonna cover all of this.ฉันไม่คิดว่ากองทุนรัฐบาล จะครอบคลุมคนพวกนี้ To Hell... And Back (2009)
Our relationship didn't interfere with any ongoing investigations, and the department will not be held liable for any fallout.เราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งกับการสอบสวนอีก แล้วทางแผนกก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องนี้ด้วย If I Had a Hammer (2009)
I'm a total sellout.ฉันขายของลดราคาทั้งหมด Do It, Monkey (2009)
If it falls on a power plant and there's nuclear fallout, the damage caused will be unimaginable.ถ้ามันตกลงบนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย์ล่ะก็ แทบไม่อยากคิดถึงความเสียหายเลย Summer Wars (2009)
You can cling to six decades of deep-seated homophobia or just give it up, and get a complete bailout of your bank's ridiculous incompetence.คุณจะยึดโรคกลัวเกย์ หยั่งรากลึก อีก 60 ปี หรือแค่ยอมซะ แล้วโดดออกมา Abandon All Hope (2009)
With anticipated wind patterns, the fallout drift would head south.ฝุ่นปรมาณูจะลงใต้ Watchmen (2009)
I've been assured the investigation will move swiftly but unexpected fallout of an event like this can always complicate things.ฉันได้รับการยืนยันว่าจะมีการเร่งปิดคดีนี้ แต่การตายแบบพอเหมาะอย่างนี้อาจทำให้พวกเขาสับสนนิดหน่อย The International (2009)
Good. The fallout radius will include a good partดีั รัศมีการยิงจะรวมถึง แหล่งทำเลดีๆ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
John wants me to come in to help deal with the fallout from closing the bread factory.จอห์นต้องการให้ฉันกลับเข้าไป ช่วยรับมือกับผลกระทบที่เกิดจาก การปิดโรงงานขนมปัง This Is Why We Stay (2010)
So, what's the fallout?แล้วผลกระทบร้ายเเรงที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้าง Fírinne (2010)
- I knew when I sent the blast there'd be fallout.ฉันรู้ว่าทันทีที่ฉันส่งข่าว มันจะต้องมีผลตามมา Last Tango, Then Paris (2010)
Waiting for the fallout.ก็เหลือแต่รอให้มันร่วงเท่านั้นเอง Goodbye, Columbia (2010)
What was the fallout from your meeting with Jennings?เกิดอะไรขึ้นหลังคุยกับเจนนิงส์? Need to Know (2010)
I thought you had clout.ฉันว่านายโดนต่อย Beauty and the Beast (2010)
the pullout!พูดถึงอะไร อ่อ ศาลทหาร ฮาๆๆ The A-Team (2010)
That's Fishlegs, Snotlout, the twins:และนั่น ฟิชเลค ,สน็อตเลาท์,แฝด รัฟนัท และ ทัฟนัท How to Train Your Dragon (2010)
Snotlout! You're done!สน็อทเล้าท์ เจ้าเสร็จแล้ว! How to Train Your Dragon (2010)
OK, Lout, legs! Hang in its blind spot, make noise, keep it confused!สน็อต เลค พยายามมองหา จุดอับสายตา แล้วส่งเสียง รบกวนประสาทมัน How to Train Your Dragon (2010)
Snotlout, do something!สน็อตเลาท์ ลองหาทางอื่นเอา! How to Train Your Dragon (2010)
Get Snotlout out of there.มาทางนี้เร็ว! How to Train Your Dragon (2010)
Well, my plan was to build a fallout shelter and take it easy while my pain-in-the-ass tenants barbecued above me.แผนคือสร้างที่กำบังกัมมันตรังสี แล้วก็ทำตัวตามสบายกันเลยนะ ท่านผู้เช่าทั้งหลาย จะย่างบาร์บีคิวกินกันก็ได้ The Divide (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loutHe flouted his mother's advice.
loutStrontium 90: One of the radioisotopes of strontium; part of radioactive fallout, harmful to human health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพาล[N] hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count unit: คน
พยศ[V] refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
หยัน[V] jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
ถกเขมร[V] pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
คนตะกละ[n. exp.] (khon takla) EN: glutton   FR: glouton [m] ; goinfre [m]
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
นาก[n.] (nāk) EN: otter   FR: loutre [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi nāphāk kammayī) EN: Velvet-fronted Nuthatch   FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUT L AW1 T
LOUTS L AW1 T S
CLOUT K L AW1 T
FLOUT F L AW1 T
LOUTH L AW1 TH
FLOUTS F L AW1 T S
MCLOUTH M AH0 K L AW1 TH
LOUTHAN L AW1 TH AH0 N
PULLOUT P UH1 L AW2 T
ROLLOUT R OW1 L AW2 T
SELLOUT S EH1 L AW2 T
BAILOUT B EY1 L AW2 T
FLOUTED F L AW1 T IH0 D
FALLOUT F AO1 L AW2 T
FLOUTING F L AW1 T IH0 NG
BAILOUTS B EY1 L AW2 T S
PULLOUTS P UH1 L AW2 T S
SELLOUTS S EH1 L AW2 T S
CLOUTIER K L AW1 T IY0 ER0
FALLOUTS F AO1 L AW2 T S
CLOUTHIER K L OW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER K L AW1 TH IY0 ER0
LOUTZENHISER L AW1 T Z IH0 N HH AY0 Z ER0
CLOUTHIER(2) K L OW1 DH IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lout (n) lˈaut (l au1 t)
Louth (n) lˈauð (l au1 dh)
clout (v) klˈaut (k l au1 t)
flout (v) flˈaut (f l au1 t)
louts (n) lˈauts (l au1 t s)
clouts (v) klˈauts (k l au1 t s)
flouts (v) flˈauts (f l au1 t s)
clouted (v) klˈautɪd (k l au1 t i d)
fallout (n) fˈɔːlaut (f oo1 l au t)
flouted (v) flˈautɪd (f l au1 t i d)
loutish (j) lˈautɪʃ (l au1 t i sh)
sellout (n) sˈɛlaut (s e1 l au t)
clouting (v) klˈautɪŋ (k l au1 t i ng)
flouting (v) flˈautɪŋ (f l au1 t i ng)
sellouts (n) sˈɛlauts (s e1 l au t s)
litter-lout (n) lˈɪtə-laut (l i1 t @ - l au t)
litter-louts (n) lˈɪtə-lauts (l i1 t @ - l au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目无法纪[mù wú fǎ jì, ㄇㄨˋ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, / ] with no regard for law or discipline (成语 saw); flouting the law and disregarding all rules; in complete disorder, #97,224 [Add to Longdo]
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建 [Add to Longdo]
布建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 佈建 [Add to Longdo]
放射性落下灰[fàng shè xìng luò xià huī, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄟ, ] radioactive fallout [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausverkauf {m}sellout; closeout [Add to Longdo]
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
Auszug {m}pullout [Add to Longdo]
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout [Add to Longdo]
Einfluss {m}clout [Add to Longdo]
Fallout {n}fallout [Add to Longdo]
fauler Kompromisssellout [Add to Longdo]
Kopfnuss {f} | Kopfnüsse {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lümmel {m}lout [Add to Longdo]
Markteinführung {f}; Einführung {f} [econ.]rollout [Add to Longdo]
Missachtung {f}flouting [Add to Longdo]
Notsauerstoffflasche {f}bailout bottle [Add to Longdo]
Rüpel {m}lout [Add to Longdo]
Rüpelhaftigkeit {f}; Flegelhaftigkeit {f}loutishness [Add to Longdo]
Schlagkraft {f}; Schlag {m}clout [Add to Longdo]
Verkaufsschlager {m}sellout [Add to Longdo]
ausverkauftes Haus | ausverkauft seinsellout | to be a sellout [Add to Longdo]
flegelhaft; rüpelhaft; lümmelhaft {adj}loutish [Add to Longdo]
gespottetflouted [Add to Longdo]
lümmelhaft {adv}loutishly [Add to Longdo]
missachten (Befehl)to flout [Add to Longdo]
radioaktiver Niederschlagfallout [Add to Longdo]
schlagen; hauen | schlagend; hauend | geschlagen; gehauen | schlägt; haut | schlug; hauteto whack; to clout | whacking | whacked | whacks | whacked [Add to Longdo]
verspotten | verspottet | verspotteteto flout | flouts | flouted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[, fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
ベイルアウト[, beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback) [Add to Longdo]
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout [Add to Longdo]
薔薇羽太[ばらはた;バラハタ, barahata ; barahata] (n) (uk) yellow-edged lyretail (species of fish, Variola louti); lyretail grouper [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top