ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loiterers

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loiterers-, *loiterers*, loiterer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loiterers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loiterers*)
English-Thai: Nontri Dictionary
loiterer(n) คนเชือนแช,คนเถลไถล,คนอ้อยอิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loiterer    (n) lˈɔɪtərər (l oi1 t @ r @ r)
loiterers    (n) lˈɔɪtərəz (l oi1 t @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulenzer {m}loiterer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top