ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

literatim

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literatim-, *literatim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literatim[ADV] คำต่อคำ, See also: ตัวอักษรต่อตัวอักษร, ตามตัวอักษร, Syn. literally

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literatim \Lit`e*ra"tim\ (l[i^]t`[-e]*r[aum]"t[i^]m), adv. [LL.,
   fr. L. littera, litera, letter.]
   Letter for letter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literatim
   adv 1: letter for letter; "the message was transcribed
       literatim"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top