ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

literary language

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literary language-, *literary language*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาหนังสือ[N] written language, See also: literary language, Syn. ภาษาเขียน, Ant. ภาษาพูด, Example: คำว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ ไม่ควรใช้ในภาษาหนังสือ ส่วนในภาษาพูดยังมีตกค้างใช้พูดกันบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาหนังสือ[n. exp.] (phāsā nangseū) EN: literary language ; written language   FR: langue littéraire [f] ; langue écrite [f]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language

Japanese-English: EDICT Dictionary
書記言語[しょきげんご, shokigengo] (n) (See 文字言語) written language; literary language [Add to Longdo]
大新聞[おおしんぶん;だいしんぶん, ooshinbun ; daishinbun] (n) (1) (See 小新聞) type of newspaper from the Meiji era (characterized by its use of political commentary written in literary language); (2) major newspaper [Add to Longdo]
文語[ぶんご, bungo] (n) (1) written language; literary language; (2) formal (or archaic) written style based on Heian-period Japanese; (P) [Add to Longdo]
文字言語[もじげんご, mojigengo] (n) (See 書記言語) written language; literary language [Add to Longdo]
文章語[ぶんしょうご, bunshougo] (n) literary language; written language [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top