ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lilian

L IH1 L IY0 AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lilian-, *lilian*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honestly Lilian. I don't think it really matters.จริง ๆ เลยนะ ลิเลียน.ฉันไม่คิดว่า มันจะมีสาระสักเท่าไหร่ Shrek 2 (2004)
I'm sorry Lilian.ฉันเสียใจ ลิเลียน. Shrek 2 (2004)
See you soon, I hope, lilian?แล้วพบกันในไม่ช้า ผมหวังว่านะ ลิเลียน You've Got Yale! (2009)
HELLO. I'M LILIAN BASS.สวัสดี ฉัน ลิลเลียน แบลส Valley Girls (2009)
Lilian: Dominik Salvi is already in Russian custody.โดมินิค ซาลวี อยู่ในความควบคุมของรัสเซียแล้ว The Grey Hat (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
LILIAN    L IH1 L IY0 AH0 N
LILIAN    L IH1 L Y AH0 N
LILIANA    L IH2 L IY0 AE1 N AH0
LILIANE    L AH0 L IY0 AE1 N
LILIANE    L IH1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lilian    (n) lˈɪlɪəʴn (l i1 l i@ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡丹鸚哥[ぼたんいんこ, botan'inko] (n) (uk) lovebird (esp. Lilian's lovebird, Agapornis lilianae) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top