ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

life style

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -life style-, *life style*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
life stylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life styleลีลาชีวิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
life styleIt is very difficult to persuade people to change their life style.
life styleNow I am enjoying my new life style.
life stylePizza is the kind of food that fits into today's life style.
life styleProf. Smith is famous for his eccentric life style.
life styleTake a fresh look at your life style.
life styleTheir traditional life style no longer exists.
life styleThey are able to retire while fairly young and enjoy the life style of their choice in good health.
life styleWe can get a glimpse of the life style of ancient people from this wall painting.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 life style
   n 1: a manner of living that reflects the person's values and
      attitudes [syn: {life style}, {life-style}, {lifestyle},
      {modus vivendi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top