ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liegeman

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liegeman-, *liegeman*
English-Thai: Nontri Dictionary
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liegeman (n) lˈiːʤmæn (l ii1 jh m a n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liegeman \Liege"man\ (l[=e]j"man), n.; pl. {Liegemen}
   (l[=e]j"men).
   Same as {Liege}, n., 2. --Chaucer. Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liegeman
   n 1: a person holding a fief; a person who owes allegiance and
      service to a feudal lord [syn: {vassal}, {liege},
      {liegeman}, {liege subject}, {feudatory}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top