ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libelant

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libelant-, *libelant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libelant[N] ผู้หมิ่นประมาท, See also: ผู้ใส่ร้าย, Syn. libellant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libelant \Li"bel*ant\ (-ant), n.
   One who libels; one who institutes a suit in an
   ecclesiastical or admiralty court. [Written also
   {libellant}.] --Cranch.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

libelant

 


  

 
libelant
 • ผู้หมิ่นประมาท: ผู้ใส่ร้าย [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top