Search result for

lianas

(79 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lianas-, *lianas*, liana
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lianas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lianas*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liana; liane; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liane; liana; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Juliana, we're very sorry about Lemuel.จูเลียน่า,พวกเราเสียใจ เรื่องเลมูเอล Black Cherry (2012)
It says here his sister Juliana signed him out.ในนี้บอกว่าน้องสาวของเขา จูเลียนน่า เป็นคนพาเขาออกไป Black Cherry (2012)
You don't know where Juliana is, and you haven't heard from her?นายไม่รู้ว่าจูเลียนน่าอยู่ไหน แล้วนายก็ไม่ได้ข่าว จากเธอเลยงั้นเหรอ? Black Cherry (2012)
Juliana, put the gun down.จูเลียน่า วางปืนลง Black Cherry (2012)
Juliana...จูเลียน่า Black Cherry (2012)
Juliana, you should have called the police.จูเลียนน่า คุณควรจะโทรแจ้งตำรวจนะ Black Cherry (2012)
Juliana, you discharged an unregistered firearm.จูเลียน่า ปืนที่เธอใช้ เป็นปืนเถื่อน Black Cherry (2012)
Tell Juliana McVie she's free to go for now.บอกจูเลียน่า แมควี่ ว่าเธอเป็นอิสระแล้ว Black Cherry (2012)
We'd like to hold off on charging Juliana McVie.เราอยากจะชะลอการจับกุม จูเลียน่า แมควี่ Black Cherry (2012)
This is Juliana and her brother Noah.นี่คือจูเลียน่า และก็น้องชายของเธอโนห์อา Black Cherry (2012)
And I was gonna say that given the extenuating circumstances, that maybe the CBI and the D.A.'s office would consider dropping the charges against Juliana.ฉันแค่จะบอกว่า ด้วยพฤติการณ์ที่ลดหย่อนได้ บางทีCBI กับสำนักงานอัยการ. จะพิจารณายกเลิก ข้อกล่าวหากับจูเลียน่า Black Cherry (2012)
Good to meet you, Juliana, Noah.ยินดีที่ได้พบคุณ จูเลียน่า,โนห์อา Black Cherry (2012)
Associate Professor Dr. Juliana di Matteo.รองศาสตราจารย์ ดร.จูเลียน่า ดิ มัตเตโอ In Extremis (2013)
Okay. What about the sister, Juliana?โอเค แล้วน้องสาว จูเลียน่าหล่ะ Red Letter Day (2013)
Liana Hallik!ลีแอนะ แฮลิก! Rogue One: A Star Wars Story (2016)
You're currently calling yourself Liana Hallik.คุณกำลังเรียกตัวเองว่า ลีแอนะ แฮลิก Rogue One: A Star Wars Story (2016)
We'll be home soon, Lilliana.ใกล้ถึงบ้านของเราแล้ว ลิเลียน่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
Lilliana?ลิเลียน่า? Snow White: A Tale of Terror (1997)
Lilliana, where have you been?ลิเลียน่า เจ้าหายไปไหนมา? Snow White: A Tale of Terror (1997)
Come along now, Lilliana.- มาเถอะค่ะ คุณหนู Snow White: A Tale of Terror (1997)
Come in, Lilliana.เข้ามาสิ ลิเลียน่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
Lilliana!ลิเลียน่า! Snow White: A Tale of Terror (1997)
Lilliana?ลิเลี่ยน่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
Lilliana! Father?ท่านพ่อ! Snow White: A Tale of Terror (1997)
Come, Lilliana.ไปเถอะ ลิเลียน่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
Lilliana.ลิเลียน่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
I'm at Julianaฉันอยู่ที่จูเลียน่า The Guy Was Cool (2004)
Monsieur Kleber residing Rue Juliana.เมอซิเออร์ เคลเบอร์ มีบ้านอยู่ที่เมือง Rue Juliana Hannibal Rising (2007)
Well, to improve your understanding, I went by your home on the Rue Juliana.งั้น เพื่อให้เราคุยกันง่ายขึ้น... ฉันแวะไปบ้านแกมา ที่ Rue Juliana Hannibal Rising (2007)
I'm Oliana Mirren, another finalist.Ich bin Oliana Mirren, auch eine Kandidatin. Coming of Age (1988)
No, Oliana.Nein, OlianaComing of Age (1988)
It's me, aunt Julijana.Tante Juliana, ich bin's Boulevard of the Revolution (1992)
I'll iron it all for you. - You're so sweet.Tante Juliana wird dir die Sachen schön ausbügeln. Boulevard of the Revolution (1992)
I ate at Julijana's.Ich war bei Tante JulianaBoulevard of the Revolution (1992)
Lilliana!LillianaAlive (1993)
Everyone did except for maybe Javier and Lilliana.Alle waren das, außer vielleicht Javier und LillianaAlive (1993)
Lilliana!LillianaAlive (1993)
- Dr Juliana Tainer.- Dr. Juliana Tainer. Inheritance (1993)
There is only one Juliana mentioned.Nur eine Juliana wird erwähnt. Inheritance (1993)
O'Donnell, Juliana.O'Donnell, JulianaInheritance (1993)
Juliana told me what she said last night.Juliana sagte mir, was sie Ihnen gestern erzählte. Inheritance (1993)
Whoever you are, you must've found out about Juliana.Wer immer Sie sind, Sie fanden heraus, was Juliana ist. Inheritance (1993)
But there was a real Juliana O'Donnell.Aber es gab eine echte Juliana O'Donnell. Inheritance (1993)
I tried to perfect my synaptic scanning techniques so that I could transfer Juliana's memories into a positronic matrix.Ich versuchte, meine synaptischen Scannertechniken zu perfektionieren, um Julianas Erinnerungen auf eine Matrix übertragen zu können. Inheritance (1993)
A few days after Juliana died, I activated the android.Einige Tage nach Julianas Tod aktivierte ich den Androiden. Inheritance (1993)
The real Juliana would have left, too, if she'd lived.Die echte Juliana hätte mich auch verlassen, wenn sie gelebt hätte. Inheritance (1993)
The truth is, in every way that matters,... ..she is Juliana Soong.Die Wahrheit ist, und zwar für jeden auf der Welt,... ..dass sie Juliana Soong ist. Inheritance (1993)
You are an undercover operative of the Obsidian Order named lliana Ghemor.Sie sind Agentin des Obsidianischen Ordens und heißen Iliana Ghemor. Second Skin (1994)
This is not a prison, lliana.Das ist kein Gefängnis, IlianaSecond Skin (1994)
lliana, I... I wish I could tell you how much this means to me.Iliana, ich... Wenn ich dir nur sagen könnte, wie viel mir dies bedeutet. Second Skin (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือ[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เถาวัลย์[N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา
เชือกเขา[N] tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count unit: เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine   FR: liane [f]
ย่านดาโอ๊ะ [n. exp.] (yān dā o) EN: Golden leaved liana   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIANA    L IY0 AA1 N AH0
JULIANA    JH UW2 L IY0 AE1 N AH0
LILIANA    L IH2 L IY0 AE1 N AH0
ITALIANA    AH0 T AE2 L IY0 AE1 N AH0
LILLIANA    L IH2 L IY0 AE1 N AH0
NELLIANA    N EH2 L IY0 AE1 N AH0
ITALIANATE    AH0 T AE1 L Y AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liana    (n) (l i1 aa1 n @)
lianas    (n) (l i1 aa1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liane {f} [bot.]liana [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡丹鸚哥[ぼたんいんこ, botan'inko] (n) (uk) lovebird (esp. Lilian's lovebird, Agapornis lilianae) [Add to Longdo]
花海棠[はなかいどう;ハナカイドウ, hanakaidou ; hanakaidou] (n) (uk) Hall's crab apple; flowering crab apple; Malus halliana [Add to Longdo]
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower) [Add to Longdo]
糸蘭[いとらん, itoran] (n) Yucca smalliana (species of yucca) [Add to Longdo]
藤本[とうほん, touhon] (n) climbing trees; liana [Add to Longdo]
白犬薺[しろいぬなずな;シロイヌナズナ, shiroinunazuna ; shiroinunazuna] (n) (uk) thale cress (Arabidopsis thaliana) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top