ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

level at

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -level at-, *level at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
level at[PHRV] นำไปสู่
level at[PHRV] เล็งไปที่ (การมองหรือการใช้อาวุธ), See also: มองไปที่, จ้องไปที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It cycled down to a tolerable level at about 3:19.สนามแม่เหล็กจะอ่อนลงจนพอทนได้ประมาณตอน 15: 19 Primer (2004)
We've raised the alert level at every hospital, emergency care facility, and outpatient clinic in the Greater Boston area.เราได้เพิ่มระดับคำเตือนภัย ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และคลินิครับผู้ป่วยนอก และพื้นที่รอบๆ บอสตันทั้งหมด Grey Matters (2009)
Ok, boys, set the terror level at code brown 'cos I need to change my pantsโอเค เด็กๆ ตั้งโค๊ดน้ำตาลไว้ เพราะฉันอยากเปลี่ยนกางเกง Monsters vs. Aliens (2009)
Level at 3,000.เหนือน้ำทะเล 3,000. Pilot (2010)
Apparently there's an elevated threat level at Greendale.เราคงต้องไปที่วิทยาลัยซิตี้แทนแล้ว Intro to Political Science (2011)
I thought you were at middle school level at least.ฉันคิดว่าอย่างน้อยนายก็เป็นเด็กมัธยมต้น Episode #1.13 (2013)
Raise the security level at the Hive to maximum. No one in or out.เพิ่มระดับป้องกันภัยที่เดอะไฮฟ์เป็นสูงสุด ห้ามใครเข้าหรือออก Resident Evil: The Final Chapter (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
level atGo up to ground level at exit B2.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top