ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leotard

L IY1 AH0 T AA2 R D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leotard-, *leotard*, leotar
English-Thai: Longdo Dictionary
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leotard[N] เสื้อชุดติดกันแนบเนื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got your leotard on, Jerry?นายใส่ชุดยิมนาสติกไว้ข้างในเหรอ เจอรี่ Four Brothers (2005)
They dressed up in leotards and goggles.พวกเขาใส่ชุดกางเกงรัดรูป กับแว่นกันลม The Engagement Reaction (2011)
The only thing his fancy white leotard tells me is thatสิ่งเดียวที่เป็นสีขาวแฟนซีของเขา ชุดรัดรูปบอกฉันก็คือ The Art of the Steal (2013)
And no self-promoting asshole in a fucking leotard can stop it.ไม่มีไอ้หน้าโง่ใส่ชุดแนบเนื้อที่ไหนหยุดมันได้ Logan (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEOTARD L IY1 AH0 T AA2 R D

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイレグ[, hairegu] (n) high-leg leotard; (P) [Add to Longdo]
レオタード[, reota-do] (n) leotard; (P) [Add to Longdo]
新相撲[しんすもう, shinsumou] (n) "new" sumo (for women) conducted on a mat, wearing leotards instead of a mawashi [Add to Longdo]
肉襦袢[にくじゅばん, nikujuban] (n) flesh-colored leotards; flesh-coloured leotards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leotard
   n 1: a tight-fitting garment of stretchy material that covers
      the body from the shoulders to the thighs (and may have
      long sleeves or legs reaching down to the ankles); worn by
      ballet dancers and acrobats for practice or performance
      [syn: {leotard}, {unitard}, {body suit}, {cat suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top