ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

learn from

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learn from-, *learn from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learn from[PHRV] เรียนรู้จาก, Syn. learn of
learn from[PHRV] ฉลาดขึ้นเพราะ, See also: มีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจาก, เรียนรู้มากขึ้นจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Learn from history.หัดเรียนรู้จากประวัติศาสตร์สิ The King (2017)
What did I learn from my troublemaking dad?ถามว่า ผมนี่ไปเรียนวิชากวนตีนจากพ่อใช่มั้ย The King (2017)
Orc take prisoner for the gate. I learn from them. Prisoners?ออร์คจับนักโทษจากเขตประตู ข้าเรียนจากพวกเขา Warcraft (2016)
Unlike you, I learn from history.ไม่เหมือนแก ฉันเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
How can you learn from your mistakes if you can't remember them?วิธีที่คุณเรียนรู้ จากความผิดพลาด ถ้าเธอจำจากความผิดพลาดไม่ได้ The Bicameral Mind (2016)
But we have the opportunity to learn from this.เงยหน้าไว้ แต่เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ Morgan (2016)
I may not be able to change the past, but I can learn from it.หนูไม่สามารถเปลี่ยนอดีต แต่หนูเรียนรู้จากมัน Alice Through the Looking Glass (2016)
There's nothing to learn from this.มันไม่มีอะไรที่ต้องเข้าใจแล้ว A Wanted (Inhu)Man (2015)
Hopefully, they can learn from us.หวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้จากเรา A Wanted (Inhu)Man (2015)
We have a lot to learn from each other.เรามีหลายที่ต้องเรียนรู้ด้วยกัน Survival of the Fittest (2015)
I want him to attend my meetings, to learn from men with experience.ข้าอยากให้เขาเข้าร่วมการประชุมของข้า จะได้เรียนรู่จากบรรดาคนที่มีประสบการณ์ High Sparrow (2015)
A lot to learn from there.ในนั้นมีหลายสิ่งให้เรียนรู้ Max (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learn fromHe capitalized on every opportunity to learn from the great scholar.
learn fromHe who thinks himself already too wise to learn from others will never succeed in doing anything.
learn fromPeople learn from experience.
learn fromSince Japan is the second greatest economic power in the world, many nations want to learn from her.
learn fromYou must learn from mistakes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดเป็นครู[v. exp.] (phit pen khrū) EN: learn from one's mistakes   

Japanese-English: EDICT Dictionary
確聞[かくぶん, kakubun] (n,vs) learn from reliable sources [Add to Longdo]
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of [Add to Longdo]
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor) [Add to Longdo]
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top