ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lazybones

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lazybones-, *lazybones*, lazybone
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lazybones(n) คนขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lazybones (n) lˈɛɪzɪbounz (l ei1 z i b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] lazybones; idle bum, #70,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
不精者;無精者[ぶしょうもの, bushoumono] (adj-na,n) slouch; lazybones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lazybones \La"zy*bones`\, n.
     A lazy person. [Colloq.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lazybones
      n 1: a lazy person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top