ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lavishing

L AE1 V IH0 SH IH0 NG   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavishing-, *lavishing*, lavish
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lavishing you with affection and gifts.lavishing คุณด้วย ความรักและของขวัญ Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVISHING    L AE1 V IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavishing    (v) lˈævɪʃɪŋ (l a1 v i sh i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavish \Lav"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Lavished} (-[i^]sht); p.
   pr. & vb. n. {Lavishing}.]
   To expend or bestow with profusion; to use with prodigality;
   to squander; as, to lavish money or praise.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

lavishing ( L AE1 V IH0 SH IH0 NG)

 


  

 
lavishing
 • /L AE1 V IH0 SH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ævɪʃɪŋ/ [OALD]
  [lavish]
 • ฟุ่มเฟือย: สุรุ่ยสุร่าย [Lex2]
 • มากเกินไป: ที่เกินพอ [Lex2]
 • ให้หรือใช้จ่ายอย่างเกินขอบเขต: ให้หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย [Lex2]
 • (แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต. ###SW. lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish ###S. abundant,profuse [Hope]
 • (adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป [Nontri]
 • (vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น [Nontri]
 • /L AE1 V IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /l'ævɪʃ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top