ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lacework

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacework-, *lacework*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacework[N] ลูกไม้, See also: ผ้าลูกไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacework(เลส'เวิร์ค) n. ลูกไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacework Appearanceลักษณะคล้ายลูกไม้ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レース編み[レースあみ, re-su ami] (n) lacework [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lacework
      n 1: work consisting of (or resembling) lace fabric

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top