ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

labour force

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -labour force-, *labour force*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labour forceกำลังแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour forceกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labour force conceptแนวคิดเกี่ยวกับกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labour force participation ratioอัตราส่วนการทำงาน (ของประชากร), อัตราส่วนการเข้าร่วมในกำลังแรง [ดู activity ratio] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
...was completed around 1648 using the labour force of 20'000 workers.สร้างเสร็จประมานปี 1648 ใช้แรงานร่วม 20,000 คน Slumdog Millionaire (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
労働力人口[ろうどうりょくじんこう, roudouryokujinkou] (n) labor force; labour force [Add to Longdo]
労働力率[ろうどうりょくりつ, roudouryokuritsu] (n) labor force participation rate; labour force participation rate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top