ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kremlin

K R EH1 M L AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kremlin-, *kremlin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kremlin[N] พระราชวังเครมลินในเมืองมอสโคว์ (เป็นที่ทำการของรัฐบาลรัสเซีย)
Kremlinology[N] การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย, Syn. Sovietology
Kremlinologist[N] ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย, Syn. Sovietologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kremlin(เครม'ลิน) n. ที่ทำการของรัฐบาลรัสเซียในกรุงมอสโก,ราชวังเครมลิน,รัฐบาลรัสเซีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
She's leading teams from the Kremlin all over the world.เธอเป็นผู้นำทีม จากเกรมลิน ไปทั่วโลก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He is Busang, Kremlin Busang.เขาชื่อบุซซัง เคเมน บุซซัง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Kremlin is my nickname.เครเมนนั่นชื่อเล่นของผม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Now, come to Kremlin and let us make some secret music together.ตอนนี้มาหาเครเมนสิ และเรา มาทำความลับของเพลงด้วยกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
My Kremlin was out late again the other night and when he got home, he had some cock and bull story...เครเมนของฉันกลับบ้านดึก อีกครั้งเมื่อคืนนี้ และพอเขาถึงบ้าน เขาได้คุยเรื่องวัวและนักต่อสู้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Therefore, the only way to uncover his actual identity is to infiltrate the Kremlin itself.ดังนั้น, ทางเดียวที่จะเปิดเผย โฉมหน้าที่แท้จริงของเขา ก็คือต้องแทรกซึมเข้าไปในพระราชวัง เครมลิน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly-secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it.เป็นภารกิจที่คุณต้องทำ ที่ต้องเจาะเข้าไปในห้องเก็บข้อมูล ซึ่งมีระบบความปลอดภัยขั้นสูง ภายในพระราชวังเครมลิน และเอาประวัติของโคบอลท์ออกมา ก่อนที่เขาจะทำลายมัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Game face, game face. Kremlin game face.ปั้นหน้าไว้ ปั้นหน้าไว้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
You have to alert the Kremlin that one of their strategists has a nuclear launch device and one of his operatives has the codes to activate it.ท่านต้องเตือนทางการรัสเซีย ว่านักยุทธศาสตร์คนหนึ่งของพวกเขา มีเครื่องยิงระเบิดนิวเคลียร์ และมีผู้ช่วยคนหนึ่ง มีรหัสที่จะยิงระเบิดได้ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Now, I've been ordered to take you back to Washington, where the DOD will label you as a rogue extremist and hang the Kremlin bombing on you and your team.ตอนนี้ผมได้รับมอบหมายให้ นำคุณกลับไปวอชิงตัน ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะกล่าวหาว่าคุณ คือหัวโจก ซึ่งคุณและทีมเป็นคนวางระเบิด Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
You're also looking for a nuclear launch device stolen from the Kremlin two days ago.และคุณกำลังตามหารหัสยิงนิวเคลียร์ ที่ถูกขโมยจากพระราชวังเครมลินเมื่อ 2 วันก่อน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
KREMLIN K R EH1 M L AH0 N
KREMLIN K R EH1 M L IH0 N
KREMLIN'S K R EH1 M L IH0 N Z
KREMLINOLOGIST K R EH2 M L IH0 N AA1 L AH0 JH IH0 S T
KREMLINOLOGISTS K R EH2 M L IH0 N AA1 L AH0 JH IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kremlin (n) krˈɛmlɪn (k r e1 m l i n)
Kremlins (n) krˈɛmlɪnz (k r e1 m l i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレムリノロジー[, kuremurinoroji-] (n) Kremlinology [Add to Longdo]
クレムリン[, kuremurin] (n) Kremlin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kremlin \Krem"lin\, n. [Russ. kremle.]
   1. The citadel of a town or city; especially, the citadel of
    Moscow, a large inclosure which contains imperial palaces,
    cathedrals, churches, an arsenal, etc. [Russia]
 
   2. Hence: The government of Russia (or, 1920-1992, of the
    Soviet Union). [metonymical]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kremlin
   n 1: citadel of Moscow, housing the offices of the Russian
      government
   2: citadel of a Russian town

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Kremlin /kʀɑ̃mlɛ̃/ 
  Kremlin

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Kremlin /krɛmlin/
  Kremlin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top