ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kosten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kosten-, *kosten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kostenberechnung { f }(n) บัญชีต้นทุน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย, See also: Related: Ausgaben, Unkosten
kostendeckend(adv, adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน, See also: Related: Ausgaben, Kosten

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kostenlos(adj) ให้เปล่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosten { pl } | auf eigene Kostencharges | at one's own charge [Add to Longdo]
Kosten { pl }; Ausgabe { f }; Aufwand { m }; Unkosten { pl }; Spesen { pl } | Kosten { pl }; Ausgaben { pl }; Aufwendungen { pl }; Auslagen { pl } | auf Kosten von | laufende Kosten; laufende Ausgaben | abzugsfähige Ausgaben; Spesen | rasant steigende Kosten | verrechnete Kosten | kleine Auslagen | mit großen Kosten | zu enormen Kosten | sich in Unkosten stürzenexpense; cost | expenses | at the expense of | current expenses; running costs | allowable expenses | soaring costs | allocated costs | petty expenses | at great expense | at vast expense | to go to expense [Add to Longdo]
Kosten { pl }; Einkaufspreis { m }; Preis { m } | Kosten { pl }; Preise { pl } | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [ econ. ]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Kosten decken; Unkosten deckento break even [Add to Longdo]
Kosten-Nutzen-Analyse { f }cost benefit analysis [Add to Longdo]
Kostenabschätzung { f }; Kostenplan { m }cost evaluation [Add to Longdo]
Kostenanalyse { f }cost analysis [Add to Longdo]
Kostenanstieg { m }increase of costs [Add to Longdo]
Kostenart { f }type of cost [Add to Longdo]
Kostenaufstellung { f } | Kostenaufstellungen { pl }statement of cost | statements of costs [Add to Longdo]
Kostenberechnung { f }cost accounting [Add to Longdo]
Kostenbeteiligung { f }cost sharing [Add to Longdo]
Kostenbewusstsein { n }awareness of the costs [Add to Longdo]
Kostendach { n } [ econ. ]ceiling limit of expenses [Add to Longdo]
Kosteneinsparung { f }cost-saving [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] Kosten_fuer_Licht_und_Heizung [Add to Longdo]
割り勘[わりかん, warikan] Kostenteilung [Add to Longdo]
味わう[あじわう, ajiwau] kosten, schmecken, geniessen [Add to Longdo]
見積り[みつもり, mitsumori] Kostenanschlag [Add to Longdo]
見積書[みつもりしょ, mitsumorisho] Kostenanschlag, Kostenvoranschlag [Add to Longdo]
試食[ししょく, shishoku] kosten, probieren, abschmecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  kosten /kɔstən/
   taste (of); to cost {cost, cost}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kosten /kɔstən/ 
   charges; cost; costs; expense; expenses; fees

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  kosten /kɔstən/
   1. cost
   2. charge; cost; expense

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top