ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

koban

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -koban-, *koban*
Possible hiragana form: こばん
English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next, eulogy from a Kobane Highสายอีกแล้วนะ / โทษที Crying Out Love in the Center of the World (2004)
It's from Kobane cho, pen name, Fried Noodle Breadมาเริ่มกันที่โปสการ์ดใบต่อมา Crying Out Love in the Center of the World (2004)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
コバンヒメジ[, kobanhimeji] (n) Indian goatfish (Parupeneus indicus); Yellowspot goatfish [Add to Longdo]
艶笑小話[えんしょうこばなし, enshoukobanashi] (n) amorous anecdote [Add to Longdo]
海鼠板;なまこ板[なまこいた;なまこばん, namakoita ; namakoban] (n) corrugated iron sheet [Add to Longdo]
鋸盤[のこぎりばん;のこばん, nokogiriban ; nokoban] (n) sawing machine [Add to Longdo]
骨盤底筋[こばんぞこきん, kobanzokokin] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle [Add to Longdo]
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children [Add to Longdo]
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] (n) {comp} Post Office box address; P.O.box address [Add to Longdo]
小羽鵜[こばねう, kobaneu] (n) short-winged cormorant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top