ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinsmen

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinsmen-, *kinsmen*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinsmen    (n) kˈɪnzmən (k i1 n z m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨肉[こつにく, kotsuniku] (n) one's own flesh and blood; blood relations; kinsmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kinsman \Kins"man\ (k[i^]nz"man), n.; pl. {Kinsmen}
   (k[i^]nz"men).
   A man of the same race or family; one related by blood.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

kinsmen

 


  

 
kinsmen
 • (n) /k'ɪnzmən/ [OALD]
  [kinsman]
 • ญาติพี่น้อง (คำเก่า)[Lex2]
 • (คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย [Hope]
 • (n) ญาติผู้ชาย [Nontri]
 • /K IH1 N Z M AE2 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɪnzmən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top