ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kick-starts

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kick-starts-, *kick-starts*, kick-start
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kick-starts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kick-starts*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say adrenaline can kick-start a dead heart.เขาว่ากันว่า อะดรีนาลีนสามารถกระตุ้นหัวใจให้ฟื้น Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Karev,you may have just kick-Started thibaby's entire system.คาเรฟ เธออาจทำให้ระบบของเด็กน้อยนี้ทำงานก็เป็นไปได้นะ Invest in Love (2009)
Well, I remember when the sunlight hit me, it was like a bolt of lightning kick-starting my heart.ผมเหมือนกับ มีสายไฟฟ้า เข้ามาช็อตหัวใจผม Daybreakers (2009)
And if we can stop him before he kick-starts this storm, get his ring back...และถ้าเราหยุดเขาได้ ก่อนเขาเริ่มพายุ เอาแหวนเขามา... Two Minutes to Midnight (2010)
Dry out. Kick-start your sobriety.ปล่อยวางแล้วเลิกเหล้าซะ Suspicion Song (2011)
Something to kick-start the Cube.เพื่อใช้เป็นที่เปิดพลังลูกบาศก์ The Avengers (2012)
It's an antiquated treatment, but some hemophiliacs can inject plasma into their wounds, kick-starting the clotting process that's ineffective in their own systems.เป็นการรักษาแบบสมัยเก่า แต่ผู้ป่วยบางคน สามารถฉีดพลาสม่าเข้าไปที่แผล ทำให้เกิดการสร้างเกร็ดเลือด โดยไม่มีผลกระทบกับระบบเลือดด้วย Magnum Opus (2013)
We have to kick-start this thing.เราต้องเริ่มเตะสิ่งนี้. Scary Movie 5 (2013)
And they forwarded the entire industry to the point where we could have a kick-start.และพวกเขาได้ผลักดันทั้งวงการเกมไปถึงจุดที่ พวกเราน่าจะมีตัวจุดประกาย Free to Play (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kick-start (n) kˈɪk-staːt (k i1 k - s t aa t)
kick-starts (n) kˈɪk-staːts (k i1 k - s t aa t s)
kick-starter (n) kˈɪk-staːtər (k i1 k - s t aa t @ r)
kick-starters (n) kˈɪk-staːtəz (k i1 k - s t aa t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kickstarter {m}; Tretanlasser {m}kickstarter; kick-start [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top