ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junk mail

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junk mail-, *junk mail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junk mail[N] โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์
junk mail[SL] ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
junk mailไปรษณีย์ขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing except some credit card junk mail a couple times a year.ไม่มี ยกเว้น บัตรเครดิต อีเมล์ขยะ สองสามครั้งในหนึ่งปี Bad Code (2012)
Junk mail with her name on it.จดหมายขยะที่มีชื่อเธอบนนั้น Bad Code (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junk mail
      n 1: third-class mail consisting of advertising and often
           addressed to `resident' or `occupant'

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top