ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joie

ZH W AA1   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joie-, *joie*
Possible hiragana form: じょいえ
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
joie de vivre (n ) ความสุขของการใช้ชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll show you that French joie de vivreฉันจะแสดงให้คุณห็นว่าฝรั่งเศส joie de vivre Anastasia (1997)
Not with all his aircraft, all his people, all his money and joie de vivre.ไม่ว่าด้วยเครื่องบิน ด้วยคนหรือเงินของเขา หรืออะไรก็ตาม Body of Lies (2008)
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
She has an infectious joie de vivre.เธอทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา ตามไปด้วย As You Were (2011)
♪ Mais notre père Dominique par sa joie le convertit ♪mais notre Pere Dominique par sa joie le convertit. Welcome to Briarcliff (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m]
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie
ปีติ[n.] (pīti ) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing   FR: joie [f] ; plaisir [m]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
สนุกสนานเต็ม[v. exp.] (sanuksanān tem) EN: have great fun   FR: combler de joie ; emplir de joie
สารทุกข์สุขดิบ[n. exp.] (sāra thuk suk dip) EN: all happiness and sufferings ; joys and sufferings ; ups and downs   FR: les joies et les peines

CMU English Pronouncing Dictionary
JOIE ZH W AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joie de vivre (n) ʒwˌaː-də-vˈiːvrə (zh w aa2 - d @ - v ii1 v r @)

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  joie /ʒwa/ 
   gladness; joy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top