ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacamar

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacamar-, *jacamar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jacamarn. นกปากคอยาวชนิดหนึ่ง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacamar \Jac"a*mar`\, n. [F. jacamar, Braz. jacamarica; cf. Sp.
   jacamar.] (Zool.)
   Any one of numerous species of tropical American birds of the
   genus {Galbula} and allied genera. They are allied to the
   kingfishers, but climb on tree trunks like nuthatches, and
   feed upon insects. Their colors are often brilliant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jacamar
   n 1: tropical American insectivorous bird having a long sharp
      bill and iridescent green or bronze plumage

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top