ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invalidity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invalidity-, *invalidity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้, การไม่มีผลบังคับใช้, ความโมฆะ, ความอ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidityความไม่สมประกอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invalidity (n) ˌɪnvəlˈɪdɪtiː (i2 n v @ l i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinfälligkeit { f }; Ungültigkeit { f } | Hinfälligkeiten { pl }invalidity | invalidities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invalidity \In`va*lid"i*ty\, n. [Cf. F. invalidit['e], LL.
   invaliditas lack of health.]
   [1913 Webster]
   1. Lack of validity or cogency; lack of legal force or
    efficacy; invalidness; as, the invalidity of an agreement
    or of a will.
    [1913 Webster]
 
   2. Lack of health; infirmity. [Obs.] --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invalidity
   n 1: illogicality as a consequence of having a conclusion that
      does not follow from the premisses [syn: {invalidity},
      {invalidness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top