ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inures

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inures-, *inures*, inure
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inures มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inures*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inure to[PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: ชินกับ, Syn. enure to
inure from[PHRV] มีผลจาก, See also: เป็นผลมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
albuminuria(แอลบูมินู' เรีย) ภาวะปัสสาวะมี albumin . -albuminuric adj.
hemoglobinuria(ฮีมะโกลบินิว'เรีย) n. ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน., See also: hemoglobinuric adj.
inurbane(อินเออเบน') adj. ไม่มีมารยาท,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรม., See also: inurbanity n.
inure(อินเนียว'เออะ) vt. ทำให้คุ้นเคยกับ,ทำให้ชินกับ,ทำให้อดทน. vi. มีผล,มีผลบังคับใช้,มีประโยชน์., Syn. enure., See also: inuredness n. inurement n., Syn. harden
stratum spinurosumเป็นชั้นล่างสุดของหนังกำพร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
inure(vi) เป็นผลดี,มีประโยชน์,มีผลบังคับใช้
inure(vt) ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้อดทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pepsinuriaปัสสาวะมีเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteuria; proteinuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteuric; proteinuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinuria; proteuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinuric; proteuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal retinitis; retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, nephritic; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal retinopathy; retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, nephritic; retinitis, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, nephritic; retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, renal; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, renal; retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, nephritic; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, nephritic; retinitis, renal; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, albuminuric; retinitis nephritica; retinitis, nephritic; retinitis, renal; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, renal; retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, nephritic; retinitis, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seminuria; semenuria; spermaturiaปัสสาวะมีอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semenuria; seminuria; spermaturiaปัสสาวะมีอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermaturia; semenuria; seminuriaปัสสาวะมีอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albuminuriaภาวะปัสสาวะมีแอลบูมิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
albuminuric retinitis; retinitis nephritica; retinitis, nephritic; retinitis, renal; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthuria; xanthinuriaปัสสาวะมีแซนทีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthinuria; xanthuriaปัสสาวะมีแซนทีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inureมีผลบังคับ, ทำให้เกิดผล [ดู enure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Not to Inure clauseข้อกำหนดไม่ให้ประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nephritic retinitis; retinitis nephritica; retinitis, albuminuric; retinitis, renal; retinopathy, renalโรคจอตาเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Albuminuriaอัลบูมินูเรีย [TU Subject Heading]
Albuminuriaปัสสาวะมีแอลบูมิน, อัลบูมินูเรีย, ไข่ขาวในปัสสาวะ, อัลบูมินในปัสสาวะ, ไข่ขาว [การแพทย์]
Albuminuria, Pathogenicอัลบูมินในปัสสาวะที่เนื่องจากไตชนิดที่เป็นพยาธิ [การแพทย์]
Albuminuria, Renalอัลบูมินในปัสสาวะที่เนื่องจากไต [การแพทย์]
Albuminuria, Renal, Non-Pathogenicอัลบูมินในปัสสาวะเนื่องจากไตชนิดที่ไม่ใช่พยาธิ [การแพทย์]
Cystinuriaมีซิสทีนในปัสสาวะ,โรคซิสตีนูเรีย,ซิย์สตินูเรีย,ปัสสาวะมีซิสตีน [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Globulinuriaโกลบูลินในปัสสาวะ [การแพทย์]
Myoglobinuriaไมโอโกลบินยูเรีย, ปัสสาวะมีโปรตีนจากกล้ามเนื้อ, มัยโอโกลบินในปัสสาวะ, ปัสสาวะออกมาสีดำเหมือนน้ำโคคาโคล่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inure (vt ) มีผลต่อ
Proteinuriaโปรตีนส่วนเกินในปัสสาวะ โปรตีนบางชนิดเป็นเรื่องปกติในปัสสาวะ แต่มากเกินโปรตีนจะรั่วไหลผ่านสู่ไต, บ่อยมากที่สุดจะไหลผ่านกลุ่มของหลอดเลือดขนาดเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What hinuri. - I would try to be kinder?อะไรหรอ ฉันอดทนกับคุณมามากแล้วนะ Paranormal Activity (2007)
oh what a beautiful sinurita nice to meet you can I give you two?โอ ผู้หญิงอะไรสวยขนาดนี้ ยินดีที่ได้รู้จัก ผมขอสองครั้งได้มั้ย Step Up 3D (2010)
He's very sensitive,not inured to death and mortality like you and I are.เขาเป็นคนอ่อนไหวมาก ไม่คุ้นเคยกับคนตายและความตายเหมือนคุณกับฉันแน่ The Bones on the Blue Line (2010)
The point is, you've always been so kind to people, never inuring them... or others.ประเด็นคือ คุณเป็นคนเมตตาต่อทุกคนเสมอ ไม่เคยทำร้ายใครเลย Moments in the Woods (2011)
Like Palinuros. We had to carry him aboard.Wie Palinuros, den wir an Bord tragen mußten. Jason and the Argonauts (1963)
I needed some pinural last night.Letzte Nacht brauchte ich Pinural. THX 1138 (1971)
"a vacation destination you can visit anytime,"einUrlaubsbestimmungsort dukannstjederzeitbesuchen, Miami Vice (2006)
High bilirubin.Hoher Bilirubinurie-Wert. Insensitive (2007)
PNH with some sort of respiratory infection.Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie mit einer Art von Atemwegserkrankung. Lucky Thirteen (2008)
The Eichmann trials exposed the identity of Yehiel Feiner-Dinur who hid behind his pseudonym , "K. Tzetnik ".Der Eichmann-Prozess deckte Jechiel Feiner-Dinurs Identität auf, der hinter dem Pseudonym 'K.Zetnik' stand. Stalags (2008)
No, Mr. Dinur.Nein, Herr DinurStalags (2008)
No, Mr. Dinur.Nein, Herr Dinur... Stalags (2008)
Hello, Mahinur?Hallo, Mahinur10 to 11 (2009)
Look Mahinur, I don't have time.Ich habe keine Zeit, Mahinur10 to 11 (2009)
All right, that eliminates paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.- Nein. Okay, das schließt nächtliche, krampfartige Hämoglobinurie aus. Dead Man Walking (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured   
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté
ราง[n.] (rāng) EN: channel ; groove ; slot ; track   FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor   FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INURE    IH2 N Y UH1 R
INURED    IH2 N Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inure    (v) ˈɪnjˈuəʴr (i1 n y u@1 r)
inured    (v) ˈɪnjˈuəʴd (i1 n y u@1 d)
inures    (v) ˈɪnjˈuəʴz (i1 n y u@1 z)
inuring    (v) ˈɪnjˈuəʴrɪŋ (i1 n y u@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾比湖[Ài bǐ hú, ㄞˋ ㄅㄧˇ ㄏㄨˊ, ] Lake Ebinur or Aibi in XinJiang, #93,537 [Add to Longdo]
额比河[É bǐ hé, ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Ebinur river in Xinjiang [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhärtung {f}; Gewöhnung {f}inurement [Add to Longdo]
in Kraft tretento inure [Add to Longdo]
abhärten; stählen (gegen)to inure (to) [Add to Longdo]
gewöhnen (an) | gewöhnendto inure (to) | inuring [Add to Longdo]
sich gewöhnen anto become inured to [Add to Longdo]
gewöhntinures [Add to Longdo]
gewöhnteinured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヌリン[, inurin] (n) inulin (ger [Add to Longdo]
クレアチン尿症[クレアチンにょうしょう, kureachin nyoushou] (n) creatinurea; creatinuria [Add to Longdo]
ミオグロビン尿[ミオグロビンにょう, miogurobin nyou] (n) myoglobinuria [Add to Longdo]
泣き濡れる;泣濡れる;泣きぬれる[なきぬれる, nakinureru] (v1,vi) to be tear-stained; to have one's face covered with tears [Add to Longdo]
血色素尿[けっしきそにょう, kesshikisonyou] (n) hemoglobinuria; haemoglobinuria [Add to Longdo]
血塗る;釁る[ちぬる, chinuru] (v5r,vi) to smear with blood; to kill [Add to Longdo]
絹蘭;衣蘭[きぬらん, kinuran] (n) (uk) lawn orchid; soldier's orchid (Zeuxine strateumatica) [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] (n) lacquering; lacquer ware; (P) [Add to Longdo]
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen [Add to Longdo]
丹塗り;丹塗[にぬり, ninuri] (n,adj-no,vs) painting red; vermillion lacquering [Add to Longdo]
蛋白尿[たんぱくにょう, tanpakunyou] (n) albuminuria [Add to Longdo]
地塗り[じぬり, jinuri] (n,vs) undercoating; underpainting; first coating [Add to Longdo]
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] (n) {comp} area filling [Add to Longdo]
露に濡れた[つゆにぬれた, tsuyuninureta] (adj-f) wet with dew; dewy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] lackiert, Lack- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top