ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intuitions

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intuitions-, *intuitions*, intuition
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intuitions are not to be ignored, John.อย่ามองข้ามลางสังหรณ์ จอห์น The Six Thatchers (2017)
Intuition?Intuition? Cowboy Bebop: The Movie (2001)
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่ Heat (1995)
For all that we say is the far-off remembering of the intuition... "สำหรับทุกสิ่งที่เราพูดว่ามันห่างไกล .... City of Angels (1998)
You followed your intuition today... and you were right on target.วันนี้คุณทำตาม\สัญชาตญาณ แล้วก็ตรงตามเป้าเสียด้วย Legally Blonde (2001)
How come? I don't feel I ike it. My intuition says "no."ฉันรู้สึกไม่ใช่ว่าไม่ชอบ แต่จิตสำนักมันบอกว่า ไม่ Platonic Sex (2001)
You taught me yourself to only listen to my own intuition.ลุงสอนผมให้ผมรู้จักฟังเสียงใจของตัวเอง Peaceful Warrior (2006)
How do you know that I'm not your own intuition speaking to you right now?เธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่ใช่เสียงใจของเธอเอง ที่กำลังพูดอยู่กับเธอตอนนี้ Peaceful Warrior (2006)
Intuition!รุ่นพี่ทามากิ Ouran High School Host Club (2006)
Listen. I have a woman's intuition.ฟังฉันนะ คนอย่างฉัน ก็มีสัญชาตญาณความเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะยะ 200 Pounds Beauty (2006)
Intuition is from experience.สัญชาตญาณมันต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ 200 Pounds Beauty (2006)
That means Rika's intuition wasn't wrongแสดงว่าที่เธอทำนายไว้ก็ไม่ผิด Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
call it intuition.ฉันรู้ได้โดยสัญชาติญาณค่ะ The Instincts (2008)
Call it intuition, butลองคิดดูก็แล้วกัน แต่ว่า.. Death Race (2008)
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
I think RIPLEY relies on her amazing feminine intuition.ผมคิดว่า ริปลี่อารมณ์แปรปรวน เหมือนสาววัยรุ่น WarGames: The Dead Code (2008)
But my intuition, my nose, tells me something is wrong, something is fishy.แต่สัญชาติญานของผม จมูกของผม บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ได้กลิ่นบางอย่าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Intuition, I guess.คิดอยู่แล้ว ว่าจะตอบอย่างงี้ Goemon (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
Intuition.สัญชาตญาณน่ะ Episode #1.8 (2009)
Intuition.สัญชาตญาณ Episode #1.8 (2009)
I'm talking about good old-fashioned intuition.ฉันหมายถึง รู้ได้เองโดยสัญชาติญาณ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Usually I got an intuition about these kind of things.Usually I got an intuition about these kind of things. Watchmen (2009)
Intuition.การหยั่งรู้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Woman's intuition.สัญชาตญาณของผู้หญิงไงล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Intuition.สัญชาตญาณ TRON: Legacy (2010)
So lose your inhibition Follow your intuitionSo lose your inhibition Follow your intuition Hot Tub Time Machine (2010)
That takes mad intuition.มันทำให้เกิดลางสังหรณ์ที่บ้ามาก I Smell a Rat (2010)
I've been researching her all morning... and, as I suspected, my intuition has been proven correct.ฉันค้นคว้าตลอดเช้า ญาณของฉันถูกต้อง Dream On (2010)
* Baby, stay with me * * Love the game Intuition *# ชอบเล่นเกม และคาดเดา เล่นไพ่ เริ่มด้วยโพดำ # Theatricality (2010)
Yeah, yeah, I know, you're a scientist, so that whole intuition thing is just a load of crap, right?ใช่ ใช่ ผมรู้ คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็แค่ไร้สาระ ใช่มั้ย? The Predator in the Pool (2010)
I have an intuition about you.ฉันมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับคุณ The Predator in the Pool (2010)
I've honed my intuition, learned how to identify those I could really trust.ผมอาศัยการหยั่งรู้ เรียนรู้ว่าจะดูคนทีีผมไว้ใจได้จริงๆ I Know Who You Are (2010)
Mostly, though, you need intuition.แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีสัญชาตญาน I Am Number Four (2011)
Maybe you got some intuition working for you, too. That was awesome.นายก็ควรจะมีสัญชาตญานเอาไว้บ้างนะ ช่างน่ากลัว I Am Number Four (2011)
Woman's intuition.สัญชาตญาณของผู้หญิงค่ะ And Then There Were More (2011)
I've got good intuition.ข้าเป็นคนสัญชาตญาณดีนะ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Your intuition was right.ลางสังหรณ์ท่านถูกต้อง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Mmm, call it intuition or years of experience, but I got the feeling that you were scared of your husband.อืม เรียกว่า รู้โดยสัญชาตญาน ไม่ก็ ประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา ผมรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนั่น คุณหวาดกลัวสามีของคุณ If You Ever Want a French Lesson... (2011)
The special intuition only married men have.ความรู้สึกพิเศษที่คนที่แต่งงานแล้วถึงรู้ The Princess' Man (2011)
An intuition.Τhеy fоund uѕ. Cloud Atlas (2012)
Chance or intuition, call it what you like.จะว่าบังเอิญหรืออะไรก็ได้ The Tall Man (2012)
And I believed that my intuition was correct.และผมเชื่อว่าลางสังหรณ์ของผมถูกต้อง French Doll (2012)
Intuition.ลางสังหรณ์ Frenemy (2012)
Plus, we have the female intuition thing going for us, so I think we're in good shape.แถมเรายังมีสัญชาตญาณ หญิงจัดการเพื่อเรา เพราะงั้นฉันว่าเราวางใจได้ Ha'alele (2012)
Some think intuition is a gift.มีคนเคยบอกว่าการหยั่งรู้ได้นั้น ถือเป็นพรสวรรค์ Intuition (2012)
"Intuition," he said, "จงใช้ไหวพริบ" Intuition (2012)
That's your intuition? Yes.คุณคาดเดาไปเองใช่ไหม ใช่ The Ghost in the Machine (2012)
Call it a father's intuition.สันชาตยานของผู้เป็นพ่อ John Carter (2012)
Along with some intuition and the occasional...พร้อมกับสัญชาตญาณบางอย่าง และเป็นครั้งคราว ... Now You See Me (2013)
Well basically I have intuition.โดยพื้นฐานฉันมีสัณชาตญาณ Her (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intuitions (n) ˌɪntjuːˈɪʃənz (i2 n t y uu i1 sh @ n z)
intuition (n) ˌɪntjuːˈɪʃən (i2 n t y uu i1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intuition(n) การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ, See also: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ, Syn. instinct, perception, insight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ, การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ, การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง, ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ, สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling, sixth se

English-Thai: Nontri Dictionary
intuition(n ) การหยั่งรู้, ญาณ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intuitionอัชฌัตติกญาณ, การรู้เอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intuitionismอัชฌัตติกญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intuitionismสหัชญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intuitionistic mathematicsคณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intuitionญาณ [TU Subject Heading]
Method of Intuitionวิธีการนึกเอา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intuitionBy intuition he knew she was lying.
intuitionWoman's intuition is clearly a valuable trait.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรีชา(n) intelligence, See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration, Syn. ความสามารถ, ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้, Example: ผู้เข้าฟังคำบรรยายในต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปรีชาญาณ(n) intuition, See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี
เฉลียว(v) be perceptive, See also: discern, have an intuition, be shrewd, realize suddenly, Syn. มีไหวพริบ, Example: การถือว่าเป็นคนเก่ง ต้องอย่าลืมว่าฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ต้องเฉลียวด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[chalīo] (v) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd  FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ความคิดริเริ่ม[khwāmkhit riroēm] (n) EN: iniative ; intuitiveness ; origination  FR: intuition [ f ]
พริบไหว[phripwai] (n) FR: tact [ m ] ; intuition [ m ]
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [ m ] ; intuition [ f ]
สังหรณ์[sanghøn] (v) EN: forebode ; presage ; have a premonition  FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
ไหวพริบ[waiphrip] (n) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude  FR: tact [ m ] ; sagacité [ f ] ; intuition [ f ] ; intelligence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTUITION IH2 N T UW0 IH1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直觉[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] intuition, #11,518 [Add to Longdo]
预见[yù jiàn, ㄩˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to foresee; to predict; to forecast; to envision; foresight; intuition; vision, #11,612 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfühlungsvermögen { n }intuition; empathy [Add to Longdo]
Eingebung { f }; Ahnung { f } | Eingebungen { pl }; Ahnungen { pl }intuition | intuitions [Add to Longdo]
Intuition { f }intuitive powers [Add to Longdo]
Intuition { f } | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch [Add to Longdo]
intuitiv { adv }intuitionally [Add to Longdo]
intuitivintuitional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp, v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp, v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
感覚[かんかく, kankaku] (n, vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P) [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n, vs, adj-no) intuition; insight [Add to Longdo]
直覚的[ちょっかくてき, chokkakuteki] (adj-na) intuitive; intuitional [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n, vs, adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
良知[りょうち, ryouchi] (n) intuition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] WAHRNEHMUNG, INTUITION, SECHSTER SINN [Add to Longdo]
直覚[ちょっかく, chokkaku] Intuition, Anschauung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top